Biuro Karier

Biuro Karier UWM w Olsztynie

ul. R. Prawocheńskiego 13, lok. 7 i 12

10-720 Olsztyn

 

Biuro Karier prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Działalność BK jako ośrodka rozwoju kompetencji podyktowana jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Zapraszamy do współpracy!

Nasza strona: http://www.uwm.edu.pl/kariera/o-nas