Informacje dla studentów

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy, że Regulamin studiów UWM, Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin studiów podyplomowych, Informacje dot. opłat za studia, Wzory umów edukacyjnych, Ramowa organizacja roku akademickiego dostępne są pod adresem http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty

Akty prawa wewnętrznego Uczelni (w tym decyzje i zarządzenia Rektora oraz uchwały Senatu) publikowane są na stronie internetowej Uczelni w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) http://bip.uwm.edu.pl/

-------------------------------------------- 

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki

przyjmuje studentów w dniach:

poniedziałek w godz. 8.00-9.30
i piątek w godz. 9.00-10.30

(ewentualne zmiany terminów będą podawanie przez Dziakanat)

aktualizacja: 25.10.2023

--------------------------------------------------------------------

 Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2023-2024

(zapisy na przedmioty – rejestracja żetonowa)  

dotyczy studentów 1, 2 i 3 roku

Przedmioty do wyboru - Jak i na co się rejestrować? informacje na stronie link (aktualizacja na stronie wkrótce)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2023/2024plik PDF (aktualny), informacja na stronie (aktualizacja wkrótce)  https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/wychowanie-fizyczne  

Zasady realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze letnim 2023/2024plik PDF (aktualny)
Harmonogram realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych  w semestrze letnim 2023/2024 - plik PDF (aktualny), 
 informacja na stronie (aktualizacja wkrótce)    https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/przedmioty-z-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu kształcenia ogólnego w semestrze letnim 2023/2024plik PDF (aktualny); 
Harmonogram realizacji zajęć z przedmiotu kształcenia ogólnego w semestrze letnim 2023/2024 - plik PDF (aktualny); 
informacja na stronie (aktualizacja wkrótce)  https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/przedmioty-ogolnouczelniane 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2023/2024plik PDF (aktualny), informacja na stronie (aktualizacja wkrótce)  https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/jezyki-obce 

 Instrukcja Rejestracji Żetonowej (zapisy na przedmioty) - (plik do pobrania)

aktualizacja 01.02.2024

---------------------------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2023-2024
(zapisy na przedmioty – rejestracja żetonowa)
  

dotyczy studentów 1, 2 i 3 roku

Przedmioty do wyboru - Jak i na co się rejestrować? informacje na stronie link

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/2024 - plik PDF (aktualny), informacja na stronie  https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/wychowanie-fizyczne  

Zasady realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze zimowym 2023/2024 - plik PDF (aktualny), informacja na stronie   https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/przedmioty-z-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu kształcenia ogólnego w semestrze zimowym 2023/2024 - plik PDF (aktualny); informacja na stronie  https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/przedmioty-ogolnouczelniane 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2023/2024 - plik PDF (aktualny), informacja na stronie  https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru/jezyki-obce 

 Instrukcja Rejestracji Żetonowej (zapisy na przedmioty) - (plik do pobrania)

aktualizacja 14.09.2023

---------------------------------------------------

Zapisy na przedmioty do realizacji w semestrze letnim 2022/2023:

lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane, przedmioty z zakresu nauk hum.-społ., wychowanie fizyczne (obowiązuje rejestracja żetonowa).

  • Zasady realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych - pdf
  • Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNE - pdf
  • Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - JĘZYK OBCY - pdf
  • Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych - pdf

 -------------------------------

Ubezpieczenia 2022/2023

Ubezpieczenie NNW i OC (dla studentów i doktorantów) na rok akademicki 2022/2023

https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/

https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/#jak-zglosic-szkode

wstawiono 14.09.2022

--------------------------------------------------------------------  

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2022-2023 (zapisy – rejestracja żetonowa)  

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023 - plik PDF (aktualny), informacja na stronie   http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne  (aktualizacja wkrótce)  

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis  (aktualizacja wkrótce)  

Zasady realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze zimowym 2022/2023 - plik PDF (aktualny), informacja na stronie  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk-spolecznych   (aktualizacja wkrótce)  

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu kształcenia ogólnego w semestrze zimowym 2022/2023 - plik PDF (aktualny); informacja na stronie  http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja wkrótce)  

