Praktyki studenckie

Wydziałowy Koordynator Praktyk

dr Maciej Równiak, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, tel. 523-43-02, e-mail: mrowniak@uwm.edu.pl

 

Zasady realizacji (od roku akademickiego 2017/2018)

Zarządzenie Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich -  link na stronę UWM - do pobrania 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 roku - ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH - plik Word do pobrania
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 roku - UMOWA o organizację praktyki studentów - plik Word do pobrania

 

Praktyki zawodowe – studenci I stopnia

  • Regulamin praktyki zawodowej – plik PDF
  • Ramowy program i regulamin zaliczenia praktyki zawodowej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (zał.2) – plik WORD
  • Informacja o realizacji wakacyjnej obowiązkowej praktyki  zawodowej (obowiązuje w roku akademickim 2016/2017) - plik PDF

 

Praktyki zawodowe – studenci II stopnia

  • Zasady odbywania praktyki zawodowej (obowiązują od roku akademickiego 2016/2017) – plik PDF
  • Dziennik praktyki zawodowej - plik Word
  • Program praktyki zawodowej (wzór aktualny od roku akademickiego 2014/2015) -  plik Word

 

Lista instytucji i przedsiębiorstw,
z którymi zawarto porozumienie o współpracy w zakresie organizacji
praktyk studenckich

Lp.Nazwa InstytucjiAdres
1.Biuro Projektów Przyrodniczych   „Bagnik” Lech Pietrzakul. Ks. T. Borkowskiego 29/10, 10-087 Olsztyn
(umowa do 31.12.2020 r.)
2.Brodnicki Park KrajobrazowyGrzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo
(umowa do 31.12.2015 r.)
3.Górznieńsko-Lidzbarski Park KrajobrazowyCzarny Bryńsk 1,  87-320 Górzno
(umowa do 31.12.2015 r.)
4.Centrum Medyczne i Rehabilitacji dr Urszula Huraul. Wańkowicza 5,  10-684 Olsztyn
(umowa do 31.12.2020 r.)
5.Indykpol S.A. w Olsztynieul. Jesienna 3, 10-375   Olsztyn
(umowa do 31.12.2020 r.)
6.Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności, Oddział Badania Żywności, Przedmiotów Użytku   Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynieul. Żołnierska 16, 10-561   Olsztyn
(umowa do 31.12.2020 r.)
7.Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynieul. Piłsudskiego 5, 11-400   Kętrzyn
(umowa do 31.12.2020 r.)
8.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.ul. Oficerska 16A,  10-218 Olsztyn
(umowa do 31.12.2020 r.)
9.Welski Park KrajobrazowyJeleń 84,  13-230 Lidzbark
(umowa do 31.12.2015 r.)
10.Wipasz S.A.Wadąg 8, 10-373 Olsztyn
(umowa do 31.12.2020 r.)
11.Laboratorium w Elblągu Wojewódzkiej Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

ul. Bema 17, 82-300 Elbląg
(umowa do 31.12.2020 r.)

12.Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz DylewskichJerzwałd 62, 14-230 Jerzwałd
(umowa do 31.12.2015 r.)
13.Fundacja Dziedzictwo PrzyrodniczeLeszczawa Dolna 16, 37-740 Bircza
(umowa do 31.12.2016 r.)
14.Edytor Sp. z o.o.ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
(umowa do 31.12.2016 r.)
15.Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegoul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
(umowa do 31.12.2018 r.)
16.Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Stanisława Popowskiegoul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn 
(umowa do 31.12.2021 r.)
17.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
(możliwość aplikowania, po uprzednim kontakcie z Prodziekanem ds. Studenckich)
ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański
(umowa do 31.12.2017 r.)
18.Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżyAl. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
(umowa do 31.12.2017 r.)
19.Pomorski Zespół Parków Krajobrazowychul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk
(umowa do 31.12.2017 r.)
20.Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
(umowa do 30.09.2015 r.)
21.Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.ul. Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo
(umowa do 31.12.2017 r.)
22.Białowieski Park NarodowyPark Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
(umowa do 31 grudnia 2019 r. )
23.Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej ul. Piłsudskiego 5, 11-400 Kętrzyn
(umowa do 31.12.2020 r.)

 aktualizacja 05.11.2018 r.