Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”

Misją Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” jest udzielanie wsparcia psychicznego w zakresie konsultacji psychologicznych, warsztatów interpersonalnych, wskazówek oraz porad tym studentom i pracownikom naszego Uniwersytetu, którzy przechodzą przez kryzys emocjonalny, czują się bezradni wobec własnych emocji, podejmują walkę z szeroko rozumianymi uzależnieniami, tkwią w toksycznych relacjach, wyrażają chęć rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych oraz chcą lepiej rozumieć świat relacji zarówno z innymi, jak i ze sobą samym.

 

Jesteśmy gotowi do pomocy każdemu, kto potrzebuje wsparcia i porady.

Nasz streetworker zadba o to, by informacje na temat działalności „Empatii” dotarły wszędzie tam, gdzie mogą być potrzebne, natomiast pracownik pierwszego kontaktu będzie osobą, do której w dyskretnej atmosferze można zgłosić potrzebę wsparcia.

 

Pragniemy, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był uczelnią przyjazną wszystkim studentom i dawał równą szansę edukacyjną każdemu – niezależnie od osobistych trudności i kryzysów.

 

Nasza strona: http://zagiel.uwm.edu.pl/empatia