XXXVIII OB

Galeria XXXVIII OB

 


1. Otwarcie XXXVIII OB przez Przewodniczącą KOOB w Olsztynie, Panią dr Beatę Dulisz


2. Powitanie uczestników olimpiady przez Dziekana Wydziału Biologii, Pana Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego


3. Zawodnicy i ich opiekunowie podczas otwarcia olimpiady


4. Wręczenie nagrody Panu Lechowi Boberowi z ZS z Nowego Miasta Lubawskiego- opiekunowi uczestniczki zawodów centralnych XXXVII OB


5. Przewodnicząca KOOB podczas otwarcia paczki z testami


6. Zawodnicy podczas rozwiązywania testów


7. Zawodnicy podczas rozwiązywania testów


8. Oddanie kart odpowiedzi


9. Tablica informacyjna XXXVIII OB.


10. Wystawa plakatów zgłoszonych do wyróżnienia


11. Spotkanie z nauczycielami


12. Spotkanie z nauczycielami


13. Spotkanie z nauczycielami 


14. Praca Komisji przy zliczaniu punktów za test


15. Telefoniczne zgłoszenie wyników testów z naszego Okręgu do KGOB


16. Członkowie Komisji przed obronami prac badawczych


17. Członkowie Komisji przed obronami prac badawczych


18. Anna Kowalczyk, II LO w Elblągu, podczas rozmowy o pracy badawczej


19. Aleksandra Laskowska, II LO w Olsztynie, podczas rozmowy o pracy badawczej


20. Filip Mikucki, II LO w Elblągu, podczas rozmowy o pracy badawczej


21. Kamila Kwiatek, I LO w Giżycku, podczas rozmowy o pracy badawczej


22. Anna Maria Borkowska, II LO w Olsztynie, podczas rozmowy o pracy badawczej zgłoszonej do wyróżnienia


23. Katarzyna Kosmaczewska, II LO w Elblągu, podczas rozmowy o pracy badawczej zgłoszonej do wyróżnienia


24. W oczekiwaniu na wyniki zawodów II stopnia OB


25. Ustalanie nagród dla laureatów zawodów II stopnia OB


26. Radość opiekuna po ogłoszeniu wyników


27. Aleksandra Laskowska, II LO w Olsztynie, I miejsce w Okręgowych zawodach XXXVIII OB


28. Pani Anna Romanowska, II LO w Olsztynie, opiekunka laureatki I miejsca


29. Marcin Drewnowski, II LO w Elblągu, II miejsce w Okręgowych zawodach XXXVIII OB


29a. Anna Kowalczyk, II LO w Elblągu, III miejsce w Okręgowych zawodach XXXVIII OB


30. .Sylwia Ferenc, LO w Iławie, IV miejsce w Okręgowych zawodach XXXVIII OB


31. Kamila Kwiatek, I LO w Giżycku, IV miejsce w Okręgowych zawodach XXXVIII OB


32. Filip Mikucki, II LO w Elblągu, VI miejsce w Okręgowych zawodach XXXVIII OB


33. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie, - Pani Elżbieta Milewska podczas zakończenia XXXVIII OB składa gratulacje uczniom i nauczycielom


34. Podczas zakończenia zawodów II stopnia XXXVIII OB