Praktyki studenckie

Uwaga!!! Praktyki zawodowe w ramach walki z SARS-CoV-2

Studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Uczelnia może zaliczyć zajęcia lub części zajęć, o których mowa w ust. 2, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 2, zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności. Studenci zainteresowani taką formą praktyki, występują w wnioskiem do prodziekana ds. studenckich. Wzór wniosku w załączeniu - PLIK WORD DO POBRANIA.

 --------------------------------------------

Informacja dotycząca realizacji praktyk zawodowych (nie dotyczy studentów I roku I stopnia)

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące możliwości realizacji praktyk zawodowych poza Uczelnią, przypominam, że za zgodą Prorektora ds. kształcenia i studentów, realizacja praktyk zawodowych na naszym Wydziale została przesunięta na rok 2021. Jednocześnie nadmieniam, że informacja o sposobie realizacji praktyk zawodowych była dyskutowana i zaakceptowana na spotkaniach ze studentami, zorganizowanymi przez Samorząd Studencki w formie on-line. Przypominam, że przyjęto następujące rozwiązania:

 1. Kierunki: biologia i mikrobiologia pierwszego stopnia, III rok - zakończenie zajęć  dydaktycznych do 17 maja 2021 r.; możliwość realizacji praktyk zawodowych od 18 maja,
 2. Kierunki: biologia i mikrobiologia drugiego stopnia, II rok - zakończenie zajęć dydaktycznych do 15 maja 2021 r.; możliwość realizacji praktyk zawodowych od 17 maja,
 3. Biotechnologia drugiego stopnia, II rok - zakończenie zajęć dydaktycznych do 17 maja 2021 r; możliwość realizacji praktyk od 18 maja,
 4. Kierunki pierwszego stopnia: biologia i mikrobiologia II rok, biotechnologia II rok i III rok - zakończenie zajęć dydaktycznych zgodnie z ramową organizacja roku akademickiego 2020/2021, realizacja praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym wolnym od zajęć dydaktycznych,
 5. Kierunki drugiego stopnia:  biologia, biotechnologia i mikrobiologia  I rok - zakończenie zajęć dydaktycznych zgodnie z ramową organizacja roku akademickiego 2020/2021, realizacja praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym wolnym od zajęć dydaktycznych.

Z poważaniem
dr Beata Dulisz

Informacja dotycząca rozliczenia praktyk w roku akademickim 2020/2021 

Szanowni Państwo,
Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów i pozytywnej opinii opiekuna z ramienia zakładu pracy. Dokumenty, dziennik praktyk (studia I i II stopnia) i program praktyk (studia II stopnia), należy przedłożyć wydziałowemu opiekunowi praktyk. Dokumenty można składać we wtorki i piątki, od godz. 10 do 13 w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin w pokoju 130 w terminach: 15.06.21 – 6.07.21 i 6.09.21 – 8.10.21, po uprzednim dokonaniu rezerwacji (plik excel: praktyki studenckie, zespół: praktyki zawodowe MS Teams) lub złożyć w punkcie podawczym zlokalizowanym w holu budynku Collegium Biologiae. W przypadku dokumentów wypełnionych w sposób nieprawidłowy (brak pieczątek, podpisów, brak dat, brak przypisanych symboli przedmiotowych efektów kształcenia, niespójne daty, itd.) bądź wybrakowanych (np. brak opinii) Student zostanie poinformowany drogą e-mailową w celu ich odebrania i uzupełnienia bądź skorygowania. 

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej w roku akademickim 2020/21 proszeni są o dostarczenie dokumentów niezwłocznie po zakończeniu praktyki tj. min. 7 dni roboczych przed terminem obrony. Studenci, których miejsce zamieszkania jest inne niż Olsztyn przesyłają skany dokumentów na adres e-mailowy wydziałowego opiekuna praktyk a oryginał przesyłają pocztą na adres dziekanatu po zatwierdzeniu dokumentów.

dr Wioletta E. Pluskota
Wydziałowy Opiekun Praktyk

-----------------------------------------------------

Wydziałowy Opiekun Praktyk

dr Wioletta Pluskota, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, tel. 523-35-06, e-mail: wioletta.pluskota@uwm.edu.pl  

Zasady realizacji

 
Praktyki zawodowe – studenci I stopnia
 • Regulamin praktyki zawodowej – plik PDF
 • Dziennik praktyki zawodowej  - plik Word (aktualizacja 8.03.2021)
 • Ramowy program i regulamin zaliczenia praktyki zawodowej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (zał.2) – plik WORD 

Praktyki zawodowe – studenci II stopnia

  • Zasady odbywania praktyki zawodowej (obowiązują od roku akademickiego 2016/2017) – plik PDF
  • Dziennik praktyki zawodowej  - plik Word (aktualizacja 8.03.2021)
  • Program praktyki zawodowej (wzór aktualny - 12.09.2019) -  plik Word

 

Przykładowe miejsca realizacji praktyk zawodowych przez Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

Lp.Nazwa InstytucjiAdres
1.Biuro Projektów Przyrodniczych   „Bagnik” Lech Pietrzakul. Ks. T. Borkowskiego 29/10, 10-087 Olsztyn
2.Brodnicki Park KrajobrazowyGrzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo
3.Górznieńsko-Lidzbarski Park KrajobrazowyCzarny Bryńsk 1,  87-320 Górzno
4.Mazurski Park KrajobrazowyKrutyń 66, 11-710 Piecki
5.Indykpol S.A. w Olsztynieul. Jesienna 3, 10-375   Olsztyn
6.Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności, Oddział Badania Żywności, Przedmiotów Użytku   Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynieul. Żołnierska 16, 10-561   Olsztyn
7.Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynieul. Piłsudskiego 5, 11-400   Kętrzyn
8.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.ul. Oficerska 16A,  10-218 Olsztyn
9.Welski Park KrajobrazowyJeleń 84,  13-230 Lidzbark
10.Wipasz S.A.Wadąg 8, 10-373 Olsztyn
11.Laboratorium w Elblągu Wojewódzkiej Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

ul. Bema 17, 82-300 Elbląg

12.Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz DylewskichJerzwałd 62, 14-230 Jerzwałd
13.Fundacja Dziedzictwo PrzyrodniczeLeszczawa Dolna 16, 37-740 Bircza
14.--
15.Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegoul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
16.Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Stanisława Popowskiegoul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn 
17.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
(możliwość aplikowania, po uprzednim kontakcie z Prodziekanem ds. Studenckich)
ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański
18.Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżyAl. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
19.Pomorski Zespół Parków Krajobrazowychul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk
20.Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
21.Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.ul. Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo
22.Białowieski Park NarodowyPark Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
23.Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

ul. Piłsudskiego 5, 11-400 Kętrzyn 

24.SLW Biolab, Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne sp.cyw.

ul. Grunwaldzka 62, 14-100 Ostróda

 aktualizacja 05.03.2021 r.