Kierownik katedry

prof. dr hab. Iwona Bogacka
tel. +48 89 523-42-58
e-mail: iwonab@uwm.edu.pl

Sekretariat

  • Zespół Fizjologii Zwierząt

ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn pok. 223
tel. +48 89 523-32-01 fax +48 89 523-39-37
e-mail: kaifz@uwm.edu.pl

  • Zespół Anatomii Porównawczej

ul. Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn,
tel. 89 523-43-01 fax 89 523-43-01