Linki

Linki do ważnych stron

 

  • Komitet Główny Olimpiady Biologicznej - http://www.olimpbiol.pl/
  • Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie - www.wbib.uwm.edu.pl
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – www.uwm.edu.pl

  • Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” - www.bocian.org.pl
  • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA - www.salamandra.org.pl
  • Atlas roślin naczyniowych Polski - www.atlas-roslin.pl
  • Atlas grzybów Polski - www.grzyby.pl

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409) - LINK
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408) - LINK
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348) - LINK

 

  
  
  

fot. G. Fiedorowicz