Działalność dydaktyczna

                                          Zajęcia dydaktyczne Katedry 

Przedmioty obligatoryjne

 

 

Biologia medyczna I0

- Ekologia medyczna

 

- Ewolucjonizm

 

- Seminarium licencjackie

 

 

Biotechnologia studia inżynierskie

- Statystyka matematyczna

 

- Ocena oddziaływania na środowisko

 

- Inżynieria ekologiczna

 

- Seminarium inżynierskie

 

 

Mikrobiologia I0

- Wstęp do statystyki

 

- Podstawy ekologii

 

- Ewolucjonizm

 

 

Biologia II– Ekspertyzy przyrodnicze

- Seminarium magisterskie

 

- Terenoznawstwo

 

- Ekologia ewolucyjna

 

- Statystyka w biologii

 

- Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim

 

 

Biotechnologia II0

- Ekologiczne aspekty biotechnologii

 

- Statystyka w biotechnologii

 

 

Mikrobiologia II0

- Biologia wód

 

- Biogeografia

 

- Informatyka w mikrobiologii

 

- Statystyka w biologii

 

 

 

 

Przedmioty fakultatywne

 

 

Biotechnologia I0

- Autoprezentacja

 

 

Biotechnologia studia inżynierskie

- Podstawy zrównoważonego rozwoju

 

 

Biotechnologia II0

- Bioindykacja wód za pomocą makrozoobentosu

 

- Ekologia ewolucyjna