Na skróty

Wydział Biologii i Biotechnologii mniej oficjalnie:

Portal e-Usług Uniwersyteckich - www.pracownik.uwm.edu.pl

Archiwum prac dyplomowych - https://apd.uwm.edu.pl/

SYLABUS - https://sylabus.uwm.edu.pl/

USOSweb -  https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Przewodnik UWM dla niepełnosprawnych - http://mapa.uwm.edu.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl/

Narodowe Centrum Nauki - http://www.ncn.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - http://www.ncbir.pl/

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy  - http://www.opi.org.pl/

Portal Nauka Polska (Ludzie nauki, Instytucje naukowe, Prace badawcze, itp.) - http://www.nauka-polska.pl/

Forum Akademicki - https://forumakademickie.pl/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - http://www.fnp.org.pl/

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) - https://pbn.nauka.gov.pl/

Wirtualna Biblioteka Nauki - http://wbn.edu.pl/

SCOPUS - http://www.scopus.com/

NCBI (National Center for Biotechnology Information) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

Pomocne adresy:

- System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego http://arkusz.uwm.edu.pl/login

- Uchwała pensowa (Uchwała Nr 773 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim) http://bip.uwm.edu.pl/node/4844

- Oferta kształcenia WBiB – http://wbib.uwm.edu.pl/ksztalcenie/oferta

- Procedura dyplomowania link,

- Egzamin licencjacki http://wbib.uwm.edu.pl/student/egzamin-licencjacki,  

- Egzamin inżynierski http://wbib.uwm.edu.pl/student/egzamin-inzynierski

- Egzamin magisterski http://wbib.uwm.edu.pl/student/egzamin-magisterski.

 

 

Do pobrania

Logo Wydziałuplik PNG (163×167, białe tło, koło)   plik GIF (250×257, białe tło, koło)    plik GIF (120×121, tło przezroczyste)