XLV OB

Galeria Zawodów Okręgowych XLV OB - 23.01.2016

 


Członkowie KOOB wraz z Panią Prodziekan w oczekiwaniu na uczniów (1330)


Uczniowie i ich opiekunowie przed otwarciem zawodów okręgowych XLV OB (1331)


Uczniowie i ich opiekunowie przed otwarciem zawodów okręgowych XLV OB (1332)


Przed wejściem na salę sprawdzana jest tożsamość ucznia (1333)


W oczekiwaniu na otwarcie zawodów (1335)


Otwarcie zawodów okręgowych XLV OB (1339)


Powitanie uczestników przez Prorektora, I zastępcę Rektora UWM (1353)


Powitanie uczestników przez Panią Prodziekan wydziału Biologii i Biotechnologii UWM (1356)


Sponsorzy tegorocznych zawodów okręgowych (1347)


Komisyjne otwarcie kart odpowiedzi (1358)


Rozdanie kart odpowiedzi (1362)


Objaśnienia Pani Przewodniczącej odnośnie prawidłowego wypełniania kart odpowiedzi (1364)


Rozwiązywanie testu (1366)


Rozwiązywanie testu (1367)


Rozwiązywanie testu (1368)


Rozwiązywanie testu (1369)


Spotkanie z nauczycielami - opiekunami uczniów (6882, fot. Beata Dulisz)


Komisyjne otwarcie szablonu z prawidłowymi odpowiedziami (1375) 


Przedstawiciel KOOB odczytuje prawidłowe odpowiedzi (1379)


Opiekunowie podczas odczytywania kart odpowiedzi (1377)


Opiekunowie i uczniowie podczas odczytywania prawidłowych kart odpowiedzi (1378)


Komisja podczas obrony pracy badawczej (1383)


Uczennica podczas rozmowy na temat pracy badawczej (1384)


Sprawdzanie kart odpowiedzi (1393)


Sprawdzanie kart odpowiedzi (1394)


Nagrody czekają na laureatów i wyróżnionych podczas zawodów okręgowych XLV OB (1397)


Uczniowie i ich opiekunowie podczas ogłoszenia wyników obrony prac badawczych (1413)


Wręczenie dyplomu i nagrody za wyróżnioną pracę badawczą Ucznia z II LO w Elblągu (1402)


Wręczenie dyplomu i nagrody za wyróżnioną pracę badawczą Ucznia z III LO w Olsztynie (1405)


Wręczenie dyplomu i nagrody za wyróżnioną pracę badawczą uczennicy z II LO w Olsztynie (1408)


Wręczenie dyplomu i nagrody za wyróżnioną pracę badawczą Ucznia z LO w Iławie (1409)


Przewodnicząca KO ogłasza wyniki zawodów okręgowych (1414)


Laureat I miejsca z LO w Iławie otrzymuje gratulacje od Pani Przewodniczącej i nagrodę Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii (1415)


Kolejne nagrody dla laureata I miejsca (1418)


Dodatkowa nagroda od Pani Przewodniczącej KOOB (1419)


Laureat II miejsca z XII LO w Olsztynie otrzymuje nagrody i gratulacje (1423)


Laureat III miejsca z III LO w Olsztynie otrzymuje nagrodę (1425)


Uczniowie i ich opiekunowie podczas zakończenia zawodów okręgowych (1427)

 

fot. Grzegorz Fiedorowicz