Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr letni 2016/2017

 wstawiono 13.02.2017 

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja"): 

9.03.2017, godz. 14.30 (Biotechnologia I st. inż. - 3 rok; Biotechnologia II st. inż. - 1 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok); 7.03.2017, godz. 13.30 (Biotechnologia I st. inż. - 2 rok);  6.03.2017, godz. 9.40 (Biotechnologia II st. inż. - 1 rok) 

  

 

Studia stacjonarne Io – licencjackie
KIERUNEK / specjalnośćROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia medycznaPDFPDFPDF
BIOTECHNOLOGIA...PDF
MIKROBIOLOGIAPDFPDFPDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
BIOTECHNOLOGIA        PDFPDFPDF...

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie

KIERUNEKROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   PDFPDF
BIOLOGIA / biologia molekularnaPDF...
BIOTECHNOLOGIAPDFPDF
MIKROBIOLOGIAPDF

 

Studia stacjonarne IIo – magister inżynier (rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK IROK II
BIOTECHNOLOGIA                              PDF

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – http://www.uwm.edu.pl/studenci/ramowa-organizacja-roku-akademickiego/rok-akademicki-20162017