Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

”Laboratorium Diagnostyki Molekularnej”

OŚRODEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

ul. Prawocheńskiego 5, 10-720 Olsztyn

tel. 89 524 52 83,  tel./fax. 89 524 52 86

e-mail: ldm@uwm.edu.pl         www.uwm.edu.pl/ldm

 

Kierownik laboratorium

prof. dr hab. Renata Ciereszko, prof. zw.

pok. 210, tel.: 89 524 52 86, 89 523 35 93

e-mail: renata.ciereszko@uwm.edu.pl

Kontakt

ul. Prawocheńskiego 5, 10-720 Olsztyn

tel. 89 524 52 83 fax. 89 524 52 86

e-mail: ldm@uwm.edu.pl

 

Pracownie

Pracownia analizy kwasów nukleinowych

Pracownia cytometrii przepływowej

Pracownia analizy białek

Pracownia mikroskopowa

Pracownia hodowli zwierząt i zwierzęcych kultur in vitro

Pracownia hodowli roślin i roślinnych kultur in vitro

Pracownia mikrobiologiczna

Pracownia izotopowa

Pracownia immunohistochemiczna

 

strona w budowie http://wbib.uwm.edu.pl/ldm