Informacje dla studentów

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy, że Regulamin studiów UWM, Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin studiów podyplomowych, Informacje dot. opłat za studia, Wzory umów edukacyjnych, Ramowa organizacja roku akademickiego dostępne są pod adresem http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty

Akty prawa wewnętrznego Uczelni (w tym decyzje i zarządzenia Rektora oraz uchwały Senatu) publikowane są na stronie internetowej Uczelni w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) http://bip.uwm.edu.pl/

 

--------------------------------------------

 

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki

zaprasza w dniach:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00
wtorek w godz. 9.00-11.00
i piątek w godz. 11.30-12.30

(ewentualne zmiany terminów będą podawanie przez Dziakanat)

aktualizacja: 19.02.2019

--------------------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowyn 2019-2020 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2019/2020  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne (aktualizacja niebawem)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2019/2020 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja niebawem)
 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 03.09.2019 r.

--------------------------------------------------------------- 

 

P.T. Studenci kierunku Biotechnologia

przystępujący do egzaminu dyplomowego w semestrze zimowym r.a. 2018/2019

 Terminy EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH: 5 – 12 LUTEGO 2019 r.

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Dokładne informacje dotyczące składanych dokumentów i terminów znajdują się w pliku PDF

--------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja dodatkowa - Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego

W związku z kontynuowaniem działań dotyczących monitorowania karier zawodowych absolwentów informujemy, że została stworzona aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów.

Obowiązkiem Studenta kończącego studia jest:
1. Otworzyć stronę Uniwersytetu www.uwm.edu.pl

      - kliknąć zakładkę STUDENCI
      - po lewej stronie „kliknąć” Badanie losów absolwentów  http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow 
      - „kliknąć” http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów)

2. Wypełnić oświadczenie
3. Wydrukować
4. Dostarczyć do Dziekanatu.                

-----------------------------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2018-2019 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2018/2019  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne (aktualizacja niebawem)

  • Plan zajęć ze Studium Wychowania Fizycznego – dostępny na stronie Studium Wychowania Fizycznego http://www.uwm.edu.pl/swfis (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze letnim 2018/2019 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 – plik PDF lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-lub-nauk (aktualizacja niebawem)

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2018/2019 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (aktualizacja niebawem)
Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego: j. angielski, poziom B2 , j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 , j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 , j. rosyjski poziom B2 - plik PDF1PDF2PDF3PDF4

 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

aktualizacja 16.01.2019 r.

--------------------------------------------

Informacje o ubezpieczeniu NNW i OC w roku akademickim 2016/2017

ISIC - Międzynarodowa legitymacja studencka + ubezpieczenie

To dokument potwierdzający status studenta na całym świecie. Dzięki niej uzyskujesz dostęp do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w Polsce i zagranicą.

ZAPEWNIA ZNIŻKI!

Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Ponad 5000 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielając jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzięki ISIC oszczędzasz na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych.

ZAWIERA UBEZPIECZENIE

  • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w Europie - suma ubezpieczenia 20 000 zł
  • OC (odpowiedzialności cywilnej) podczas praktyk i zajęć organizowanych przez UWM - suma ubezpieczenia 10.000 zł

Składka 50 zł

WAŻNE

  • Do wyrobienia ISIC potrzebna jest jedno zdjęcie.
  • Student podpisuje listę, opłaca składkę w Dziekanacie, dostaje potwierdzenie z numerem polisy.
  • Po 14 dniach odbiera legitymację ISIC i wkleja swoje zdjęcie.

WARUNKI UBEZPIECZENIA:  http://russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE NNW i OC w EUROPIE dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – plik PDF

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Europy dla posiadaczy legitymacji ISIC – studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla umów zawartych po dniu 31.08.2016 r. – plik PDF

 

——————————————————————————————-

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. Informacje dotyczące wniosków oraz same wnioski dostępne są w:

Wypełnione wnioski o Stypendium Ministra należy złożyć w Dziekanacie Wydziału do dnia 9 września 2016r.

--------------------------------------------------  

Badania lekarskie studentów i doktorantów od dnia 13 stycznia 2016 roku przeprowadzane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie Olsztyn, ul. Warszawska 30 (budynek przychodni) Gabinet Medycyny Pracy – I piętro, gabinet nr 116.

Numer telefonu do rejestracji: (89) 524-53-95.

Więcej informacji oraz godziny rejestracji i przyjęć – plik PDF

11.01.2016

-------------------------------------------------------

Uwaga studenci I roku drugiego stopnia kierunku biologia, kierunku biotechnologia i kierunku mikrobiologia, dziennik praktyki zawodowej jest dostępny na stronie internetowej Wydziału w zakładce: STUDENT / Druki do pobrania     

——————————————————————————————-

W związku wprowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prosimy P.T. Studentów o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/node/3955

Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/files/ZarzNr75.pdf

——————————————————————————————-

biolog / w1, w2,  w3, w4, w5, w6, w7, w8a, w8b, w9, w10, w11, w12/13, w14, w15 mikrobiolog / biotechnolog / biolog

biolog / w1, w2/3a, w2/3b, w4/5a, w4/5b, w6/7a, w6/7b, w8/9, w10/11, w12/13a, w12/13b, w14/15 mikrobiolog / biotechnolog / biolog