Mgr Krzysztof Lewandowski

Mgr Krzysztof Lewandowski

Olsztyn, Plac Łódzki 3, pok. 308,     kontakt:  tel. - 89 523 36 10, poczta - lewan@uwm.edu.pl

godziny konsultacji:   środa  1100-1300,  piątek 1200-1400

        CV

 • Absolwent kierunku Biologia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
 • Od 1981 roku pracuje w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Początkowo w  WSP, a od 2000 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na etatach naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym.
 • Ekolog i faunista, autor i współautor prac z zakresu teriologii, ornitologii, batrachologii i entomologii.
 • Popularyzator wiedzy przyrodniczej, współpracuje ze szkołami  i muzeami w regionie.
 • Preparator ptaków, którego okazy znajdują się w w wielu muzeach przyrodniczych w Polsce.
 • Pasjonuje się fotografią przyrodniczą.

       Problematyka badawcza

 • Ważki, jętki i widelnice Polski północno-wschodniej.
 • Batrachofauna i ornitofauna miast.

       Ważniejsze publikacje

 • Biesiadka E., Lewandowski K. 1986. Wartości przyrodnicze rezerwatu krajobrazowego "Źródła rzeki Łyny" w świetle badań faunistycznych., Chrońmy Przyr. Ojczystą, 42, 6, 16-27.
 • Jezierski W., Lewandowski K. 1987. The range expansion of moose in northeastern Poland., Swed. Wild Res. Supp. 1, 753-756.
 • Lewandowski K. 1989. Mayflies (Ephemeroptera) of running water units in the Olsztyn province. Jętki (Ephemeroptera) drobnych cieków okolic Olsztyna., Pol. Pismo Ent., 59, 387-392.
 • Jezierski W., Lewandowski K. 1990. The effect of the phase of biological maturity of deciduous stands on the size of  tapping by moose. Abstract of papers and posters Third IMS, Syktyvkar, August 27- Sept.5, 186, Syktyvkar, red. N. E. Kochanov, USSR Academy of Sciences, Ural Division, Komi Scienfitic Centre,
 • Lewandowski K., Nowakowski J. 1991. Spatial organization of Brown hare (Lepus europaeus P.) populations in habitats of various types of agriculture., Transaction of the XX Congress IUGB, Part I, Godollo, August 21-26, 290, red. S. Csanyi, J. Ernhaft, University of Agricultural Sciences, Godollo.
 • Lewandowski K. 1993. Stan badań nad widelnicami (Plecoptera) Karkonoszy., Geoekol. problemy Karkonoszy - mat. sesji naukowej w Karpaczu 11-13.X.91, 235-240., red. J. Sarosiek, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Czachorowski S., Lewandowski K., Wasilewska A. 1993. The importance of aquatic insects for landscape integration in the catchment area of the River Gizela (Masurian Lake District, northeastern Poland)., Acta hydrobiol., 35, 1, 49-64.
 • Lewandowski K., Nowakowski J. 1993. Spatial distribution f Brown hare (Lepus europaeus P.) populations in habitats of various types of agriculture., Acta theriologica, 4, 435-442.
 • Lewandowski K., Lewandowska B. 1993. Zbieranie, konserwowanie i przechowywanie owadów., WOM Olsztyn, 1-45.
 • Nowakowski J., Dulisz B., Lewandowski K. 1993. Ptaki Olsztyna., Monografia, 1-208.
 • Lewandowski K. 1994. Zmiany w strukturze gatunkowej ważek wzdłuż biegu rzeki Pasłęki., XVI Zjazd Hydrobiol. Pol.,Wrocław, 5-8.9.94, 89, Pol. Tow. Hydrobiol., oddział we Wrocławiu.
 • Nowakowski J., Lewandowski K. 1995. Stability of spatial distribution of Brown hare populations In different habitats., 176-207 w Zając, Hare, Międzynarodowe Sympozjum Czempiń 92, wyd. SGGW, W-wa.
 • Lewandowski K. 1995. Widelnice (Plecoptera) rzeki Pasłęki., Streszcz. ref. XVI Zjazd PTZool., Łódź 14-16.11.95, 108. wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lewandowski K. Lewandowska B. 1995. Przewodnik do rozpoznawania niektórych rodzin ślimaków morskich., WOM Olsztyn, 1-44.
