Komisje i zespoły

Kadencja 2020-2024

Programowa Rada Patronacka

 1. dr Beata Dulisz - przewodniczący
 2. mgr Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 3. mgr Dorota Mościcka, ekspert ds. biologii OKE w Łomży
 4. dr Radosław Waleszczak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu
 5. mgr Zbigniew Sztuc, nauczyciel biologii, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
 6. mgr Małgorzata Rosłan, Kierownik Dziełu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
 7. mgr inż. Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Krutyni
 8. dr Michał Kaszuba, Prezes Zarządu GenXone S.A. w Poznaniu
 9. dr Marcin Martyniak, specjalista ds. badań i rozwoju Biovico Sp. z o.o. w Gdyni
 10. mgr Agata Moździerz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
 11. doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., koordynator programu applied biology, University of Ostrava, Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Czechy

Wydziałowa Komisja ds. oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Iwona Bogacka – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
 • prof. dr hab. Nina Smolińska
 • dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 • dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM
 • dr hab. inż. Justyna Możejko-Ciesielska, prof. UWM
 • dr Ewa Fiedorowicz
 • dr Monika Ślipiko
 • mgr inż. Dorota Filipiak - przedstawiciel zwiazków zawodowych
 • przedstawiciel doktorantów - mgr inż. Wiktoria Kozłowska (KAiFZ)
 • przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 1. prof. dr hab. Iwona Bogacka – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Nina Smolińska – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne
 3. dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 4. dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM
 5. prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
 6. dr Regina Frączek - przedstawiciel związków zawodowych UWM
 7. kierownik jednostki organizacyjnej, w której znajduje się stanowisko będące przedmiotem konkursu

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

 1. dr Beata Dulisz – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Aleksander Świątecki
 3. dr hab. Dorota Górniak, prof. UWM
 4. dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM
 5. dr Olga Jabłońska
 6. dr Katarzyna Krawczyk
 7. dr hab. Beata Kurowicka
 8. dr Janusz Najdzion
 9. dr Wioletta Pluskota
 10. dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka
 11. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 12. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Wydziałowa Komisja ds. zatwierdzania tematów prac dyplomowych:

 1. prof. dr hab. Aleksander Świątecki - przewodniczący
 2. dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
 3. dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM
 4. dr hab. inż. Lech Kirtiklis, prof. UWM
 5. dr hab. inż. Justyna Możejko-Ciesielska, prof. UWM

Wydziałowa Komisja ds. oceny jakości  prac dyplomowych:

 1. prof. dr hab. Aleksander Świątecki - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Lesław Lahuta
 3. prof. dr hab. Jakub Sawicki
 4. dr hab. Dorota Górniak, prof. UWM
 5. dr hab. Małgorzata Dmitryjuk

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 1. dr hab. Maciej Równiak – przewodniczący
 2. dr hab. Anna Cieślińska, prof. UWM
 3. dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 4. dr hab. Sylwia Lew, prof. UWM
 5. dr hab. Joanna Pakulnicka
 6. dr hab. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM
 7. dr Dariusz Michalczyk
 8. przedstawiciel studentów – wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego
 9. przedstawiciel doktorantów – wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów
 10. przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – dr Marcin Martyniak

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

 • dr Katarzyna Głowacka

Wydziałowy Koordynator  ds. Programu  Mobilności Studentów „MOST”

 • dr Ewa Gojło

Wydziałowy Opiekun praktyk studenckich

 • dr Wioletta Pluskota 

Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych

 • dr Regina Frączek 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz 

Wydziałowy Zespół ds. promocji

 1. dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Iwona Bogacka
 3. prof. dr hab. Aleksander Świątecki
 4. dr Beata Dulisz
 5. prof. dr hab. Nina Smolińska
 6. prof. dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak
 7. dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
 8. dr hab. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM
 9. dr hab. Anna Biedunkiewicz
 10. dr hab. Hanna Ciecierska
 11. dr hab. Beata Kurowicka
 12. dr hab. inż. Justyna Możejko-Ciesielska, prof. UWM
 13. dr Krystyna Bogus-Nowakowska
 14. dr Mieczysława Fenyk
 15. dr Ewa Fiedorowicz
 16. dr Grzegorz Fiedorowicz
 17. dr Andrzej Górski
 18. dr Olga Jabłońska
 19. dr Iwona Jeleń
 20. dr Natalia Kordulewska
 21. dr Aleksandra Kurzyńska
 22. dr Wioletta Pluskota
 23. dr Ewa Sucharzewska
 24. dr Ewa Szypulska
 25. dr Monika Ślipiko
 26. dr Grzegorz Zwierzchowski
 27. mgr inż. Teresa Jagielska
 28. mgr Krzysztof Lewandowski
 29. przedstawiciel doktorantów
 30. przedstawiciel studentów

Komisja Kwalifikacyjna ds. likwidacji środków trwałych

 • dr Grzegorz Fiedorowicz – przewodniczący
 • mgr inż. Teresa Jagielska
 • mgr Kamila Kurowska
 • dr Kamil Szandar

Wydziałowa Komisja Wyborcza (kadencja 2020-2023)

 1. dr hab. inż. Lech Kirtiklis, prof. UWM – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Lesław Lahuta – Zastępca Przewodniczącego
 3. dr Aleksandra Kurzyńska – Sekretarz Komisji
 4. dr Ewa Sucharzewska
 5. mgr inż. Paulina Piskorska
 6. Hanna Połom