Tygodniowy rozkład zajęć

Semestr letni 2020/2021

 wstawiono 15.02.2021 r.

ostatnia aktualizacja
(pamiętaj o aktualizacji strony z planem danego kierunku - klawisz F5 lub przycisk "aktualizacja" ,
 na końcu planu umieszczona jest data wydruku): 

 zajęcia w kontakcie:

3.03.2021 (Biologia IIst. - 1 rok; Biotechnologia IIst. - 2 rok); 26.02.2021 (Biologia IIst. - 1 rok);   24.02.2021 (Biotechnologia IIst. - 2 rok); 23.02.2021 (Biologia, applied biology I st. - 2 rok; Biotechnologia Ist. - 2, 3 rok; Biologia II st. - 1 rok); 22.02.21. (Biotechnologia II st. - 1 rok); 19.02.2021 (Biotechnologia IIst. - 2 rok);

zajęcia online:

3.03.2021 (Biologia, biologia stosowana Ist.- 1,2 rok; Biologia, applied biology I st. - 2 rok; Biologia IIst. - 1 rok; Mikrobiologia Ist. - 3 rok - korekta); 1.03.2021 (Mikrobiologia IIst.- 2 rok); 26.02.2021 (Biologia IIst. - 2 rok; Biotechnologia II st. - 1, 2 rok); 24.02.2021 (Mikrobiologia IIst. - 1 rok); 23.02.2021 (Biologia, applied biology I st. - 2 rok; Biotechnologia Ist. - 2, 3 rok; Biotechnologia IIst. - 1 rok; Mikrobiulogia II st. -1 rok); 22.02.2021 (Biotechnologia IIst. - 1 rok, poprawiono);  19.02.2021 (Biotechnologia IIst. - 2 rok); 17.02.2021 (Biologia IIst. - 1 rok; Biotechnologia Ist. - 1 rok; Biotechnologia II st. 2 rok; Mikrobiologia I st. - 2 rok; Mikrobiologia II st. - 1 rok)

Studia stacjonarne Io – licencjackie (6 sem.)
KIERUNEK / zakresROK IROK IIROK III
BIOLOGIA / biologia stosowanakontakt-PDF
online-PDF
kontakt-PDF
online-PDF
-
BIOLOGY / applied biology-kontakt-PDF
online-PDF
-
BIOLOGIA / biologia medyczna--kontakt-PDF
online-PDF
MIKROBIOLOGIAkontakt-PDF
online-PDF
kontakt-PDF
online-PDF
kontakt-PDF
online-PDF

 

 Studia stacjonarne Io – inżynierskie (7 sem.)

KIERUNEKROK IROK IIROK IIIROK IV
(sem. zimowy)
BIOTECHNOLOGIA        kontakt-PDF
online-PDF
kontakt-PDF
online-PDF
kontakt-PDF
online-PDF
...

 

Studia stacjonarne IIo – magisterskie (4 sem.)

KIERUNEKROK IROK II
BIOLOGIA / ekspertyzy przyrodnicze   .....
BIOLOGIA / biologia molekularnakontakt-PDF online-PDFkontakt-PDF online-PDF
   
MIKROBIOLOGIAkontakt-PDF online-PDF
kontakt-PDF online-PDF

 

Studia stacjonarne IIo – inżynierskie (3 sem., rekrutacja śródroczna)

KIERUNEKROK I

ROK II

BIOTECHNOLOGIA                              kontakt-PDF online-PDF
(wstawiono 22.02.2021)
kontakt-PDF online-PDF
   

 Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
–  http://www.uwm.edu.pl/studenci/ramowa-organizacja-roku-akademickiego/ramowa-organizacja-roku-akademickiego-20202021

Terminy zajęć dydaktycznych zaplanowanych w formie stacjonarnej (na Uczelni) dla poszczególnych kierunków i roczników studiów w semestrze letnim 2020/2021:

studia I stopnia:

 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana), I rok: 17.05-11.06.2021 (4 tyg.)
 • Biologia I stopnia (zakres - biologia stosowana i applied biology), II rok: 17.05-11.06.2021 (4 tyg.)
 • Biologia I stopnia (zakres - biologia medyczna), III rok: 22.02-26.02.2021 (1 tydzień)
 • Biotechnologia I stopnia, I rok: 06.04-23.04.2021 (3 tygodnie)
 • Biotechnologia I stopnia, II rok: 26.04-14.05.2021 (3 tygodnie)
 • Biotechnologia I stopnia, III rok: 26.04-07.05.2021 (2 tygodnie)
 • Mikrobiologia I stopnia, I rok: 15.03-01.04.2021 (3 tygodnie)
 • Mikrobiologia I stopnia, II rok: 06.04-23.04.2021 (3 tygodnie)
 • Mikrobiologia I stopnia, III rok: 22.02-05.03.2021 (2 tygodnie)

studia II stopnia:

 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), I rok: 15.03-01.04.2021 (3 tygodnie)
 • Biologia II stopnia (zakres - biologia molekularna), II rok: 22.02-05.03.2021 (2 tygodnie)
 • Biotechnologia II stopnia, I rok: 6.04-23.04.2021 (2-3 tygodnie)
 • Biotechnologia II stopnia II rok: 15.03-19.03.2021 (1 tydzień)
 • Mikrobiologia II stopnia, I rok: 26.04-14.05.2021 (3 tygodnie)
 • Mikrobiologia II stopnia, II rok: 22.02-26.02.2021 (2 dni)