XLIII OB

Galeria Zawodów Okręgowych XLIII OB - 25.01.2014

 


1. Opiekunowie przed otwarciem XLIII OB 


2. Opiekunowie przed otwarciem XLIII OB 


3. Uczniowie przed otwarciem XLIII OB 


4. Otwarcie zawodów okręgowych XLIII OB przez Pana Wiceprzewodniczącego KOOB w Olsztynie 


5. Powitanie uczestników przez Prorektora ds. Kształcenia 


6. Powitanie uczestników przez Panią Prodziekan ds. Kształcenia 


7. Zaproszeni goście z Panem Wiceprzewodniczącym KOOB 


8. Komisyjne sprawdzenie nienaruszalności testów przez ucznia 


9. Komisyjne otwarcie testów przez przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie 


10. Przed rozdaniem testów przez KOOB 


11. Test i karta odpowiedzi 


12. Pierwsze chwile zmagań z testem 


13. Rozwiązywanie testu 


14. Rozwiązywanie testu 


15. Ostatnie chwile zmagań z testem 


16. Zakończenie rozwiązywania testów i przekazanie komisji kart odpowiedzi 


17. Komisyjne otwieranie kart odpowiedzi 


18. Odczytanie poprawnych odpowiedzi przez Pana Wiceprzewodniczącego KOOB 


19. Podczas spotkania z nauczycielami-opiekunami prac badawczych 


20. Opiekunowie podczas spotkania 


21. Konsultacje w sprawie przygotowania dokumentacji prac badawczych 


22. Podczas spotkania z nauczycielami 


23. Rozmowy podczas spotkania 


24. Sprawdzanie testów przez KOOB 


25. Sprawdzanie testów przez KOOB 


26. Sprawdzanie testów przez KOOB 


27. Sprawdzanie testów przez KOOB

 

fot. Anna Frelik 

 


28. Za serwowanie kawy i ciasta odpowiadała doktorantka Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska 


29. Ogłoszenie wyników zawodów Okręgowych XLIII OB 


30. Wręczenie nagrody laureatce I miejsca 


31. Wręczenie nagrody laureatce II miejsca 


32. Wręczenie nagrody laureatce V miejsca

 

fot. Beata Dulisz