Program MOST

Więcej o rekrutacji do programu "MOST"  - https://www.facebook.com/photo?fbid=737238361433676&set=a.617140906776756

 

 

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

 

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Regulamin programu MOST - plik PDF

  

Wydziałowy Koordynator ds. Programu Mobilności Studentów „MOST”
dr Ewa Gojło

tel. 89 523 35 02
e-mail: ewa.gojlo@uwm.edu.pl 

Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące wymiany studentów w ramach programu MOST  prowadzi:
Biuro ds. Studenckich
ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
mgr Marta Gerlich
tel.: 89 524 56 90
e-mail:
marta.gerlich@uwm.edu.pl