Opiekunowie lat

Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

 

kierunek BIOLOGIA, studia I stopnia

1 rokdrAndrzej GórskiKatedra Ekologii i Ochrony Środowiska
tel. 89 tel. 523-43-83  andrzej.gorski@uwm.edu.pl
2 rokdrJanusz NajdzionKatedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
tel. 89 523-43-13 jnajdzion@uwm.edu.pl
3 rokdrKrystyna Bogus-NowakowskaKatedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
tel. 89 523-43-05 boguska@uwm.edu.pl

 

kierunek BIOLOGIA, studia II stopnia

1 rokdrEwa SucharzewskaKatedra Mikrobiologii i Mykologii
tel. 89 523-42-96 ewko@uwm.edu.pl
2 rokdrDariusz KubiakKatedra Mikrobiologii i Mykologii
tel. 89 523-42-97 darkub@uwm.edu.pl

 

kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia I stopnia (inżynierskie)

1 rokdrMarta KieżunKatedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
tel. 89 523-42-18   marta.kiezun@uwm.edu.pl
2 rokdrJan Paweł JastrzębskiKatedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin
tel. 89 523-33-47   jan.jastrzebski@uwm.edu.pl 
3 rokdrWioletta PluskotaKatedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin
tel. 89 523-49-27 wiolap@uwm.edu.pl 
4 rokdrGrzegorz PanasiewiczKatedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
tel. 89 523-42-58 panas@uwm.edu.pl

 

kierunek BIOTECHNOLOGIA, studia II stopnia (mg inż.)

1 rokdr hab.Beata KurowickaKatedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
tel. 89 523-42-18; beata.kurowicka@uwm.edu.pl 
2 rokdr hab. inż.Lech KirtiklisKatedra Zoologii
tel. 89 523-33-40; lech.kirtiklis@uwm.edu.pl

kierunek MIKROBIOLOGIA, studia I stopnia

1 rokdrElżbieta EjdysKatedra Mikrobiologii i Mykologii
tel. 89 523-42-96 elzbieta.ejdys@uwm.edu.pl
2 rokdr inż.Sylwia LewKatedra Mikrobiologii i Mykologii
tel. 89 523-45-54 sylwia.lew@uwm.edu.pl
3 rokdr Piotr AndrosiukKatedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin
tel. 89 523-44-55   piotr.androsiuk@uwm.edu.pl

 

kierunek MIKROBIOLOGIA, studia II stopnia

1 rokdrEwa SucharzewskaKatedra Mikrobiologii i Mykologii
tel. 89 523-42-96   ewko@uwm.edu.pl
2 rokdrJanusz WasilewskiKatedra Biochemii
tel. 89 523-38-39   janusz.wasilewski@uwm.edu.pl