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2022/2023 - plik PDF (aktualny), wykaz certyfikatów - plik PDF; informacja na stronie  http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty    (aktualizacja wkrótce) 

 Instrukcja Rejestracji Żetonowej (zapisy na przedmioty) - (plik do pobrania)

aktualizacja 30.09.2022

--------------------------------------------------------------------

Plany zajęć na stronie - http://wbib.uwm.edu.pl/student/tygodniowy-rozklad-zajec

--------------------------------------------------------------------

mLegitymacja - informacje dla studentów

wstawiono 21.10.2021

----------------------------------------- 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż po raz kolejny ruszył nabór wniosków o stypendia Miasta Gdyni dla studentów będących stałymi mieszkańcami miasta Gdyni.
Zachęcamy do przekazania informacji Państwa studentom o możliwości ubiegania się o stypendium.
W załączeniu zasady przyznawania stypendium (PDF) oraz wniosek stypendialny (PDF).
  Więcej szczegółów dotyczących stypendium oraz sposobów złożenia wniosków dostępnych jest pod linkiem  https://tiny.pl/74qwq

Zachęcamy do aplikowania.

wstawiono 20.10.2021

-------------------------------------------

Drodzy Studenci,

Wkrótce rozpoczynamy nowy rok akademicki. Miejmy nadzieję, że uda się go przeprowadzić w znacznej części w pełnym kontakcie. Jednak w związku z panującym w kraju stanem epidemicznym, ciągle obowiązuje szereg zaleceń sanitarnych, których przestrzeganie powinno zminimalizować ryzyko zakażeń. W dniu 21 września 2021 na stronie Uniwersytetu, w zakładce, „Informacje CoVid-19” opublikowany został Komunikat Rektora w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (w załączeniu komunikat Rektora).
Komunikat zwraca uwagę na kwestie związane z organizacją zajęć, ich przebiegiem oraz przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Rektor zobowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Wobec powyższego, ze swojej strony, obliguję wszystkich Studentów do zastosowania do wymogów opisanych w Komunikacie Rektora oraz używania środków ochrony (maseczki) w przestrzeniach wspólnych:
korytarze, klatki schodowe, hole, laboratoria.

Z poważaniem
prof. dr hab. Iwona Bogacka

------------------------------------------------------------

Informacja dla osób ubiegających się o pomoc materialną (dot. wszystkich rodzajów stypendiów) –zm. na dzień 6-10-2020 r.

Ze względu na ograniczenia, jakie narzuca na nas sytuacja epidemiczna, w trosce o bezpieczeństwo Studentów jak i pracowników Dziekanatu Wydziału Biologii Biotechnologii  informujemy, że wnioski o świadczenia będzie można składać po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Umawianie wizyt zastępuje TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem systemu USOSweb, w zakładce DLA STUDENTÓW,  w pozycji menu SPOTKANIA.

Godziny złożenia dokumentów proszę sprawdzać w kalendarzu spotkań w zakładce SZCZEGÓŁY.

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin.

Liczba spotkań w jednym dniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Spotkanie na dany dzień można będzie umawiać w dniu poprzednim, do godziny 12:00. Niestety obecne ograniczenia systemu nie pozwalają nam na wybranie godziny spotkaniaPracownik dziekanatu ustali godzinę spotkania według kolejności zgłoszeń. Wizyty umawiane będą w kolejności zgłoszeń, według harmonogramu, który będzie widoczny przy zapisach na konkretny dzień. Nie będzie możliwości przekładania godziny spotkania. Osoba, która nie zgłosi się o wyznaczonej porze, może stracić kolejkę. Prosimy mieć to na uwadze umawiając spotkania. 

Pierwsze terminy prawdopodobnie będzie można umawiać na poniedziałek, 5 października 2020 r. (proszę sprawdzać w USOSweb).

Osoby, które nie umówią wcześniej spotkania, z przyczyn organizacyjnych, mogą zostać nieobsłużone.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu standardów ochrony osobistej podczas wizyt w Dziekanacie, tzn. noszenie maseczek, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, własny długopis.

——————————————————————————————-

W związku wprowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prosimy P.T. Studentów o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/node/3955

Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/files/ZarzNr75.pdf

——————————————————————————————-