Wypożycz sobie naukowca

Działanie to obejmować będzie wyjazdy pracowników Uniwersytetu z wykładami i warsztatami do szkół. Planowanych jest kilkadziesiąt wykładów i zajęć pokazowych w szkołach północno-wschodniej Polski. Jednorazowy czas spotkania (wykładu) do 45 min; część zajęć warsztatowych/terenowych może trwać 2 godziny lekcyjne. W czasie jednego wyjazdu planowanych będzie 1-4 zajęcia, realizowane przez 1-3 osoby. Planowane będą także kawiarnie naukowe w tych miejscowościach, jako międzypokoleniowe spotkanie naukowca z uczniami i społecznością lokalną (osoby dorosłe, w tym z Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Realizacja zadania "Wypożycz sobie naukowca" rozpocznie się we wrześniu 2020 i potrwa do czerwca 2022 r. (z przerwą na lipiec, sierpień, i wrzesień 2021).

Wykłady i zajęcia w szkołach są jednym z elementów zaplanowanego i spójnego przekazu wiedzy. Ich zadaniem jest przybliżenie postaci naukowca oraz zachęcenie do dalszego udziału w projekcie. Uczniowie zapoznani zostaną z najnowszymi odkryciami nauk biologicznych oraz z pomysłami obserwacji i badań możliwych do wykonania w szkole. Uczniowie i osoby dorosłe w czasie tych wykładów będą zapraszani do przyjazdu na Uniwersytet w ramach organizowanych pikników naukowych (Noc Biologów, Dzień Biologii i Biotechnologii), a nauczyciele z uczniami – na cykliczne spotkania laboratoryjne na Uniwersytecie. Wizyty w szkołach są bardzo ważne dla młodzieży z dalszych miejscowości, dla których utrudniony jest dojazd do Olsztyna innego dużego miasta akademickiego. Organizacyjnie łatwiej i taniej jest przyjechać naukowcowi do odległej od Olsztyna szkoły niż zorganizować wyjazd całej klasy.

Dodatkowych informacji (zapisy, ustalanie terminów, itp.) udziela koordynator zadania:

dr Grzegorz Fiedorowicz, e-mail:  grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl 
kontakt telefoniczny: 89 524 51 31

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  JEDYNIE NA PODANY ADRES E-MAIL !!!

----------------------------------------------------------------------

Propozycje wykładów/warsztatów w ramach zadania
"WYPOŻYCZ SOBIE NAUKOWCA'
 w 
roku szkolnym 2020/2021

zajęcia realizowane w formie zadalnej (webinar) lub stacjonarnej (wyjazdowe w szkołach z zachowaniem stosownych środków bezpieczeństwa)

