Władze

Kadencja 2016/2020

Dziekan
prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

tel: 89 523-44-20,  e-mail: tkam@uwm.edu.pl
godziny przyjęć: wtorek 13:00-14:00

 

Prodziekan ds. nauki 
prof. dr hab. Iwona Bogacka

tel.: 89 523-42-58,  e-mail: iwona.bogacka@uwm.edu.pl 

 

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw.

tel.: 89 523-44-78, e-mail: aswiat@uwm.edu.pl 

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr  Beata Dulisz

tel.: 89 523-44-52, e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl 

 

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM

tel.: 89 523-43-43, e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl  

 

Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Maja Gabiec

tel.: 89 523-42-48, e-mail: maja.gabiec@uwm.edu.pl