Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM
Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
tel. 
89 523 43 08, fax. 89 523 43 11
http://wbib.uwm.edu.pl/keios

Kierownik Katedry
dr hab. Jacek Józef Nowakowski, prof. UWM
pok. 310; tel. 89 523 43 08, 89 523 43 43
e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl
 

Sekretariat
Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn, pok. 311
tel. 89 523 43 08 fax. 89 523 43 11