Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr zimowy 2018/2019

 wstawiono 25.09.2018 

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja" ,
 na końcu planu umieszczona jest data wydruku): 

22.11.2018 (Biologia, st. I - 3 rok; Biotechnologia, st. I - 3 rok; Mikrobiologia, st. I - 3 rok)

 

Studia stacjonarne Io – licencjackie
KIERUNEK / specjalnośćROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia medycznaPDFPDFPDF
MIKROBIOLOGIAPDFPDFPDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
BIOTECHNOLOGIA        PDFPDFPDFPDF

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie

KIERUNEKROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   .....
BIOLOGIA / biologia molekularnaPDFPDF
 

MIKROBIOLOGIAPDFPDF

 

Studia stacjonarne IIo – magister inżynier (rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK IROK II
BIOTECHNOLOGIA                              PDFPDF

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych –  http://www.uwm.edu.pl/studenci/ramowa-organizacja-roku-akademickiego