Pracownicy

 Pracownicy Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska

 

Stopień (tytuł) naukowy, imię i nazwisko

Okres pracy w Katedrze

 

Nauczyciele akademiccy

Dr hab. Włodzimierz Jezierski, em. prof. UWM †

1976-1998

Prof. dr hab. Aleh Aleksandrowich

1998-2004

Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, em.prof.

1978-2016

Dr Czesław Bączyk

1989-1990

Dr Maria Cichocka, em.

1976-2017

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

1987 →

Dr Jan Wiesław Dubas

1986-1991

Dr Beata Dulisz

2001 →

Dr Danuta Galert

1981-1987

Dr Andrzej Górski

1997 →

Mgr Waldemar Hoczyk

1979-1981

Dr Jerzy Kruszelnicki

1999-2014

Dr Alicja Kurzątkowska

1991-2014

Mgr Krzysztof Lewandowski

1981 →

Dr hab. Jacek Józef Nowakowski, prof. UWM

1987 →

Dr Joanna Pakulnicka

1994 →

Dr Władysław Sempioł, em. †

1976-1991

Dr hab. Piotr Stypiński, em. prof. UWM

1998-2002

Dr Anna Szczyglińska, em.

2001-2009

Mgr Alicja Wasilewska

1989-1995

 

Pracownicy techniczni

Małgorzata Jankowska

1982-1990

Mgr Zbigniew Kuczawski, em.

1976-2019

Zdzisława Olszewska, em.

1994-2004

Elżbieta Wilińska

1990 →