 • Lewandowski K. 1996. A preliminary description of dragonflies (Odonata) of the Zehlau peatbog., Flora & Fauna peatbog Zehlau., 46-47.
 • Nowakowski J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B., Wasilewska B., Mioduszewska U., Pergoł S. 1998. Płazy drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. w: Barczak T., Indykiewicz P. (red.) Fauna Miast - Urban Fauna. Wyd. ATR Bydgoszcz, 221-226.
 • Lewandowski K. 1999. Widelnice (Plecoptera) źródeł okolic Olsztyna. w: E. Biesiadka, S. Czachorowski (eds) Źródła Polski - stan badań, monitoring i ochrona. Wyd. WSP, Olsztyn, 99-110.
 • Lewandowski K. 1999. Jętki (Epheperoptera) i widelnice (Plecoptera) Jeziora Żarnowieckiego i jego dopływów. w: Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony Fauny Polski. Streszcz. ref. i posterów ogólnopolskiego sympozjum. Słupsk, 20-23 wrzesień 1999r., Wyd. WSP Słupsk, 173-174.
 • Moroz M., Czachorowski S., Lewandowski K. 1999. Water insects (Insecta: Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Heteroptera, Trichoptera) of the projected landscape reserve „Olmany Wetlands”., Prirodnyje resursy, 3,111-117.
 • Lewandowski K. 2000. Ważki (Odonata) drobnych zbiorników wodnych. w: Szacunek dla wody. Materiały zjazdowe XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Białystok. 4-8 września 2000, 151-152.
 • Moroz M., Czachorowski S., Lewandowski K. 2001. Wodnyje nasiekomyje (Insecta: Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera, Trichoptera) Bieriezinskogo biosfiernogo zapowiednika., Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody 20.4: 75-81.
 • Lewandowski K. Moroz M. 2001. Nowyje dla fauny Bielarusi widy podienok (Insecta: Ephemeroptera)., Wiesci Nacionalnoj Akademii Nauk Bielarusi. S. Biol. nauk. 3, 90-91.
 • Lewandowski K., Lewandowska B. 2001. Sposoby pozyskiwania i preparowania owadów w pracy szkolnej. w: T. Domański, E. Pietraszak (red.) Doradca metodyczny – nauczyciel przyrody. Wyd. Operon, Rumia, 180-183.
 • Lewandowski K., Moroz M. 2001. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – pierwoje upominanie nowogo wida striekozy dla fauny Bielarusi., Tezy mieżdunar. Konf. „Raznoobrezie żiwotnogo mira Bielarusi: itogi izuczenija i perspektivy sachranienia”, Minsk: 97-98.
 • Nowakowski J., Górski A., Lewandowski K. 2001. Ptaki drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. Bird of small water bodies of Olsztyn city (N-E Poland). w : Indykiewicz P. Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Wyd. NICE, Bydgoszcz, 184 – 191.
 • Nowakowski J., Górski A., Lewandowski K. 2001. Wpływ otoczenia zbiornika wodnego na strukturę gatunkową i ilościową zespołów płazów drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. Impact of surroundings of water reservoirs on qualitative and quantitative structure of amphibian communities of small water bodies of Olsztyn city w : Indykiewicz P. Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Wyd. NICE, Bydgoszcz, 288 – 297.
 • Moroz M., Lewandowski K. w2002. Redkije widy ruczejnikow i podienok., w: Krasnaja Kniga Respubliki Bielarusi: sostajanie, problemy, pierspiektiwy. Matieriały respublikanskoj naucznoj konfierencji 12-13 dekabria 2002., Witebsk, UO, WGU im. P.M. Maszerowa, 157-158.
 • Aleksandrowicz O., Gawroński R., Lewandowski K. Oleksa A. 2002. Występowanie pachnicy dębowej (Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) Coleoptera: Scarabaeidae) na terenie Pojezierza Mrągowskiego., w: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków” Olsztyn 21-23 września., 28.
