Regulaminy

ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”, umowa o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17-00 - link
 
Do pobrania:
  • Zarządzenie nr 78/2018 - plik PDF
  • Regulamin - plik PDF
  • Załączniki do Regulaminu:
  1.  Formularz zgłoszeniowy ucznia uczestnictwa w Projekcie - plik PDF, plik Worda;
  2. Formularz zgłoszeniowy szkoły uczestnictwa w Projekcie - plik PDF, plik Worda;
  3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  - plik PDF, plik Worda;
  4. Szkolna lista kandydatów do uczestnictwa w Projekcie - plik PDF, plik Worda;
  5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu (w tym danych wrażliwych) - plik PDF, plik Worda;
  6. Formularz danych Uczestnika Projektu do systemu SL2014 - plik PDF, plik Worda. (wersja poprawiona)