Oferta kształcenia

Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

 rok akademicki 2019/2020
Studia pierwszego stopnia (stacjonarne) :

Kierunek BIOLOGIA:

  • zakres: biologia medyczna (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF
  • zakres: biologia stosowana (studia licencjackie, 6 semestrów) plan studiów PDF 
  • zakres: applied biology (studia licencjackie w języku angielskim, 6 semestrów, bezpłatne) - wspólny program studiów realizowany z Uniwersytetem w Ostrawie, od roku akademickiego 2020/2021plan studiów PDF 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA:

Kierunek MIKROBIOLOGIA:

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 3 semestry):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.) rekrutacja śródroczna: