Komisje i zespoły

Kadencja 2020-2024

Programowa Rada Patronacka 

 1. dr Beata Dulisz - przewodniczący
 2. dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 3. mgr Dorota Mościcka, ekspert ds. biologii OKE w Łomży
 4. dr Radosław Waleszczak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu
 5. mgr Zbigniew Sztuc, nauczyciel biologii, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
 6. mgr Małgorzata Rosłan, Kierownik Dziełu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
 7. mgr inż. Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Krutyni
 8. dr Michał Kaszuba, Prezes Zarządu GenXone S.A. w Poznaniu
 9. dr Marcin Martyniak, specjalista ds. badań i rozwoju Biovico Sp. z o.o. w Gdyni
 10. mgr Agata Moździerz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
 11. doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., koordynator programu applied biology,     University of Ostrava, Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Czechy
 12. dr Wojciech Marchlik, Kierownik Pracowni Mikrobiologii i Wirusologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
 13. Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz, p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego Konserwatora Przyrody

Wydziałowa Komisja ds. oceny Nauczycieli Akademickich

 1. prof. dr hab. Iwona Bogacka – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
 3. prof. dr hab. Nina Smolińska
 4. dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 5. dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM
 6. dr hab. inż. Justyna Możejko-Ciesielska, prof. UWM
 7. dr Ewa Fiedorowicz
 8. dr Monika Ślipiko
 9. mgr inż. Dorota Filipiak - przedstawiciel zwiazków zawodowych
 10. przedstawiciel doktorantów 
 11. przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 1. prof. dr hab. Iwona Bogacka – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Nina Smolińska – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne
 3. dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 4. dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM
 5. prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
 6. dr Regina Frączek - przedstawiciel związków zawodowych UWM
 7. kierownik jednostki organizacyjnej, w której znajduje się stanowisko będące przedmiotem konkursu

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

 1. dr Beata Dulisz – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Renata Ciereszko
 3. prof. dr hab. Aleksander Świątecki
 4. dr hab. inż. Justyna Możejko-Ciesielska, prof. UWM
 5. dr hab. wet. Jacek Nowakowski, prof. UWM
 6. dr Olga Jabłońska
 7. dr Katarzyna Krawczyk
 8. dr Wioletta Pluskota
 9. dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka
 10. przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 11. przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 12. przedstawiciel otoczenia zewnętrznego – dr Wojciech Marchlik

Wydziałowy Zespół ds. zatwierdzania tematów i oceny jakości prac dyplomowych

 1. prof. dr hab. Aleksander Świątecki – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Alicja Boroń
 3. prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski
 4. prof. dr hab. inż. Anita Franczak
 5. prof. dr hab. Tadeusz Kamiński
 6. prof. dr hab. Lesław Lahuta
 7. prof. dr hab. Jakub Sawicki
 8. dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM
 9. dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, prof. UWM

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM – przewodnicząca
 2. dr hab. Anna Cieślińska, prof. UWM
 3. dr hab. inż. Barbara Kamińska, prof. UWM
 4. dr hab. Dariusz Kubiak, prof. UWM
 5. dr hab. Sylwia Lew, prof. UWM
 6. dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM
 7. dr hab. Joanna Pakulnicka, prof. UWM
 8. dr Kamil Dobrzyń
 9. dr Elżbieta Ejdys
 10. dr Ewa Fiedorowicz
 11. dr Katarzyna Głowacka
 12. przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 13. przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 14. przedstawiciel otoczenia zewnętrznego – dr Marcin Martyniak

Zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt

 1. prof. dr hab. Renata Ciereszko – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Alicja Boroń
 3. dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 4. dr hab. Beata Kurowicka
 5. dr Sylwia Świgońska

 Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

 • dr Ewa Zaobidna

Wydziałowy Koordynator  ds. Programu  Mobilności Studentów „MOST”

 • dr Ewa Gojło

Wydziałowy Opiekun praktyk nauczycielskich

 • dr Beata Dulisz

Wydziałowy Opiekun praktyk studenckich

 •  dr Anna Nynca

Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych

 • dr Ewa Gojło 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz 

Pełnomocnik Dziekana ds. Równości Szans

 • dr Ewa Gojło

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • dr hab. inż. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM

 Wydziałowy Zespół ds. promocji

 1. dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM  – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Nina Smolińska
 3. dr hab. Anna Biedunkiewicz
 4. dr Ewa Fiedorowicz
 5. dr Grzegorz Fiedorowicz
 6. dr Olga Jabłońska
 7. dr Marta Kieżun
 8. dr Aleksandra Kurzyńska
 9. dr Anna Nynca
 10. dr Robert Stryiński
 11. dr Ewa Sucharzewska
 12. dr Agata Żmijewska
 13. przedstawiciel doktorantów
 14. przedstawiciel studentów

Komisja Kwalifikacyjna ds. likwidacji środków trwałych

 

 1. Dr Piotr Pupel – przewodniczący
 2. Mgr Karolina Nowicka – z-ca przewodniczącego
 3. Dr Kamil Szandar – członek
 4. Mgr Marek Piłat – członek

Wydziałowa Komisja Wyborcza (kadencja 2023-2027)

 1.  dr hab. inż. Sylwia Lew, prof. UWM – Przewodnicząca
 2. dr Katarzyna Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego
 3. dr Aleksandra Kurzyńska – Sekretarz
 4. dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 5. dr hab. inż. Piotr Androsiuk
 6. mgr inż. Paulina Jaworska
 7. Paweł Szymków – Przedstawiciel Studentów