Dzień Biologii i Biotechnologii

Celem pikniku naukowego pod nazwą "Dzień Biologii i Biotechnologii" jest upowszechnianie wiedzy oraz budowanie relacji między naukowcami a społecznością lokalną, głównie młodzieżą szkolną. Stanowi on uzupełnienie do realizowanych innych zadań projektu (cykliczne wyjazdy do szkół płn.-wsch. Polski), Wypożycz sobie naukowca oraz Cykliczne spotkania z nauką i Obozy naukowe, realizowane w ciągu całego roku.
 
Odbędą się dwa festiwale naukowe pod nazwa Dzień Biologii i Biotechnologii: na przełomie maja i czerwca 2021 oraz 2022 roku.
 
Zaplanowane jako święto Wydziału ma w szerszym wymiarze umożliwić bezpośredni kontakt z naukowcem i uniwersyteckim laboratorium. W sposób szczególny ma umożliwić prezentację dokonań młodych naukowców i zainteresowanie nauką uczniów szkolnych.
1. Podziel się nowinką naukową (prezentacja najnowszych wyników badań pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii), wykłady o charakterze otwartym, przeznaczone dla młodzieży oraz dorosłych. Planowana jest współpraca także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, działającymi w regionie.
2. Prezentacja działalności kół naukowych (KN) z Wydziału Biologii i Biotechnologii (członkowie KN zaprezentują tematykę, którą zajmują się w ramach czynnie działających KN oraz przedstawią możliwości w jaki sposób prezentowali swoją działalność w czasie różnych imprez popularyzujących naukę); miejsce: hol CB (nieograniczona liczba miejsc; może prezentować się jednocześnie 11 aktywnie działających kół naukowych).
3. Spotkanie z Olimpijczykiem (licealiści mogą uczestniczyć w spotkaniu z laureatami i finalistami Olimpiady Biologicznej z naszego województwa, będących na zawodach etapu Centralnego. Jest to cenne źródło informacji i swoisty łącznik między światem młodzieży licealnej a naukowcem-badaczem. Opowiedzą oni o własnych doświadczeniach z czasów przygotowywania się do kolejnych jej etapów, wykonywania części doświadczalnej/ praktycznej pracy badawczej, wykonywania posteru naukowego, jego obrony na zawodach w Warszawie i wykonywania zadań w pracowniach badawczych. Ucznia wspierać będzie opiekun pracy, który opowie o roli nauczyciela w procesie realizacji pracy badawczej. Miejsce: sala Wydziału Biologii i Biotechnologii (liczba miejsc: ok. 50).
 
Kierownik zadania: dr hab. Anna Biedunkiewicz