Informacje dla studentów

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy, że Regulamin studiów UWM, Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin studiów podyplomowych, Informacje dot. opłat za studia, Wzory umów edukacyjnych, Ramowa organizacja roku akademickiego dostępne są pod adresem http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty

Akty prawa wewnętrznego Uczelni (w tym decyzje i zarządzenia Rektora oraz uchwały Senatu) publikowane są na stronie internetowej Uczelni w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) http://bip.uwm.edu.pl/

-------------------------------------------- 

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki

zaprasza w dniach:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00
wtorek w godz. 9.00-11.00
i piątek w godz. 11.30-12.30

(ewentualne zmiany terminów będą podawanie przez Dziakanat)

aktualizacja: 19.02.2019

 

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2020-2021 (zapisy – rejestracja żetonowa) 

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne  

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   (aktualizacja wkrótce) 

Zasady przedmiotu kształcenia ogólnego w semestrze letnim 2020/2021 - http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/ 

aktualizacja 20.01.2021

---------------------------------------------------------------------------

Informacja dla osób ubiegających się o pomoc materialną (dot. wszystkich rodzajów stypendiów) –zm. na dzień 6-10-2020 r.

Ze względu na ograniczenia, jakie narzuca na nas sytuacja epidemiczna, w trosce o bezpieczeństwo Studentów jak i pracowników Dziekanatu Wydziału Biologii Biotechnologii  informujemy, że wnioski o świadczenia będzie można składać po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Umawianie wizyt zastępuje TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem systemu USOSweb, w zakładce DLA STUDENTÓW,  w pozycji menu SPOTKANIA.

Godziny złożenia dokumentów proszę sprawdzać w kalendarzu spotkań w zakładce SZCZEGÓŁY.

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin.

Liczba spotkań w jednym dniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Spotkanie na dany dzień można będzie umawiać w dniu poprzednim, do godziny 12:00. Niestety obecne ograniczenia systemu nie pozwalają nam na wybranie godziny spotkaniaPracownik dziekanatu ustali godzinę spotkania według kolejności zgłoszeń. Wizyty umawiane będą w kolejności zgłoszeń, według harmonogramu, który będzie widoczny przy zapisach na konkretny dzień. Nie będzie możliwości przekładania godziny spotkania. Osoba, która nie zgłosi się o wyznaczonej porze, może stracić kolejkę. Prosimy mieć to na uwadze umawiając spotkania. 

Pierwsze terminy prawdopodobnie będzie można umawiać na poniedziałek, 5 października 2020 r. (proszę sprawdzać w USOSweb).

Osoby, które nie umówią wcześniej spotkania, z przyczyn organizacyjnych, mogą zostać nieobsłużone.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu standardów ochrony osobistej podczas wizyt w Dziekanacie, tzn. noszenie maseczek, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, własny długopis.

---------------------------------------------------------------

 

Plany zajęć już na stronie - http://wbib.uwm.edu.pl/student/tygodniowy-rozklad-zajec

---------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Biologii i Biotechnologii umieszczone są w Aktualnościach - link

----------------------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2020-2021 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne  (aktualizacja wkrótce)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis  (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,   http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   (aktualizacja wkrótce)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2020/2021 - plik PDF,  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja wkrótce)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 08.09.2020

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Akademiki 2020/2021

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Fundacja „ŻAK" U W M w Olsztynie, w porozumieniu z Samorządem Studenckim UW M w Olsztynie, ustaliła następujące zasady przydziału miejsc, obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 (kontynuacja nauki). - plik PDF

Przydział akademików dla studentów 1 roku - plik PDF

-----------------------------------------------------------------------

P.T. Studenci kierunku Biotechnologia

przystępujący do egzaminu dyplomowego w r.a. 2019/2020

Terminy EGZAMINÓW: 10-11-12-13-14 lutego 2020 r.

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Przeczytać bardzo uważnie!

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego należy zgłosić w USOSweb ETAP studiów do rozliczenia. Zgłoszenia dokonujemy po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich ocen. Zgłoszenie jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności wpisów i umożliwi dziekanatowi rozliczenie semestru/etapu studenta.

Dodatkowo prosimy o prosimy o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do dziekanatustrona: http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow„kliknąć” http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów)

Powyższe związane jest z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów (aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów)

Wymagane dokumenty - plik PDF

--------------------------------------------------------------

UBEZPIECZENIE DLA STUDENTÓW  od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

na rok akademicki 2019/2020  + warunki ubezpieczenia https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

-------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowyn 2019-2020 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2019/2020  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne (aktualizacja niebawem)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja niebawem)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 03.09.2019 r.

--------------------------------------------------------------- 

 

P.T. Studenci kierunku Biotechnologia

przystępujący do egzaminu dyplomowego w semestrze zimowym r.a. 2018/2019

 Terminy EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH: 5 – 12 LUTEGO 2019 r.

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Dokładne informacje dotyczące składanych dokumentów i terminów znajdują się w pliku PDF

--------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja dodatkowa - Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego

W związku z kontynuowaniem działań dotyczących monitorowania karier zawodowych absolwentów informujemy, że została stworzona aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów.

Obowiązkiem Studenta kończącego studia jest:
1. Otworzyć stronę Uniwersytetu www.uwm.edu.pl

      - kliknąć zakładkę STUDENCI
      - po lewej stronie „kliknąć” Badanie losów absolwentów  http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow 
      - „kliknąć” http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów)

2. Wypełnić oświadczenie
3. Wydrukować
4. Dostarczyć do Dziekanatu.                

-----------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------  

Badania lekarskie studentów i doktorantów od dnia 13 stycznia 2016 roku przeprowadzane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie Olsztyn, ul. Warszawska 30 (budynek przychodni) Gabinet Medycyny Pracy – I piętro, gabinet nr 116.

Numer telefonu do rejestracji: (89) 524-53-95.

Więcej informacji oraz godziny rejestracji i przyjęć – plik PDF

11.01.2016

-------------------------------------------------------

Uwaga studenci I roku drugiego stopnia kierunku biologia, kierunku biotechnologia i kierunku mikrobiologia, dziennik praktyki zawodowej jest dostępny na stronie internetowej Wydziału w zakładce: STUDENT / Druki do pobrania     

——————————————————————————————-

W związku wprowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prosimy P.T. Studentów o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/node/3955

Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/files/ZarzNr75.pdf

——————————————————————————————-

  dend 123 4 12  13 botles 1 2 12-13 x

aa qq ww   op 1 2 3 4 5 6