Informacje dla studentów

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy, że Regulamin studiów UWM, Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin studiów podyplomowych, Informacje dot. opłat za studia, Wzory umów edukacyjnych, Ramowa organizacja roku akademickiego dostępne są pod adresem http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty

Akty prawa wewnętrznego Uczelni (w tym decyzje i zarządzenia Rektora oraz uchwały Senatu) publikowane są na stronie internetowej Uczelni w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) http://bip.uwm.edu.pl/

 

--------------------------------------------

 

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki

zaprasza w dniach:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00
wtorek w godz. 9.00-11.00
i piątek w godz. 11.30-12.30

(ewentualne zmiany terminów będą podawanie przez Dziakanat)

aktualizacja: 18.10.2017 

--------------------------------------------------------------------- 

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2017-2018 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2017-2018  – plik PDF  

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze letnim 2017-2018 – plik PDF  

 • Harmonogram realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego – 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2017-2018 – plik PDF1, PDF2     

 • Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego (j. angielski, poziom B2 , j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 , j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 , j. rosyjski poziom B2) - PDF1, PDF2, PDF3, PDF4

 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

---------------------------------------------

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2017-2018 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2017-2018  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2017-2018 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2017-2018 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (w tym:  Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego: j. angielski, poziom B2 , j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 , j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 , j. rosyjski poziom B2)

 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

wstawiono: 11.09.2017

——————————————————————————————-

Informacja dla studentów I roku kierunku MIKROBIOLOGIA – studia I stopnia

Szkolenie z "Praw i obowiązków studenta" dla studentów I roku kierunku MIKROBIOLOGIA – studia I stopnia odbędzie się w terminie 16.11.2016 r. godz. 18.15-19.45 - aula Dietrichów (Wydział Humanistyczny).
Obecność obowiązkowa.

 ---------------------------------------------

Studenci I roku, studia stacjonarne, rok akademcki 2016/2017 - podział na grupy

Podział na grupy dla studentów 1 roku:

 • kierunek BIOLOGIA, studia pierwszego stopnia - plik PDF
 • kierunek BIOLOGIA, studia drugiego stopnia - plik PDF
 • kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia drugiego stopnia - plik PDF
 • kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia drugiego stopnia - plik PDF
 • kierunek MIKROBIOLOGIA, studia pierwszego stopnia - plik PDF
 • kierunek MIKROBIOLOGIA, studia drugiego stopnia - plik PDF

wstawiono 28.09.2016

--------------------------------------------

Informacje o ubezpieczeniu NNW i OC w roku akademickim 2016/2017

 

ISIC - Międzynarodowa legitymacja studencka + ubezpieczenie

To dokument potwierdzający status studenta na całym świecie. Dzięki niej uzyskujesz dostęp do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w Polsce i zagranicą.

ZAPEWNIA ZNIŻKI!

Z ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Ponad 5000 punktów honoruje ISIC w Polsce, udzielając jej posiadaczom rabatów do 50%. Dzięki ISIC oszczędzasz na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych.

ZAWIERA UBEZPIECZENIE

 • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w Europie - suma ubezpieczenia 20 000 zł
 • OC (odpowiedzialności cywilnej) podczas praktyk i zajęć organizowanych przez UWM - suma ubezpieczenia 10.000 zł

Składka 50 zł

WAŻNE

 • Do wyrobienia ISIC potrzebna jest jedno zdjęcie.
 • Student podpisuje listę, opłaca składkę w Dziekanacie, dostaje potwierdzenie z numerem polisy.
 • Po 14 dniach odbiera legitymację ISIC i wkleja swoje zdjęcie.

WARUNKI UBEZPIECZENIA:  http://russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE NNW i OC w EUROPIE dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – plik PDF

Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Europy dla posiadaczy legitymacji ISIC – studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla umów zawartych po dniu 31.08.2016 r. – plik PDF

--------------------------------------------

 

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze zimowym 2016-2017 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2016-2017  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

 

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze zimowym 2016-2017 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany

 

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych w semestrze zimowym 2016-2017 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru/przedmioty-modul-zakresu-nauk-humanistycznych-nauk

 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2016-2017 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (w tym:  Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego: j. angielski, poziom B2 , j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 , j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 , j. rosyjski poziom B2 - plik PDF

 

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

 

wstawiono: 02.09.2016

——————————————————————————————-

 

Z a p r o s z e n i e 

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii zaprasza na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się   w dniu  29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 1200 w auli Collegium Biologiae przy ulicy Oczapowskiego 1A w Olsztynie (Kortowo).Uprzejmie prosimy o przybycie  w stroju galowym.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie organizacyjno-informacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich oraz Opiekunami Lat, odbędzie się   w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 1000 w auli Collegium Biologiae

——————————————————————————————-

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. Informacje dotyczące wniosków oraz same wnioski dostępne są w:

Wypełnione wnioski o Stypendium Ministra należy złożyć w Dziekanacie Wydziału do dnia 9 września 2016r.

-------------------------------------------------- 

 

Zasady realizacji przedmiotów w semestrze letnim 2015-2016 (zapisy – rejestracja żetonowa)

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2015-2016  – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

 

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego w semestrze letnim 2015-2016 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-modul-ogolnouczelniany

 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu JĘZYK OBCY w semestrze letnim 2015/2016 – plik PDF  lub http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty   (w tym:  Wykaz  certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego: j. angielski, poziom B2 (PDF), j. niemiecki, poziom B2 i j. hiszpański, poziom B2 (PDF), j. włoski, poziom B2 i j. francuski, poziom B2 (PDF), j. rosyjski poziom B2 (PDF)

Zapisy na przedmioty na stronie https://ul.uwm.edu.pl/

 

wstawiono: 21.01.2016

——————————————————————————————-

 

Badania lekarskie studentów i doktorantów od dnia 13 stycznia 2016 roku przeprowadzane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie Olsztyn, ul. Warszawska 30 (budynek przychodni) Gabinet Medycyny Pracy – I piętro, gabinet nr 116.

Numer telefonu do rejestracji: (89) 524-53-95.

Więcej informacji oraz godziny rejestracji i przyjęć – plik PDF

11.01.2016

——————————————————————————————-

 

Ubezpieczenia dla studentów w roku akademickim 2015/2016

 • Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. oraz Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym ustalonych uchwałą nr UZ/452/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 29 października 2009 r., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. (kod warunków 59 Roz.) - plik PDF

 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU– plik PDF
 • Postanowienia odmienne – plik PDF

 

wstawiono: 29.09.2015

——————————————————————————————-

 

Uwaga studenci I roku drugiego stopnia kierunku biologia, kierunku biotechnologia i kierunku mikrobiologia, dziennik praktyki zawodowej jest dostępny na stronie internetowej Wydziału w zakładce: STUDENT / Druki do pobrania     

——————————————————————————————-

W związku wprowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prosimy P.T. Studentów o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/node/3955

Zarządzeniem Nr 75 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – http://bip.uwm.edu.pl/files/ZarzNr75.pdf

——————————————————————————————-

biologia    mikrobiologia