Komisje i zespoły

Kadencja 2016-2020

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju

 • prof. dr hab. Iwona Bogacka – przewodnicząca
 • Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Wydziałowa Komisja ds. Kadr

 • dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Alicja Boroń, prof. zw.
 • prof. dr hab. Kazimierz Zalewski
 • prof. dr hab. Irena Giełwanowska
 • dr hab. Gabriela Siawrys
 • Kierownik Jednostki Organizacyjnej
 • przedstawiciel Związków Zawodowych – dr Regina Frączek

Wydziałowa Komisja ds. oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Iwona Bogacka – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Maria Dynowska, prof. zw.
 • prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw.
 • prof. dr hab. Lesław Lahuta
 • dr hab. Dorota Juchno
 • dr Sylwia Lew
 • dr Grzegorz Panasiewicz
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • przedstawiciel Związków Zawodowych (mgr inż. Dorota Filipiak – ZNP / dr Paweł Loro – NSZZ „Solidarność”)

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

 • dr Beata Dulisz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw.
 • dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM
 • dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM
 • dr hab. Anna Bochenek
 • dr hab. Hanna Ciecierska
 • dr hab. Dorota Górniak
 • dr hab. Dorota Juchno
 • dr Elżbieta Ejdys
 • dr Janusz Najdzion
 • dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 • dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Irena Giełwanowska
 • dr Elżbieta Ejdys
 • dr Dariusz Michalczyk
 • dr hab. Maciej Równiak
 • dr Katarzyna Głowacka
 • dr Grzegorz Fiedorowicz
 • Kamila Puławska – przedstawiciel studentów
 • mgr Robert Stryiński – przedstawiciel doktorantów

Wydziałowy Koordynator Programu „Erasmus”

 • dr Katarzyna Głowacka

Wydziałowy Koordynator  ds. Programu  Mobilności Studentów „MOST”

 • dr Bartosz Nitkiewicz

Wydziałowy Koordynator ds. ECTS

 • prof. dr hab. Genowefa Kotwica, prof. zw.

Wydziałowy Kierownik Praktyk Studenckich

 • dr hab. Maciej Równiak 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 • dr hab. Stanisław Czachorowski – przewodniczący
 • dr hab. Hanna Ciecierska
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cieślak, prof. UWM
 • dr hab. Nina Smolńska, prof. UWM
 • dr hab. Anna Biedunkiewicz
 • dr hab. Beata Kurowicka
 • dr Ewa Fiedorowicz
 • mgr Krzysztof Lewandowski
 • dr inż. Grzegorz Panasiewicz
 • dr Wioletta Pluskota
 • dr Ewa Sucharzewska
 • dr Iwona Jeleń
 • dr Grzegorz Fiedorowicz
 • mgr inż. Teresa Jagielska
 • przedstawiciel studentów
 • przedstawiciel doktorantów

Komisja Kwalifikacyjna ds. likwidacji środków trwałych

 • dr Grzegorz Fiedorowicz – przewodniczący
 • mgr inż. Teresa Jagielska
 • mgr Kamila Kurowska
 • dr Kamil Szandar

Wydziałowa Komisja Wyborcza (kadencja 2016-2020)

 • dr hab. Lech Kirtiklis – przewodniczący
 • prof. dr hab. Irena Giełwanowska – zastępca przewodniczącego
 • dr Grzegorz Fiedorowicz – sekretarz
 • dr Regina Frączek
 • dr Janusz Najdzion
 • dr Anna Źróbek-Sokolnik
 • przedstawiciel Samorządu Studentów – Karolina Łowicka
 • przedstawiciel Samorządu Doktorantów – mgr Joanna Szablińska