Wykłady

 1. Leptyna – hormon o wielu obliczach (dr hab. inż. Gabriela Siawrys, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), możliwy webinar
 2. Sezonowość w rozrodzie (dr hab. inż. Gabriela Siawrys, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), możliwy webinar;
 3. Reakcje zwierząt na temperaturę otoczenia (dr hab. Beata Kurowicka, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), możliwy webinar;
 4. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes (dr hab. inż. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM lub dr Agata Żmijewska, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), możliwy webinar;
 5. Co mają w sobie kleszcze? (dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Katedra Biochemii), możliwy webinar;
 6. Słodkie tajemnice pszczelej społeczności (dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, Katedra Biochemii)możliwy webinar;
 7. Żywność psychoaktywna (dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM, Katedra Biochemii), możliwy webinar; - temat zawieszony do końca czerwca 2021;
 8. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – otrzymanie i zastosowanie (dr Wioletta Pluskota, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin); tylko stacjonarne
 9. Różnorodność świata grzybów (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 10. Po co grzybom owocniki? (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 11. Tajemnicze życie grzybów (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 12. Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 13. Grzyby zagrażające zdrowiu człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 14. Rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 15. Mikrogrzyby w kąpieliskach – fakt czy mit (dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 16. Związki grzybów z innym organizmami (dr Ewa Sucharzewska, Katedra Mikrobiologii i Mykologii);
 17. Porosty i ludzie (dr hab. Dariusz Kubiak, Katedra Mikrobiologii i Mykologii)możliwy webinar;
 18. Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 19. Chruściki – podwodni konstruktorzy domków z jedwabiu i ze złota (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 20. Ptaki Islandii i wysp Owczych (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), możliwy webinar;
 21. Co w trawie piszczy czyli pospolite i chronione gatunki w naszym otoczeniu (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 22. Makrobezkręgowce siedlisk wodnych (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 23. Przyroda Północy (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 24. Wybiera się sójka za morze czyli dokąd odlatują ptaki (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 25. Islandia kraina ognia i lodu (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 26. Ważki fascynująca grupa owadów (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 27. Ptaki ogrodów (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 28. Ptaki – cztery pory roku (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 29. Ochrona bezkręgowców (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 30. Pożyteczne owady (mgr Krzysztof Lewandowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska)możliwy webinar;
 31. Na czym polega proces sukcesji ekosystemów? (dr hab. Hanna Ciecierska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat usunięty
 32. Kto kogo zjada, czyli jak tworzy się sieć troficzna oraz co wpływa na jej funkcjonowanie? (dr hab. Hanna Ciecierska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat usunięty
 33. Czy działalność człowieka wpływa na różnorodność roślin? (dr hab. Hanna Ciecierska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat usunięty
 34. Rośliny inwazyjne – wrogowie czy sprzymierzeńcy? (dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); możliwy webinar;
 35. Zdrowa bioróżnorodność (dr Aldona Fenyk, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat zawieszony;
 36. Czy grzyby potrzebne są roślinom? - rzecz o mikoryzie (dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat usunięty
 37. Prozdrowotne właściwości grzybów wielkoowocnikowych (dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat usunięty
 38. O owocach prawie wszystko (dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat usunięty
 39. „Autostopem przez świat” czyli rozprzestrzenianie się roślin (dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); temat usynięty
 40. Trawy – niepozorni zwycięzcy (dr Paweł Loro, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody); 
 41. Tajemnice Antarktyki (dr Paweł Loro, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody);
 42. Różne oblicza śmierci komórki (dr Olga Jabłońska, Katedra Zoologii)możliwy webinar;
 43. Dodatkowe chromosomy – czy to zawsze coś złego? (dr Olga Jabłońska, Katedra Zoologii)możliwy webinar;
 44. Rośliny wspomagające odporność (dr hab. Hanna Ciecierska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody; dr  hab. Dorota Górniak, prof. UWM, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 45. Gdzie znaleźć słodycz? (dr hab. Hanna Ciecierska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody; dr  hab. Dorota Górniak, prof. UWM, Katedra Mikrobiologii i Mykologii), możliwy webinar;
 46. Świat pasożytów, czy trzeba się ich obawiać ? (dr Iwona Jeleń, Katedra Zoologii), możliwy webinar;
 47. Płeć mózgu (dr Krystyna Bogus-Nowakowska, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt),  możliwy webinar;
 48. Woda – życiodajna cząsteczka (dr Ewa Fiedorowicz, Katedra Biochemii) możliwy webinar;

aktualizacja: 17.05.2021

Warsztaty:

 1. Informacja zawarta w genach (dr Wioletta Pluskota, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin), warsztaty, 90 min. Warsztaty z biologii molekularnej (budowa DNA, ekspresja informacji genetycznej, genetyczna determinacja płci) oraz genetyki klasycznej (niezależne dziedziczenie cech i dziedziczenie cech sprzężonych).  tylko stacjonarne
 2. Blaski i cienie hirudoterapii (dr Iwona Jeleń, Katedra Zoologii),prezentacja, pokazmożliwy webinar;
 3. Praca serca podczas wysiłku fizycznego (dr hab. Beata Kurowicka, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), warsztaty 90 min., pomiar ciśnienia krwi, itp.;  tylko stacjonarne
 4. Poznajemy rośliny obce i inwazyjne w okolicy (dr hab. Hanna Ciecierska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody), warsztaty terenowe w okolicach szkoły, czas trwania: 2-3 godz. lekcyjne, termin: wiosna lub jesień;
 5. *Poznaj rośliny swoich okolic (dr Mieczysława Aldona Fenyk, dr Grzegorz Fiedorowicz; Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody), warsztaty terenowe w okolicach szkoły, czas trwania: 2-3 godz. lekcyjne, termin: wiosna lub jesień; zajęcia zawieszone do odwołania;
 6. *Poznaj grzyby wielkoowocnikowe swoich okolic (dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody), warsztaty terenowe w okolicach szkoły, czas trwania: 2-3 godz. lekcyjne, termin: wrzesień-listopad; zajęcia zawieszone do odwołania;
 7. CO2 na ławie oskarżonych - śledztwo biologa (dr Paweł Loro, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody), prezentację z aktywnym udziałem uczestników spotkania, którzy będą pełnili rolę sędziów, adwokatów i prokuratorów, możliwy webinar
 8. „Top model w nauce” (dr Anna Leska, Katedra Zoologii) - przewodnik po organizmach modelowych powszechnie stosowanych w badaniach naukowych; czas trwania 45 min.;
 9. Czy można zobaczyć kwasy nukleinowe? (dr Anna Leska, Katedra Zoologii), czas trwania 45 min., możliwa realizacja w formie wykładu
 10. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes - warsztaty (dr hab. inż. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM , Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt), prezentacja, pokaz; czas trawania 90 minut; możliwy webinar;

* - możliwe jest połączenie obu warsztatów w jeden - "Poznaj rośliny i grzyby wielkoowocnikowe swoich okolic"

aktualizacja: 08.03.2021