Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 

Koło Naukowe Biologii Komórki Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin http://www.uwm.edu.pl/kbk
Opiekun: dr Katarzyna Głowacka (tel. 89 523-42-99)
prezentacja – plik PDF
  Koło Naukowe Biotechnologów Katedra Fizjologii Zwierząt http://www.uwm.edu.pl/biotech
Opiekun: dr inż. Grzegorz Panasiewicz (tel. 89 523-42-33)
prezentacja – plik PDF
  Koło Naukowe Bioinformatyków Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
Opiekun: dr Jan Jastrzębski (tel. 89 523-42-92)
  Koło Naukowe Zoologów Katedra Zoologii
Opiekun: dr Robert Krupa
prezentacja – plik PDF
  Koło Naukowe CORMORAN GROUP Katedra Zoologii
Opiekun: dr Robert Krupa (tel. 89 523-33-62)
  Koło Naukowe Ornitologów Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Opiekun: dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM (tel. 89 523-43-43) 
prezentacja – plik PDF
  Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej Katedra Biochemii http://uwm.edu.pl/peptides/  
Opiekun: dr Anna Cieślińska (tel. 89 523-36-67)
 Koło Naukowe Mikrobiologów Katedra Mikrobiologii
Opiekun: dr Dorota Górniak (tel. 89 523-45-67)
prezentacja – plik PDF
 Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic” Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Opiekun: dr Piotr Dynowski (tel. 89 523-39-80)
 Koło Naukowe Biologii medycznej „Exon’ Katedra Fizjologii Zwierząt
Opiekun: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM (tel. 89 523-42-26)
 

Koło Naukowe "Neuron" Katedra Anatomii Porównawczej
Opiekun: dr hab. Anna Robak, prof. UWM

 

Studenckie Koło Naukowe Mykologów Katedra Mykologii
Opiekun: dr hab. Anna Biedunkiewicz (tel. 89 523-42-97)

 

Koło Naukowe Botaników Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Opiekun: dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
 dr hab. Anna Biedunkiewicz
, anna.biedunkiewicz@uwm.edu.pl