Opiekunowie lat

Opiekunowie lat w roku akademickim 2017/2018

 

kierunek BIOLOGIA, studia I stopnia

1 rokdrBarbara Wasilewskatel. 89 523-36-02 bachaw@uwm.edu.pl
2 rokdrKrystyna Bogus-Nowakowskatel. 89 523-43-05 boguska@uwm.edu.pl
3 rokdr hab.Małgorzata Dmitryjuktel. 89 523-37-20 m.dmit@uwm.edu.pl
    

 

kierunek BIOLOGIA, studia II stopnia

1 rokdrDariusz Kubiaktel. 89 523-42-97 darkub@uwm.edu.pl
2 rokdrRegina Frączektel. 89 523-38-39    regina.fraczek@uwm.edu.pl

 

kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia I stopnia (inżynierskie)

1 rokdrJan Paweł Jastrzębskitel. 89 523-33-47   jan.jastrzebski@uwm.edu.pl
2 rokdrWioletta Pluskotatel. 89 523-49-27 wiolap@uwm.edu.pl
3 rokdrGrzegorz Panasiewicztel. 89 523-42-58 panas@uwm.edu.pl
4 rokdrLech Kirtiklistel. 89 523-33-40 leo@uwm.edu.pl
    

 

kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia II stopnia (mgr)

1 rokdr--
2 rokdrAnna Źróbek-Sokolniktel. 89 523-49-27   a.zrobeksokolnik@uwm.edu.pl
    

 

kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia II stopnia (mg inż.)

1 rokdr hab. inż.Lech Kirtiklistel. 89 523-33-40; lech.kirtiklis@uwm.edu.pl
2 rokdr hab. inż.Barbara Kamińskatel. 89 523-42-33; barbara.kaminska@uwm.edu.pl
    

kierunek MIKROBIOLOGIA, studia I stopnia

1 rokdr inż.Sylwia Lewtel. 89 523-45-54 sylwia.lew@uwm.edu.pl
2 rokdrPiotr Androsiuktel. 89 523-44-55   piotr.androsiuk@uwm.edu.pl
3 rokdr Elżbieta Łopieńska-Biernattel. 89 523-37-20   ela.lopienska@uwm.edu.pl
    

 

kierunek MIKROBIOLOGIA, studia II stopnia

1 rokdrJanusz Wasilewskitel. 89 523-38-39   janusz.wasilewski@uwm.edu.pl
2 rokdrRegina Frączektel. 89 523-38-39   regina.fraczek@uwm.edu.pl