XLI OB

Galeria XLI OB - 21.01.2012Uczestnicy OB tuż przed wejściem do auli (4958) 


Ostatnie porady opiekunów (4960) 


Uczniowie już na swoich miejscach... (4962) 


Pani Przewodnicząca KOOB wita uczniów (4963) 


Powitanie zaproszonych gości (4965) 


Powitanie zaproszonych gości (4967) 


Powitanie zaproszonych gości (4968) 


Opiekunowie uczniów podczas otwarcia zawodów okręgowych (4969) 


Opiekunowie uczniów podczas otwarcia zawodów okręgowych (4982) 


Pani Przewodnicząca przedstawia sponsorów nagród (4972) 


Powitanie uczniów przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Olsztynie (4973) 


Nagradzani nauczyciele (4976) 


Otwarcie zawodów Okręgowych przez Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii (4980) 


Uczennica potwierdza nienaruszalność testów (4985) 


Rozdawanie testów i kart odpowiedzi (4988) 


Rozwiązywanie testów (4989) 


Rozwiązywanie testów (4991) 


Rozwiązywanie testów (4993) 


Tablica Informacyjna XLI OB (4998) 


Prace zgłoszone do wyróżnienia (4999) 


Prace zgłoszone do wyróżnienia (5000) 


Prace zgłoszone do wyróżnienia (5005) 


Spotkanie z nauczycielami (5017) 


Emocje podczas odczytywania prawidłowych odpowiedzi (5026) 


Praca Komisji – sprawdzanie kart odpowiedzi (5032) 


Joanna Brzezińska (I LO w Elblągu) podczas rozmowy o pracy badawczej (5036) 


Agnieszka Lewecka (II LO w Elblągu) podczas rozmowy o pracy badawczej (5043) 


Joanna Milan (II LO w Elblągu) podczas rozmowy o pracy badawczej (5044) 


Justyna Skrzypińska (II LO w Elblągu) podczas rozmowy o pracy badawczej (5048) 


Chwila napięcia przed ogłoszeniem wyników (5052) 


Ogłoszenie wyników zawodów II stopnia XLI OB (5056) 


Laureatka I miejsca – Karolina Haber (II LO w Elblągu) (5060) 


Joanna Brzezińska odbiera nagrodę za wyróżnienie pracy badawczej (5066) 


Agnieszka Lewecka odbiera nagrodę za wyróżnienie pracy badawczej (5068) 


Joanna Milan odbiera nagrodę za wyróżnienie pracy badawczej (5072) 


Justyna Skrzypińska odbiera nagrodę za wyróżnienie pracy badawczej (5074) 


Oglądanie nagród (5076) 


Zadowoleni uczniowie - laureaci i wyróżnieni podczas XLI OB (5077) 


Wielkie zainteresowanie kredkami z Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego (5078) 

 

fot. G. Fiedorowicz