Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr zimowy 2020/2021

 wstawiono 21.09.2020 r.

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja" ,
 na końcu planu umieszczona jest data wydruku): 

21.10.2020, 20.05 (Biologia I st., zakres b. stosowana - 1, 2 rok; Biologia I st., zakres Applied Biology - 1, 2 rok; Biotechnologia I st - 1, 2 rok; Mikrobiologia I st. - 1, 2 rok)

19.10.2020, 16.40 (Biologia I st., zakres Applied Biology - 2 rok; Mikrobiologia I st. - 3 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok); 16.10.2020, 14.35 (Biologia II st.- 1 rok; Biotechnologia I st. - 1 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok);  14.10.2020, 16.35 (Biologia I st., zakres b. stosowana - 1rok; Biologia I st., zakres Applied Biology - 1 rok; Biotechnologia I st. - 1 rok; Mikrobiologia I st. - 1 rok); 14.10.2020, 14.00 (Biologia II st- 1st);   13.10.2020, 16.10 (Biotechnologia I st. - 1, 2, 3 rok); 13.10.2020, 10.50 (Biologia Ist., zakres b. stosowana - 1 rok; Biologia II st- 1rok; Biotechnologia I st. - 1, 2, 3 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok)09.10.2020, 19.45 (Biotechnologia IIst. - 1rok);  08.10.2020, 14.35 (Biologia Ist., zakres b. stosowana - 1rok);  07.10.2020, 17.45 (Biologia Ist., zakres b. stosowana - 1rok; Biologia Ist., zakres Applied Biology - 1 rok; Biotechnologia I st - 4 rok);  06.10.2020, 15.35 (Biologia Ist., zakres b. stosowana - 1, 2 rok; Biotechnologia I st - 3 rok);  05.10.2020, 18.45 (Biologia Ist., zakres Applied Biology - 1 rok; Biologia Ist., zakres b.medyczna - 3 rok; Biotechnologia I st- 1,3 rok); 

Studia stacjonarne Io – licencjackie (6 sem.)
KIERUNEK / zakresROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia stosowanaPDFPDF-
BIOLOGY / applied biologyPDFPDF-
BIOLOGIA / biologia medyczna--PDF
MIKROBIOLOGIAPDFPDFPDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie (7 sem.)

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
(sem. zimowy)
BIOTECHNOLOGIA        PDFPDFPDFPDF

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie (4 sem.)

KIERUNEKROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   .....
BIOLOGIA / biologia molekularnaPDFPDF
 

MIKROBIOLOGIAPDFPDF

 

Studia stacjonarne IIo – inżynierskie (3 sem., rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK I
(sem. 1 i 2)
ROK II
(sem. 3
letni)
BIOTECHNOLOGIA                              PDF...
   

 Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
–  http://www.uwm.edu.pl/studenci/ramowa-organizacja-roku-akademickiego/ramowa-organizacja-roku-akademickiego-20202021

Terminy zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej (na Uczelni) w semestrze zimowym dla poszczególnych kierunków i roczników studiów Wydziału Biologii i Biotechnologii:

 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana i applied biology), I rok 19.10-06.11.2020 (3 tyg.)
 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana i applied biology), II rok: 09.11-20.11.2020 (2 tyg.)
 • Biologia I stopnia (zakres - biologia medyczna), III rok: 05.10-16.10.2020 (2 tyg.)
 • Biotechnologia I stopnia, I rok: 19.10-30.10.2020 (2 tyg.)
 • Biotechnologia I stopnia, II rok: 30.11-18.12.2020 (3 tyg.)
 • Biotechnologia I stopnia, III rok: 09.11-20.11.2020 (2 tyg.)
 • Biotechnologia I stopnia, IV rok: 05.10-09.10.2020 (1 tydzień)
 • Mikrobiologia I stopnia, I rok: 19.10-06.11.2020 (3 tyg.)
 • Mikrobiologia I stopnia, II rok: 09.11-27.11.2020 (3 tyg.)
 • Mikrobiologia I stopnia, III rok: 05.10-23.10.2020 (3 tyg.)
 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), I rok: 30.11-18.12.2020 (3 tyg.)
 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), II rok: 04.01-22.01.2021 (3 tyg.)
 • Biotechnologia II stopnia (zakres – biotechnologia przemysłowa, farmaceutyczna i molekularna zwierząt), I rok: 04.01-22.01.2021 (3 tyg.)
 • Mikrobiologia II stopnia, I rok: 30.11-18.12.2020 (3 tyg.)
 • Mikrobiologia II stopnia, II rok: 04.01-22.01.2021 (3 tyg.)