Druki do pobrania

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOS dostępne są dla studentów następujące podania:

1. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

2. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)

3. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów

4. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)

5. Alternatywne rozwiązania ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnością.

6. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

7. Podanie o możliwość powtórzenia semestru

8. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego

9. Podanie do Dziekana o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów

10. Podanie do Rektora o zmianę formy studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)

11. Podanie do Rektora o zmianę kierunku studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)

12. Podanie do Rektora o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów

Decyzją Prodziekana ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksandra Świąteckiego, podania wymagające wydania decyzji administracyjnej nadal obsługiwane są drogą tradycyjną. 

 

Deklaracja pracy licencjackiej / inżynierskiej / magisterskiej - aktualizacja 27.03.2023 - plik WORD

Dziennik praktyki zawodowej - plik Word (aktualizacja 8.03.2021)

Program praktyki zawodowej (wzór aktualny od roku akademickiego 2014/2015) -  plik Word

Podanie do Prodziekana plik WORD; plik PDF

 

Do Prodziekana ds. Studenckich swojego Wydziału kieruje się podania:

  • o urlop dziekański;
  • o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
  • o ustalenie zaliczenia różnic programowych lub wpisu warunkowego;
  • o indywidualną organizację studiów;
  • o wpis warunkowy na kolejny semestr;
  • o egzamin komisyjny;
  • o umożliwienie powtarzania roku;
  • o przesunięcie terminu złożenia i obrony pracy dyplomowej.