Komisje i zespoły

Kadencja 2016-2020

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju

 • prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – przewodniczący
 • Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 

Wydziałowa Komisja ds. Kadr

 • dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM – przewodniczący
 • prof. dr hab. Alicja Boroń, prof. zw.
 • prof. dr hab. Kazimierz Zalewski
 • dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM
 • dr hab. Gabriela Siawrys
 • Kierownik Jednostki Organizacyjnej
 • przedstawiciel Związków Zawodowych – mgr inż. Wiesława Kolano

 

Wydziałowa Komisja ds. oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Maria Dynowska, prof. zw.
 • prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw.
 • prof. dr hab. Genowefa Kotwica, prof. zw.
 • prof. dr hab. Lesław Lahuta
 • dr Dorota Juchno
 • dr Sylwia Lew
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • przedstawiciel Związków Zawodowych (mgr inż. Dorota Filipiak – ZNP / dr Paweł Loro – NSZZ „Solidarność”)

 

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

 • dr Beata Dulisz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw.
 • prof. dr hab. Maria Dynowska, prof. zw.
 • dr hab. Anna Bochenek
 • dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM
 • dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM
 • dr Dorota Górniak
 • dr Dorota Juchno
 • dr hab. Monika Szczecińska
 • dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka
 • dr Janusz Najdzion
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 • dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM – przewodnicząca
 • dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM
 • dr Elżbieta Ejdys
 • dr Dariusz Michalczyk
 • dr Maciej Równiak
 • dr Katarzyna Głowacka
 • dr Grzegorz Fiedorowicz
 • Beata Jaskulska – przedstawiciel studentów
 • mgr Aleksandra Kurzyńska – przedstawiciel doktorantów

 

Wydziałowy Koordynator Programu „Erasmus”

 • dr Katarzyna Głowacka

 

Wydziałowy Koordynator  ds. Programu  Mobilności Studentów „MOST”

 • dr Bartosz Nitkiewicz

 

Wydziałowy Koordynator ds. ECTS

 • prof. dr hab. Genowefa Kotwica, prof. zw.

 

Wydziałowy Kierownik Praktyk Studenckich

 • dr Maciej Równiak 

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 •  dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM – przewodnicząca
 •  dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cieślak, prof. UWM
 • dr Barbara Wasilewska
 • dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka
 • dr Anna Źróbek-Sokolnik
 • dr Joanna Pakulnicka
 • mgr Kszysztof Lewandowski
 • dr inż. Grzegorz Panasiewicz
 • dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska
 • dr Ewa Sucharzewska
 • dr Iwona Jeleń
 • dr Grzegorz Fiedorowicz

 

Komisja Kwalifikacyjna ds. likwidacji środków trwałych

 • dr Grzegorz Fiedorowicz – przewodniczący
 • mgr inż. Teresa Jagielska
 • mgr inż. Andrzej Koryzno
 • Halina Kowalska

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza (kadencja 2016-2020)

 • dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM – przewodnicząca
 • dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM – zastępca przewodniczącej
 • dr Grzegorz Fiedorowicz – sekretarz
 • dr Regina Frączek
 • dr Lech Kirtiklis
 • dr Janusz Najdzion
 • przedstawiciel Samorządu Studentów – Karolina Łowicka
 • przedstawiciel Samorządu Doktorantów – mgr Joanna Szablińska