 • Moroz M., Czachorowski S., Lewandowski K. Buczyński P. 2002. Vodnyje nasekomyje (Insekta: Collembola, Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera, Trichoptera) landszaftnogo zakaznika „Zwanec” Vesti Nac. Akad. Nauk Bielarusi, sr. Biol., 1: 88-92.
 • Moroz M., Czachorowski S., Lewandowski K. 2003. Wstępne badania nad wodnymi owadami rezerwatu „Prostyr” (Białoruś)., Parki Nar. Rez. Przyr. 22: 1, 117 – 124.
 • Buczyński P., Lewandowski K. 2004. Długo badana „terra incognita” – stan wiedzy o ważkach (Odonata) pojezierzy północno-wschodniej Polski., Long studies „terra incognita” – the state of knowledge of dragonflies (Odonata) of the lakelands in north-eastern Poland., Wiad. Entomol., 23: 97-111.
 • Cichocka M., Lewandowski K. 2004. Występowanie Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1798) w Olsztynie województwo warmińsko – mazurskie) ., Prz. Zool. Wrocław, 43: 105-107.
 • Lewandowski K. 2004. 3.1.3. Mayflies (Ephemeroptera). In: Kistowski M. Mosdorf J. (eds)., The resources and threats to the natura environment In the Ełk district and In Nemenczyn Report 2004, pp. 367-369.
 • Nowakowski J., Dulisz B., Górski A., Lewandowski K., Jankowski K. 2004. Struktura gatunkowa i ilościowa zespołów ptaków zimujących na terenie Olsztyna. Species composition and quantitative structure of bird communities wintering In Olsztyn city. w: P. Indykiewicz, T. Barczak (reds). Fauna miast Europy Środkowej 21 wieku, Bydgoszcz, ss. 349-373.
 • Moroz M., Czachorowski S., Lewandowski K., Gliniak J. 2005. Wodnyje nasekomyje (Insecta: Collmbola,Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera) ozier Berezinskogo Biosfernego Zapowiednika., Wiesci Nacionalnoj Akademii Nauk Bielarusi. S. Biol. nauk. 1, 99-103.
 • Cichocka M., Lewandowski K. 2005. Osobliwości faunistyczne oczka polodowcowego w pobliżu jeziora Skanda w Olsztynie (woj. warmińsko – mazurskie), Chrońmy Przyr. Ojcz., 61, 5, 87-92.
 • Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tończyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Occurrence and threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragmenta faunistica 51 (2): 79–89.
 • Korniak T., Lewandowski K. 2009. Murawy koło Pasłęka. [W:] Hołdyński Cz., Krupa M. (red.). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wydaw. MANTIS, Olsztyn: 182-184. (ISBN 978-83-929997-2-0).
 • Szczepański M., Załuski T., Lewandowski K., Ciecierska H. 2009. Ostoja Radomno. [W:] Hołdyński Cz., Krupa M. (red.). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wydaw. MANTIS, Olsztyn: 238-240. (ISBN 978-83-929997-2-0).
 • Biesiadka E., Cichocka M., Kruszelnicki J., Lewandowski K., Kuczawski Z. 2009. Rzeka Pasłęka.[W:] Hołdyński Cz., Krupa M. (red.). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wydaw. MANTIS, Olsztyn: 255-258. (ISBN 978-83-929997-2-0).
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K. 2010. Amphibian communities in small water bodies in the city of Olsztyn. Fragmenta Faunistica 53, (2): 213-231.
 • Buczyński P., Lewandowski K. 2011. Dragonfly (Odonata) fauna of Olsztyn Poland, in URBAN FAUNA,Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities, Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Jörg Böhner, Brendan Kavanagh (eds.), UTP Bydgoszcz 2011, 109-119.
 • Nowakowski J., Dulisz B., Lewandowski K. 2006. Ptaki Olsztyna, 1-264, wyd. Elset.
 • Buczyński P., Lewandowski K., Wissing N. 2006. Materiały do poznania ważek (Odonata) doliny Narwi w okolicach Drozdowa (Polska północno-wschodnia). Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of the Rier Narew alley in the vicinity on Drozdowo (north-eastern Poland)., Drozd. Zesz. Przyr., 3: 5-12.
