Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Biologii i Biotechnologii
rok akademicki 2023/2024

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych:

dr hab. Anna Biedunkiewicz
Katedra Mikrobiologii i Mykologii, ul. Oczapowskiego 1A, pok. 307,
tel. 89-523-42-97, e-mail: alibi@uwm.edu.pl

Historia kół naukowych na Wydziale Biologii i Biotechnologii - plik PDF

 

 

Koło Naukowe NanoBot Katedra Botaniki i Ekologii Ewolucyjnej

Opiekun: dr Łukasz Paukszto (tel. 89 523-42-92)

prezentacja – ...

historia - ...

Koło Naukowe Biologii Komórki Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin http://www.uwm.edu.pl/kbk
Opiekun: dr Katarzyna Głowacka (tel. 89 523-42-99)
prezentacja – plik PDF

historia - plik PDF

 

 Koło Naukowe Biotechnologów Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt http://www.uwm.edu.pl/biotech
Opiekun: dr Agata Żmijewska (tel. 89 523-39-04)
prezentacja – plik PDF

historia - plik PDF

 

 Koło Naukowe Bioinformatyków Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
Opiekun: dr Jan Jastrzębski (tel. 89 523-42-92)

historia - plik PDF

 

 Koło Naukowe Zoologów Katedra Zoologii
Opiekun: dr inż. Karol Komosiński
prezentacja – plik PDF

historia - plik PDF

 

 

 

 Koło Naukowe Ornitologów Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Opiekun: dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM (tel. 89 523-43-43) 
prezentacja – plik PDF

historia - plik PDF

 

 Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej Katedra Biochemii http://uwm.edu.pl/peptides/  
Opiekun: dr hab. Anna Cieślińska, prof. UWM (tel. 89 523-36-67)

historia - plik PDF

 Koło Naukowe Mikrobiologów Katedra Mikrobiologii i Mykologii
Opiekun: dr hab. Dorota Górniak, prof. UWM (tel. 89 523-45-67)
prezentacja – plik PDF
 

 Koło Naukowe Entomologów "Kortoptera" Katedra Zoologii 
Opiekun: dr inż. Karol Komosiński 

historia - plik PDF

 

Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon’ Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Opiekun: prof. dr hab. Nina Smolińska (tel. 89 523-42-26)

historia - plik PDF

 

Koło Naukowe "Neuron" Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Opiekun: dr Krystyna Bogus-Nowakowska

historia - plik PDF

 

Studenckie Koło Naukowe Mykologów Katedra Mikrobiologii i Mykologii
Opiekun: dr hab. Anna Biedunkiewicz (tel. 89 523-42-97)

historia - plik PDF

 

Koło Naukowe Botaników Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Opiekun: dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM (tel. 89 524-38-34)

historia - plik PDF