XXXVI OB

Galeria XXXVI OB

 


1. Uczniowie przed otwarciem XXXVI Olimpiady Biologicznej


2. Nauczyciele podczas otwarcia zawodów II stopnia


3. Przewodnicząca KOOB dr Beata Dulisz wita uczestników Olimpiady Biologicznej


4. Powitanie uczniów przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Panią mgr Elżbietę Milewską 


5. Pomyślnych wyników testu życzy uczniom Pani mgr Anna Mościcka - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 


6. Komisja przed rozdaniem testów 


7. Przedstawiciel uczniów potwierdza zachowanie pieczęci na kopercie z testami 


8. Zmagania z zadaniami testowymi 


9. Zmagania z zadaniami testowymi 


10. Pani mgr Ewa Gojło przy odbiorze kart odpowiedzi 


11. Pan dr Wiesław Jastrzębski przed odczytaniem poprawnych odpowiedzi zapewnia nauczycieli i uczniów o nienaruszeniu pieczęci na kopercie z rozwiązaniami zadań testowych 


12. Wystawa najlepszych prac badawczych 


13. Karolina Duk podczas rozmowy na temat zgłoszonej do wyróżnienia pracy badawczej 


14. Agnieszka Dębkowska przy swoim posterze 


15. Katarzyna Abramczyk przed Komisją Oceniającą 


16. Anna Dolna przy swoim posterze 


17. Mateusz Śledzik podczas obrony pracy badawczej 


18. Aleksandra Andryskowska prezentuje zgłoszoną do wyróżnienia pracę badawczą 


19. Joanna Jarnicka wraz z opiekunem pracy Panią mgr Wiesławą Elsner przy wyróżnionym posterze 


20. Komisja ustala miejsca uczestników w finale zawodów II stopnia 


21. Karolina Duk odbiera nagrodę za zdobycie I miejsca w zawodach II stopnia i wyróżnioną pracę badawczą 


22. Komisja składa gratulacje uczestnikom zawodów ustnych 


23. Laureaci okręgowych zawodów XXXVI Olimpiady Biologicznej ( od lewej: Karolina Duk - I miejsce, Agnieszka Dębkowska - II miejsce, Katarzyna Abramczyk - III miejsce, Anna Dolna - IV miejsce, Mateusz Śledzik- V miejsce) 


24. Autorki wyróżnionych prac badawczych podczas okręgowych zawodów XXXVI Olimpiady Biologicznej (od lewej: Aleksandra Andryskowska, Joanna Jarnicka, Karolina Duk