 • Moroz M., Czachorowski S., Lewandowski K., Buczyński P. 2006. Wodnyje nasekomyje (Insecta: Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera) riek Berezinskogo Biosfernego Zapowiednika., Entomologicz. Obozren., 84, 4, 749-757.
 • Moroz M., Czachorowski S., Lewandowski K., Buczyński P. 2006. Aquatic insects (Insecta: Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata and Trichoptera) of the rivers in the Berezinskii Biosphere Reserve., Entomological Review, 86, 9, 987-994.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K. 2008. Środowiskowe uwarunkowania występowania płazów w drobnych zbiornikach wodnych., Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny., IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków 22-23 września 2008., Wyd. Nauk. AP, 89-94.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B. 2008. Płazy i gady Olsztyna. (w:) P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna Miast „Ochronić różnorodność biologiczną w miastach” , SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 151-167.
 • Lewandowski K., Nowakowski J.J., Górski A., Szymkiewicz M. 2008. Ssaki Mammalia Olsztyna. (w:) P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna Miast „Ochronić różnorodność biologiczną w miastach” , SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 168 –177.
 • Nowakowski J.J., Dulisz B., Lewandowski K. 2008. Uwarunkowanie zróżnicowania awifauny lęgowej jezior i drobnych zbiorników wodnych Olsztyna. (w:) P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.) Fauna Miast „Ochronić różnorodność biologiczną w miastach”, SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 51 – 67.
 • Lewandowski K., 2011. Mayflies (Ephemeroptera) in the Olsztyn Region (Poland), 2011 in URBAN FAUNA Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities, Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Jörg Böhner, Brendan Kavanagh (eds.), UTP Bydgoszcz 2011, 101-108.
 • Nowakowski J.J., Górski A., Lewandowski K., Dulisz B. 2011. Changes in habitat selection of amphibian in water bodies in Olsztyn (Poland), in URBAN FAUNA,Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities, Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Jörg Böhner, Brendan Kavanagh (eds.), UTP Bydgoszcz 2011, 335-347.
 • Cichocka M., Lewandowski K. 2011. Zróżnicowanie metryczne muszli skójki gruboskorupkowej Unio crassus Philipsson, 1788 w rzece Pasłęce. w Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w życiu człowieka” oraz XX Jubileuszowy Zjazd PTZool., Szczecin, 05-08 września 2011, 16-25.
 • Lewandowski K. 2013. Metody i techniki badawcze w ocenie środowiska przyrodniczego. (Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych, Waloryzacja zasobów przyrodniczych i krajobrazu, Ocena potencjału i przydatności środowiska przyrodniczego, Analiza wykorzystania zasobów odnawialnych - CBA –analiza kosztów i korzyści) w: "Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny do ćwiczeń z przedmiotów Oceny Oddziaływania i Zarządzanie Środowiskiem oraz Monitoring populacji zwierząt dla kierunku biologia: specjalność: Zarządzanie Zasobami Przyrody".
 • Pakulnicka J., Buczyńska E., Buczyński P., Czachorowski S., Kurzątkowska A., Lewandowski K., Stryjecki R., Frelik A. 2015. Are beetles good indicators of insect diversity in freshwater lakes? Oceanological and Hydrobiological Studies; 44, (4): 487-499.
 • Cichocka M., Lewandowski K. 2015. Zmiany struktury wymiarów muszli w zanikających populacjach szczeżui wielkiej Anodonta cygnea L. na terenie Olsztyna. XXI Zjazd PTZool. "Zwierzęta w zmieniającym się świecie". Zielona Góra, 11-13.09.2015, Abstrakty, 39.