Wystawy o nauce

Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, odwiedzanym w ciągu całego roku przez dużą liczbę młodzieży jak i dorosłych, przy okazji organizowanych w Bibliotece odczytów, wystaw artystycznych, konferencji oraz festiwali naukowych takich jak Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki czy Noc Naukowców. Dlatego przewidziane jest zorganizowanie 3 kilkumiesięcznych wystaw popularyzujących naukę. Elementem wystawy będą plansze poglądowe i informacyjne oraz gabloty z eksponatami, np. przyrządami badawczymi, eksponatami przyrodniczymi itd. Do każdej wystawy przygotowana będzie gra terenowa, której celem będzie zwiększenie atrakcyjności oraz aktywizacja metod poznawania i pogłębiania wiedzy. Gra będzie umożliwiała indywidualne uczestnictwo w ciągu całego roku (dogodna dla grup jak i indywidualnych osób). Wykorzystane zostaną metody z mobilnym internetem, by uczestnicy wykorzystywali swoje telefony komórkowe. 

Dodatkowo przygotowane zostaną cztery wystawy objazdowe, wydrukowane na wygodnych do transportu planszach wielkoformatowych. Wystawy te będą pokazywane w szkołach i samorządach oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku działających w regionie (małe miasteczka Warmii i Mazur).

Wystawy zostaną udostępnione w styczniu 2021 roku i potrwają do końca czerwca 2022 roku.