Cykliczne spotkania

W ramach tego działania zaplanowano 12 cyklicznych, jednodniowych spotkań z biologią i biotechnologią (terminy: XI, XII 2020, III-VI 2021, XI-XII 2021, III-VI 2022), nawiązujących do tradycji "obiadów czwartkowych" króla Stanisława, w trakcie których odbędzie się część wykładowa – prezentowanie w popularno-naukowej formie różnych działów biologii, odbywająca się co miesiąc, w ten sam dzień tygodnia i o tej samej porze. Wykłady wygłoszą m.in. nauczyciele akademiccy z Wydziału Biologii i Biotechnologii. Podczas jednego spotkania odbędą się 4 wykłady po 45 minut, z 15 minutową przerwą na pytania po wykładzie do prelegenta. Jednocześnie odbywać się będą zajęcia warsztatowe w salach laboratoryjnych w małych grupach.
Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem mediów społeczno-oświatowych, radia i prasy a także w trakcie realizacji innych elementów projektu (m.in. w czasie wyjazdów z wykładami do szkół). Informacje rozsyłane będą także drogą mailową do szkół oraz w formie plakatów. Z tej oferty mogą skorzystać licealiści ale także społeczność zainteresowana tematyką wykładów (w tym słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Planowane jest również zaproszenie do wygłoszenia wykładów nauczycieli z innych wydziałów, których specyfika pracy jest spójna z naukami przyrodniczymi (Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Nauk o Środowisku, Wydziału Nauk o Zdrowiu). Miejsce: Aula Collegium Biologiae (liczba miejsc: 300).
Dodatkowo zaplanowano ok. 10 warsztatów Uniwersytetu Młodego Odkrywcy dla uczniów z ok. 10 szkół średnich, zróżnicowanych tematycznie, prowadzonych przez pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii w salach ćwiczeniowych i na terenie miasteczka akademickiego, realizowanych w ciągu miesiąca, w którym odbywa się jednodniowa część wykładowa.

Kierownik zadania: dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
zapisy i dodatkowe informacje: e-mail: juchno@uwm.edu.pl,  telefon: 89 523 33 19
 
Kolejne spotkanie: 25 marca 2021