XL OB

Galeria XL OB

 


Budynek Wydziału Biologii Collegium Biologiae, miejsce zawodów XL OB (669) 


Wystawa posterów zgłoszonych do wyróżnienia (667) 


Wystawa posterów zgłoszonych do wyróżnienia (668) 


Podsumowanie 10-lecia zawodów okręgowych OB w Olsztynie - 
Przewodnicząca KOOB dr Beata Dulisz (621) 


Dyplomy i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli w ostatnim 10-leciu OB (627) 


Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Pani mgr Barbara Antczak
w czasie otwarcia zawodów okręgowych (632) 


Otwarcie zawodów okręgowych XL Olimpiady Biologicznej przez 
Dziekana Wydziału Biologii dr hab. Tadeusza Kamińskiego, prof. UWM (637) 


Otwarcie testów przez Dziekana Wydziału Biologii 
dr hab. Tadeusza Kamińskiego, prof. UWM (639) 


Członkowie KOOB rozdają testy i karty odpowiedzi – dr Alicja Kurzątkowska,
dr Anna Biedunkiewicz (642) 


Członkowie KOOB rozdają testy i karty odpowiedzi – 
dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM (644) 


Zawodnicy podczas rozwiązywanie testów (651) 


Zawodnicy podczas rozwiązywanie testów (651a) 


Członkowie KOOB dbają o samodzielne rozwiązywanie testów- dr Ewa Gojło, 
dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM (653) 


Członkowie KOOB dbają o samodzielne rozwiązywanie testów – dr Grzegorz Fiedorowicz (654) 


Wywiad TVP Olsztyn z Panią Przewodniczącą KOOB w Olsztynie – dr Beatą Dulisz (660) 


Spotkanie z opiekunami zawodników (665) 


Spotkanie z opiekunami zawodników (666) 


Dr Ewa Gojło odbiera karty odpowiedzi po zakończeniu rozwiązywania testu (674) 


Odczytanie prawidłowych odpowiedzi w teście przez dr. Wiesława Jastrzębskiego (682) 


Odczytanie prawidłowych odpowiedzi w teście przez dr. Wiesława Jastrzębskiego (682a) 


Rozmowa z autorami prac zgłoszonych do wyróżnienia - Julia Ziółkowska, uczennica I LO w Giżycku (689) 


Komisja Oceniająca podczas rozmów z autorami prac zgłoszonych do wyróżnienia - 
dr Ewa Gojło, dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM, dr Emil Kalamarz, 
dr Alicja Kurzątkowska (690) 


Rozmowa z autorami prac zgłoszonych do wyróżnienia - Aleksandra Kaźmierczak, uczennica I LO w Elblągu (692) 


Rozmowa z autorami prac zgłoszonych do wyróżnienia - Anna Michalewicz, 
uczennica I LO w Elblągu (694) 


Rozmowa z autorami prac zgłoszonych do wyróżnienia - Mateusz Dutkiewicz,
uczeń II LO w Elblągu (697) 


Podczas obrony pracy badawczej – Mateusz Cieślik, uczeń III LO w Olsztynie (698) 


Autorzy wyróżnionych prac badawczych po otrzymaniu dyplomów i nagród z Przewodniczącą KOOB dr Beatą Dulisz i Sekretarzem KOOB – dr Marią Cichocką (716) 


Mateusz Dutkiewicz z II LO w Elblągu, laureat zawodów okręgowych XL OB - II miejsce, odbiera nagrodę (aparat cyfrowy) ufundowaną przez WFOŚiGW w Olsztynie (727) 


Mateusz Dutkiewicz odbiera gratulacje (729) 

 

fot. G. Fiedorowicz