Oferta kształcenia

Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

 

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne):

Kierunek BIOLOGIA:

  • specjalność: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF
  • specjalność: biologia stosowana (studia licencjackie, 6 semestrów);  
  • specjalność: applied biology (studia licencjackie w języku angielskim, współny program studiów realizowany z Uniwersytetem w Ostrawie, 6 semestrów, bezpłatne)

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

  • specjalność: biotechnologia (studia inżynierskie, 7 semestrów) plan studiów PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

  • specjalność: mikrobiologia (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF

 

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna:

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe – plik PDF

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 3 semestry):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna od roku akademickiego 2018/2019:

 dla wszystkich specjalności: przedmioty specjalnościowe – plik PDF