Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr letni 2023/2024

 wstawiono 11.02.2024 r.

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja" ,
 na końcu planu umieszczona jest data wydruku): 

23.02.2024 (Biotechnologia Ist. - 3 rok; Biotechnologia II st. - 1 rok); 22.02.2024 - BIOTECHNOLOGIA II stopnia - 1 rok: 22.02.2024 (Biotechnologia I st. - 2 rok, Biotechnnologia II st. - 2 rok; Mikrobiolgia II st. - 1 rok); 21.02.2024 (Biotechnologia I st. - 2 rok; Biotechnologia II st - 2 rok; Mikrobiologia I st. - 2 rok); 20.02.2024 (Mikrobiologia I st. - 1, 2 rok); 18.02.2024 (Biologia II st. - 1 rok); 15.02.2024 (Biotechnologia I st. - 2, 3 rok; Biotechnologia II st. - 2 rok; Mikrobiologia I st. 1 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok); 14.02.2024 (Biologia st. II - 1 rok; Biotechnologia sr. I - 3 rok; Biotechnologia st. II - 2 rok; Mikrobiologia st. II - 1 rok);;  

Studia stacjonarne Io – licencjackie (6 sem.)
KIERUNEK / zakresROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia stosowana PDF
PDF
PDF
BIOLOGY / applied biology--
-
----
MIKROBIOLOGIAPDF
PDF
PDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie (7 sem.)

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
(sem. zimowy)
BIOTECHNOLOGIA       PDFPDFPDF-

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie (4 sem.)

KIERUNEK / zakresROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   --
BIOLOGIA / biologia molekularnaPDFPDF
   
MIKROBIOLOGIAPDF
-

 

Studia stacjonarne IIo  (3 sem., rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK I (sem 1, 2)

ROK II (sem. 3 - letni)

BIOTECHNOLOGIA                              

PDF

PDF

   

 Ramowa organizacja roku akademickiego 2023/2024 
 https://uwm.edu.pl/ksztalcenie/ramowa-organizacja-roku-akademickiego