Egzamin magisterski

Praca dyplomowa (magisterska)

Wymogi stawiane pracy magisterskiej na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wymogi, strona tytułowa, abstrakt – plik Word

——————————————————————————————–

Zagadnienia na dyplomowy egzamin magisterski – kierunek BIOLOGIA:

  • specjalności: BIOLOGIA MOLEKULARNA i EKSPERTYZY PRZYRODNICZE - plik PDF

Zagadnienia na dyplomowy egzamin magisterski – kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • specjalność BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA (rok akademicki 2017/2018)  – plik PDF
  • specjalność BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, specjalizacja BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA ZWIERZĄT (rok akademicki 2017/2018) - plik PDF
  • wszystkie specjalności (rok akademicki 2018/2019) - plik PDF

Zagadnienia na dyplomowy egzamin magisterski – kierunek MIKROBIOLOGIA:

——————————————————————————————–

Przebieg egzaminu dyplomowego – studia drugiego stopnia (magisterskie)

  • Procedura dyplomowania (wersja 8.0 z 22.01.2018) plik PDF 

 ——————————————————————————————

Zarządzenie Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych – http://bip.uwm.edu.pl/node/4648

Załączniki:

——————————————————————————————

Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów - link