Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr zimowy 2023/2024

 wstawiono 22.09.2023 r.

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja" ,
 na końcu planu umieszczona jest data wydruku): 

25.10.2023 (Biologia II st. - 1 rok; Biotechnologia I st. - 2 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok); 20.10.2023 ( Biotechnologia II st. - 1 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok)17.10.2023 (Biologia I st. - 2 rok; Biologia II st. - 1 rok; Biotechnologia I st. - 1 rok; Mikrobilogia I st. - 1 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok); 16.10.2023, 12.55 (Biotechnologia I st. - 1 rok);..... 30.09.2023r. (wszystkie kierunki i roczniki);  

Studia stacjonarne Io – licencjackie (6 sem.)
KIERUNEK / zakresROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia stosowana PDF
PDF
PDF
BIOLOGY / applied biology--
-
----
MIKROBIOLOGIAPDF
PDF
PDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie (7 sem.)

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
(sem. zimowy)
BIOTECHNOLOGIA       PDFPDFPDFPDF

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie (4 sem.)

KIERUNEKROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   --
BIOLOGIA / biologia molekularnaPDFPDF
   
MIKROBIOLOGIAPDF
-

 

Studia stacjonarne IIo – inżynierskie (3 sem., rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK I (sem 1, 2)

ROK II (sem. 3 - letni)

BIOTECHNOLOGIA                              

PDF

-

   

 Ramowa organizacja roku akademickiego 2023/2024 
 https://uwm.edu.pl/ksztalcenie/ramowa-organizacja-roku-akademickiego