Władze

(od 1 października 2019 r.) 

Dziekan
prof. dr hab. Iwona Bogacka

tel.: 89 523-42-58,  e-mail: iwona.bogacka@uwm.edu.pl 

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw.

tel.: 89 523-44-78, e-mail: aswiat@uwm.edu.pl 

Prodziekan ds. kształcenia
dr  Beata Dulisz

tel.: 89 523-44-52, e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne
prof. dr hab. Nina Smolińska

tel.: 89 523-42-26, e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl 

 

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM

tel.: 89 523-43-43, e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl