XLII OB

Galeria Zawodów Okręgowych XLII OB - 26.01.2013

 


Budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii (2805) 


W holu CB: wystawa posterów zgłoszonych do wyróżnienia (2796) 


Wystawa posterów zgłoszonych do wyróżnienia (2798) 


Opiekunowie i uczniowie podczas otwarcia zawodów okręgowych XLII OB (2710) 


Opiekunowie i uczniowie podczas otwarcia zawodów okręgowych XLII OB (2721) 


Opiekunowie i uczniowie podczas otwarcia zawodów okręgowych XLII OB (2731) 


Powitanie uczestników olimpiady i zaproszonych gości przez Panią Przewodniczącą KOOB w Olsztynie (2715) 


Gratulacje dla nagrodzonych opiekunów (2718) 


Sponsorzy XLII Olimpiady Biologicznej (2723) 


Powitanie uczniów przez Panią Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM (2727) 


Powitanie uczniów przez przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty 
w Olsztynie (2736) 


Pani Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca KOOB przygotowują się do rozdania arkuszy odpowiedzi (2746) 


Komisyjne otwarcie testów przez Panią Prodziekan w obecności uczestniczki zawodów okręgowych (2749) 


Podczas rozdawania testów (2756) 


Pierwsze chwile zmagań z testem (2760) 


Członkowie KOOB podczas rozwiązywania testów (2763) 


Członkowie KOOB podczas rozwiązywania testów (2774) 


Członkowie KOOB podczas rozwiązywania testów (2777) 


Stolik z gadżetami z Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego (2778) 


Autorka pracy wyróżnionej z I LO w Giżycku podczas obrony (2816) 


Autorka pracy wyróżnionej z II LO w Giżycku podczas obrony (2818) 


Autorka pracy wyróżnionej z II LO w Elblągu podczas obrony (2821) 


Autorka pracy wyróżnionej z II LO w Elblągu podczas obrony (2824) 


Autor wyróżnionej pracy badawczej z I LO w Ełku podczas obrony (2826) 


Dodatkowa dokumentacja fotograficzna wykonana podczas prowadzonego eksperymentu (2831) 


Nagrody dla laureatów i autorów wyróżnionych prac XLII OB (2837) 


Autorzy wyróżnionych prac badawczych (2850) 


Nagroda specjalna przyznana przez Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii 
dla laureatki I miejsca XLII OB (II LO w Elblągu) (2860) 


Nagroda przekazana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie dla laureata I miejsca (2862) 


Laureatka II miejsca (II LO w Elblągu) (2866) 


Laureatka III miejsca (ILO w Giżycku) (2871) 


Opiekunowie i uczniowie podczas zakończenia zawodów okręgowych (2873) 


Opiekunowie i uczniowie podczas zakończenia zawodów okręgowych (2875) 

 

 

fot. G. Fiedorowicz