Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr zimowy 2021/2022

 wstawiono 28.09.2021 r.

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja" ,
 na końcu planu umieszczona jest data wydruku): 

xxxxxxx;

Komunikat

1.  Wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym.

2.  Wykłady dla kierunków: Biotechnologia I rok, Biotechnologia II rok, Biotechnologia IV rok, realizowane będą  trybie zdalnym.

3. Wykłady dla kierunków: Biologia stosowana I rok, Biologia stosowana II rok, Biologia stosowana III rok, Applied Biology III, Biologia - ekspertyzy przyrodnicze I rok/ II stopień, Biologia molekularna II rok/ II stopień, Biotechnologia III rok, Biotechnologia I rok/ II stopień, Mikrobiologia I rok, Mikrobiologia II rok, Mikrobiologia III rok, Mikrobiologia I rok/ II stopień, Mikrobiologia II rok/ II stopień realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym.

4. Lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  realizowane będą w trybie zdalnym.

Studia stacjonarne Io – licencjackie (6 sem.)
KIERUNEK / zakresROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia stosowanaPDF
PDF
PDF
BIOLOGY / applied biology--
PDF
BIOLOGIA / biologia medyczna---
MIKROBIOLOGIAPDF
PDF
PDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie (7 sem.)

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
(sem. zimowy)
BIOTECHNOLOGIA       PDFPDFPDFPDF

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie (4 sem.)

KIERUNEKROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   PDF-
BIOLOGIA / biologia molekularna-PDF
   
MIKROBIOLOGIAPDF
PDF

 

Studia stacjonarne IIo – inżynierskie (3 sem., rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK I (sem 1, 2)

ROK II (sem. 3)

BIOTECHNOLOGIA                              PDF

...

   

 Ramowa organizacja roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
– http://www.uwm.edu.pl/studenci/ramowa-organizacja-roku-akademickiego/ramowa-organizacja-roku-akademickiego-20212022