Wypożycz sobie naukowca

Działanie to obejmować będzie wyjazdy pracowników Uniwersytetu z wykładami i warsztatami do szkół. Planowanych jest kilkadziesiąt wykładów i zajęć pokazowych w szkołach północno-wschodniej Polski. Jednorazowy czas spotkania (wykładu) do 45 min; część zajęć warsztatowych/terenowych może trwać 2 godziny lekcyjne. W czasie jednego wyjazdu planowanych będzie 1-4 zajęcia, realizowane przez 1-3 osoby. Planowane będą także kawiarnie naukowe w tych miejscowościach, jako międzypokoleniowe spotkanie naukowca z uczniami i społecznością lokalną (osoby dorosłe, w tym z Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Realizacja zadania "Wypożycz sobie naukowca" rozpocznie się we wrześniu 2020 i potrwa do czerwca 2022 r. (z przerwą na lipiec, sierpień, i wrzesień 2021).

Wykłady i zajęcia w szkołach są jednym z elementów zaplanowanego i spójnego przekazu wiedzy. Ich zadaniem jest przybliżenie postaci naukowca oraz zachęcenie do dalszego udziału w projekcie. Uczniowie zapoznani zostaną z najnowszymi odkryciami nauk biologicznych oraz z pomysłami obserwacji i badań możliwych do wykonania w szkole. Uczniowie i osoby dorosłe w czasie tych wykładów będą zapraszani do przyjazdu na Uniwersytet w ramach organizowanych pikników naukowych (Noc Biologów, Dzień Biologii i Biotechnologii), a nauczyciele z uczniami – na cykliczne spotkania laboratoryjne na Uniwersytecie. Wizyty w szkołach są bardzo ważne dla młodzieży z dalszych miejscowości, dla których utrudniony jest dojazd do Olsztyna innego dużego miasta akademickiego. Organizacyjnie łatwiej i taniej jest przyjechać naukowcowi do odległej od Olsztyna szkoły niż zorganizować wyjazd całej klasy.

 Projekt zakończony 30 czerwca 2022 r.

----------------------------------------------------------------------

Propozycje wykładów/warsztatów w ramach zadania
"WYPOŻYCZ SOBIE NAUKOWCA'
 w 
roku szkolnym 2021/2022
(październik 2021 - czerwiec 2022)
 

Wykłady

 1. Co drzemie w hemie? (dr Ewa Szypulska, Katedra Biochemii)info PDF;
 2. Leptyna – hormon o wielu obliczach (dr hab. inż. Gabriela Siawrys, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), możliwy webinar
 3. Sezonowość w rozrodzie (dr hab. inż. Gabriela Siawrys, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), możliwy webinar;
 4. Od komórki do człowieka, czyli niesamowite oblicza ciąży. (dr Aleksandra Kurzyńska, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt)
 5. Wydajny mózg - jak sobie pomóc w nauce? (dr Aleksandra Kurzyńska, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt)
 6. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – otrzymanie i zastosowanie (dr Wioletta Pluskota, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin); tylko stacjonarne
 7. Różnorodność świata grzybów (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 8. Po co grzybom owocniki? (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 9. Tajemnicze życie grzybów (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 10. Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 11. Grzyby zagrażające zdrowiu człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 12. Rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 13. Mikrogrzyby w kąpieliskach – fakt czy mit (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 14. Ptaki Islandii i wysp Owczych (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 15. Co w trawie piszczy czyli pospolite i chronione gatunki w naszym otoczeniu (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 16. Makrobezkręgowce siedlisk wodnych (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 17. Przyroda Północy (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 18. Wybiera się sójka za morze czyli dokąd odlatują ptaki (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 19. Islandia kraina ognia i lodu (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 20. Ważki fascynująca grupa owadów (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 21. Ptaki ogrodów (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 22. Ptaki – cztery pory roku (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 23. Ochrona bezkręgowców (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 24. Pożyteczne owady (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 25. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes (dr Agata Żmijewska (semestr letni); dr hab. inż. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM (semestr zimowy), Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), możliwy webinar;
 26. Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 27. Chruściki – podwodni konstruktorzy domków z jedwabiu i ze złota (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 28. Różne oblicza śmierci komórki (dr Olga Jabłońska, Katedra Zoologii);

 29. Dodatkowe chromosomy – czy to zawsze coś złego? (dr Olga Jabłońska, Katedra Zoologii)
 30. Świat pasożytów, czy trzeba się ich obawiać?  (dr Iwona Jeleń, Katedra Zoologii), możliwy webinar;
 31. Arthropoda. Krwiopijne stawonogi, czy trzeba na nie uważać? (dr Iwona Jeleń, Katedra Zoologii), możliwy webinar;

 aktualizacja: 18.02.2022

Warsztaty:

 1. Informacja zawarta w genach (dr Wioletta Pluskota, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin), warsztaty, 90 min. Warsztaty z biologii molekularnej (budowa DNA, ekspresja informacji genetycznej, genetyczna determinacja płci) oraz genetyki klasycznej (niezależne dziedziczenie cech i dziedziczenie cech sprzężonych).  tylko stacjonarne
 2. Czy pasożyty zawsze szkodzą? (dr Iwona Jeleń, Katedra Zoologii), 90 min., prezentacja, pokaz; możliwy webinar;
 3. Fascynujący świat pijawek (dr Iwona Jeleń, Katedra Zoologii), 90 min., prezentacja, pokaz; możliwy webinar;
 4. Poznajemy pasożyty człowieka (dr Iwona Jeleń, Katedra Zoologii), 90 min.,  prezentacja, pokaz; możliwy webinar;

 aktualizacja: 15.09.2021