XXXIX OB

Galeria XXXIX OB

 


1. Otwarcie XXXIX Olimpiady Biologicznej przez Przewodniczącą KOOB Panią dr Beatę Dulisz


2. Powitanie uczestników Olimpiady przez Dziekana Wydziału Pana Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego


3. Powitanie zawodników przez Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Panią mgr Jadwigę Bogdaniuk


4. Opiekunowie zawodników podczas otwarcia olimpiady


5. Opiekunowie zawodników podczas otwarcia olimpiady


6. Uczniowie podczas otwarcia olimpiady


7. Wręczenie nagrody Pani Annie Romanowskiej z II LO w Olsztynie - opiekunce laureatki I miejsca i uczestniczki zawodów centralnych XXXVIII OB


8. Wręczenie nagrody Pani mgr Bożenie Lewandowskiej z V LO – opiekunki wyróżnionej pracy badawczej na XXXVIII OB


9. Pan Dziekan wyjmuje karty odpowiedzi, Pani Przewodnicząca prezentuje zalakowaną kopertę z testami


10. Uczennica sprawdza nienaruszalność koperty z testami


11. Nasi zaproszeni Goście otwierają testy


12. Rozdanie testów przez członków Komisji


13. Zawodnicy przy rozwiązywaniu testów 


14. Zawodnicy przy rozwiązywaniu testów


15. Wystawa plakatów zgłoszonych do wyróżnienia w holu Collegium Biologiae


16. Wystawa plakatów zgłoszonych do wyróżnienia w holu Collegiu Biologiae


17. Spotkanie z nauczycielami 


18. Indywidualne rozmowy w trakcie spotkania z nauczycielami


19. Oddanie kart odpowiedzi po ukończeniu rozwiązywania testu


20. Przygotowania do zakończenia zawodów II stopnia


21. Komisja z zaciekawieniem ogląda nagrody


22. Ustalanie nagród dla laureatów II stopnia XXXIX OB


23. Rozdanie materiałów promocyjnych UWM przez Panią dr Kurzątkowską


24. Małgorzata Czarnota z II LO w Elblągu laureatka I miejsca w zawodach okręgowych II stopnia XXXIX OB w Olsztynie przyjmuje gratulacje od Komisji


25. Patrycja Mulica z Społecznego Liceum w Mikołajkach – autorka wyróżnionej pracy badawczej w zawodach II stopnia XXXIX OB w Olsztynie


26. Agnieszka Paturej z II LO w Olsztynie - autorka wyróżnionej pracy badawczej w zawodach II stopnia XXXIX OB w Olsztynie przyjmuje gratulacje od Przewodniczącej KOOB w Olsztynie


27. Laureaci i zawodnicy XXXIX OB


28. Karolina Stankiewicz z III LO w Olsztynie – laureatka II miejsca w zawodach okręgowych II stopnia XXXIX OB w Olsztynie przyjmuje gratulacje od Przewodniczącej KOOB w Olsztynie