Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży, poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach laboratoryjnych oraz kawiarniach naukowych. Rozwijanie kompetencji, rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji.

 

Projekt pn. ,,Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- projekt zakończony -