Wypożycz sobie naukowca

Działanie to obejmować będzie wyjazdy pracowników Uniwersytetu z wykładami i warsztatami laboratoryjnymi do szkół. Planowanych jest kilkadziesiąt wykładów i zajęć pokazowych w szkołach północno-wschodniej Polski. Jednorazowy czas spotkania (wykładu) do 45 min; część zajęć warsztatowych/terenowych może trwać 2 godziny lekcyjne. W czasie jednego wyjazdu planowanych będzie 1-4 zajęcia, realizowane przez 1-3 osoby. Planowane będą także kawiarnie naukowe w tych miejscowościach, jako międzypokoleniowe spotkanie naukowca z uczniami i społecznością lokalną (osoby dorosłe, w tym z Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Realizacja zadania "Wypożycz sobie naukowca" rozpocznie się we wrześniu 2020 i potrwa do czerwca 2022 r. (z przerwą na lipiec, sierpień, i wrzesień 2021).

Wykłady i zajęcia w szkołach są jednym z elementów zaplanowanego i spójnego przekazu wiedzy. Ich zadaniem jest przybliżenie postaci naukowca oraz zachęcenie do dalszego udziału w projekcie. Uczniowie zapoznani zostaną z najnowszymi odkryciami nauk biologicznych oraz z pomysłami obserwacji i badań możliwych do wykonania w szkole. Uczniowie i osoby dorosłe w czasie tych wykładów będą zapraszani do przyjazdu na Uniwersytet w ramach organizowanych pikników naukowych (Noc Biologów, Dzień Biologii i Biotechnologii), a nauczyciele z uczniami – na cykliczne spotkania laboratoryjne na Uniwersytecie. Wizyty w szkołach są bardzo ważne dla młodzieży z dalszych miejscowości, dla których utrudniony jest dojazd do Olsztyna innego dużego miasta akademickiego. Organizacyjnie łatwiej i taniej jest przyjechać naukowcowi do odległej od Olsztyna szkoły niż zorganizować wyjazd całej klasy.

Niebawem pojawią się tytuły proponowanych wykładów.

Kierownik zadania: dr Grzegorz Fiedorowicz

Przykładowe tematy z lat poprzednich znajdują się na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/wydzial/oferta-zajec-dla-uczniow/wypozycz-sobie-naukowca