Oferta kształcenia

Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

 rok akademicki 2021/2022

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne):

Kierunek BIOLOGIA (studia licencjackie, 6 semestrów):

 • zakres: biologia stosowana  program studiów - PDF
 • zakres: applied biology (studia w języku angielskim program studiów - plik PDF;

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (studia inżynierskie, 7 semestrów):

 • program studiów - PDF;

Kierunek MIKROBIOLOGIA (studia licencjackie, 6 semestrów):

 • program studiów - PDF. 

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):

 • zakres: biologia molekularna - program studiów - PDF
 • zakres: ekspertyzy przyrodnicze -program studiów - PDF 

Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):

 • program studiów - PDF

 Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 3 semestry):

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż.)  rekrutacja śródroczna, luty 2022 r.  

 • zakres: biotechnologia farmaceutyczna - program studiów - PDF;
 • zakres: biotechnologia przemysłowa - program studiów - PDF;
 • zakres: biotechnologia molekularna zwierząt - program studiów - PDF;
 • zakres: biotechnologia molekularna roślin - program studiów - PDF

załącznik nr 1 do programu studiów na kierunku Biotechnologia, st. II stopnia - PDF.