XLIV OB

Galeria Zawodów Okręgowych XLIV OB - 24.01.2015

 
Otwarcie zawodów okręgowych XLIV OB (6170) 


Sponsor zawodów okręgowych (6176) 


Prezentacja brązowego medalu z XXV Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej – laureatki XLIII OB z naszego Okręgu (6178) 


Powitanie uczestników przez Prorektora, I zastępcę Rektora UWM w Olsztynie (6184) 


Powitanie uczestników przez Panią Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (6188) 


Powitanie uczestników przez przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie (6190) 


Opiekunowie i uczniowie podczas otwarcia zawodów okręgowych (6186) 


Komisyjne sprawdzenie nienaruszalności testów przez Ucznia (6191) 


Komisyjne otwarcie testów (6193) 


Rozdanie kart odpowiedzi (6196) 


Rozdanie kart odpowiedzi (6197) 


Rozdanie testów (6199) 


Rozdanie testów (6200) 


Rozwiązywanie testu (6202) 


Rozwiązywanie testu (6003) 


Rozwiązywanie testu (6204) 


Rozwiązywanie testu (6205) 


Rozwiązywanie testu (6224) 


Pierwsze rozwiązane testy (6230) 


Podczas spotkania z nauczycielami - opiekunami uczniów (6210) 


Podczas spotkania z nauczycielami - opiekunami uczniów (6215) 


Podczas spotkania z nauczycielami - opiekunami uczniów (6216) 


Wystawa prac zgłoszonych do wyróżnienia (6219) 


Opiekunowie i uczniowie podczas odczytywania prawidłowych odpowiedzi (6232) 


Komisja przed obroną prac badawczych (6234) 

<br> Uczennica podczas rozmowy na temat pracy badawczej (6236) 


Uczennica podczas rozmowy na temat pracy badawczej (6238) 


Uczeń podczas rozmowy na temat pracy badawczej (6242) 


Uczennica podczas rozmowy na temat pracy badawczej (6244) 


Sprawdzanie kart odpowiedzi (6248) 


Sprawdzanie kart odpowiedzi (6245) 


Nagrody czekają na laureatów XLIV OB (6257) 


Nagroda Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla laureata I miejsca (6254) 


Ogłoszenie wyników obrony prac badawczych prze przewodniczącego Komisji (6261) 


Wręczenie dyplomu i nagrody za wyróżnioną prace badawczą (6262) 


Wręczenie dyplomu i nagrody za wyróżnioną prace badawczą (6264) 


Wręczenie dyplomu i nagrody za wyróżnioną prace badawczą (6267) 


Laureat I miejsca otrzymuje gratulacje od Pani Przewodniczącej (6269) 


Laureat I miejsca z nagrodami (6275) 


Laureat III miejsca otrzymuje nagrodę (6276) 


Laureatka V miejsca otrzymuje nagrodę (6278) 


Uczniowie i ich opiekunowie podczas zakończenia zawodów okręgowych (6282)

 

fot. Grzegorz Fiedorowicz