Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr letni 2017/2018

 wstawiono 12.02.2018 

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja"): 

13.04.2018  (Biologia, 1 st. - 2 rok)

22.03.2018  (Biotechnologia, 1 st. inż.- 1 rok)

 

Studia stacjonarne Io – licencjackie
KIERUNEK / specjalnośćROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia medycznaPDFPDFPDF
MIKROBIOLOGIAPDFPDFPDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
BIOTECHNOLOGIA        PDFPDFPDF...

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie

KIERUNEKROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   .....
BIOLOGIA / biologia molekularnaPDFPDF
BIOTECHNOLOGIA...PDF
MIKROBIOLOGIAPDFPDF

 

Studia stacjonarne IIo – magister inżynier (rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK IROK II
BIOTECHNOLOGIA                              PDFPDF

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – http://www.uwm.edu.pl/studenci/ramowa-organizacja-roku-akademickiego/rok-akademicki-20172018