Rekrutacja - Noc Biologów

NOC BIOLOGÓW 2020

Program Nocy Biologów 2020 w Olsztynie jest już dostępny na stronie: http://www.nocbiologow.home.pl (trzeba kliknąć na kota, znajdującego się na mapie Polski w miejscu Olsztyna). Program będzie uzupełniany o nowe propozycje (zajęcia realizowane poza projektem UMO 2.0) aż do 8 stycznia, warto więc częściej tam zaglądać i szukać nowych propozycji.

Udział we wszystkich zajęciach, wystawach i pokazach jest bezpłatny. Część warsztatów i wykładów z ograniczoną liczbą miejsc na sali - wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Propozycje dla uczniów w wieku w wieku 6-16 lat dofinansowane są z projektu "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na te zajęcia obowiązują zapisy według specjalnej procedury - "zajęcia w ramach UMO 2.0". Regulaminy dostępne na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/umo-20/regulaminy (zgłoszenia na adres mailowy grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl).

Zgodnie z założeniami projektu rezerwujemy minimum 50% miejsc dla uczniów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek (ważne jest miejsce zamieszkania ucznia) oraz minimum 2% dla uczniów z rożnymi formami niepełnosprawności (wystarczy oświadczenie rodzica/opiekuna – zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zał. 1 i zał. 6). Środowiska te są defaworyzowane w dostępie do różnych form edukacji, w tym edukacji pozaformalnej. Z tego między innymi powodu rekrutacja na zajęcia (zaznaczone w programie) odbywać się będą zgodnie w następującym harmonogramem.

Zajęcia w ramach projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” przeznaczone są dla uczniów (szkoły podstawowej oraz liceum – klasa 1 po SP) z województwa warmińsko-mazurskiego.

Etap I rekrutacji, do 13 grudnia 2019 (do godz. 15.00), dla szkół

Szkoły zgłaszają swój udział na wybrane zajęcia w czasie Nocy Biologów 2020, wypełniają formularz zgłoszeniowy szkoły uczestnictwa w Projekcie (linki - plik PDF, plik Worda). Formularz ten należy przesłać do 13 grudnia 2019 (do godz. 15.00) w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany wyżej. Przy kwalifikacji będą brane pod uwagę liczby zgłoszonych uczestników z obszarów wiejskich i osób niepełnosprawnych. Po wstępnej kwalifikacji (w dniach 16-17.12.2019) i uzgodnieniu wolnych miejsc szkoły przekażą uczniom i rodzicom następujące formularze do wypełnienia (prosimy wydrukować w kolorze):

Zakwalifikowane szkoły będą musiały do dnia 3 stycznia 2020 r. dostarczyć w formie elektronicznej zbiorczą listę zakwalifikowanych uczniów: szkolna lista kandydatów do uczestnictwa w Projekcie - plik PDF, plik Worda;

Etap II, zgłoszenia indywidualne (rodzinne) oraz szkoły od 18 grudnia 2019 do 3 stycznia 2020 (do godz. 15.00) - dotyczy wolnych miejsc, wcześniej nie zarezerwowanych.

Z przyczyn organizacyjnych zapewne dla szkół wygodniejsze będą godziny przedpołudniowe, dla zgłoszeń indywidualnych (rodzinny) zapewne dogodniejsze będę zajęcia popołudniowe i wieczorne.

Indywidualnie:  

Szkoły wypełniają dokumenty tak jak w etapie I

Zakwalifikowane szkoły będą musiały do dnia 8 stycznia 2020 r. dostarczyć w formie elektronicznej zbiorczą listę zakwalifikowanych uczniów: szkolna lista kandydatów do uczestnictwa w Projekcie - plik PDF, plik Worda;

Etap III, zgłoszenia na wolne jeszcze miejsca: szkoły i indywidualnie, od 7 stycznia do 9 stycznia 2020 r. (do godz. 15.00).

Dokumenty j.w. (w ramach wolnych jeszcze miejsc); 

 

W dniu Nocy Biologów - 10 stycznia 2020 r.

Deklaracje uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy i oświadczenia trzeba będzie przekazać w dniu Nocy Biologów, przed zajęciami w biurze Nocy Biologów (hol Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A) lub w innym uzgodnionym miejscu (np. u prowadzącego zajęcia). Każdy uczestnik otrzyma indeks-paszport (jednocześnie stanowiący karta gry terenowej).

Na zajęcia dla innych grup wiekowych (poniżej 6 roku oraz powyżej 16 roku życia) rezerwację miejsc są prostsze – wymaga tylko uzgodnienia z prowadzącym zajęcia (adres wskazany w programie).

Część wykładów, wystaw i innych propozycji nie wymaga wcześniejszej rezerwacji ale trzeba się zgłosić do biura Nocy Biologów po index-paszport, uprawniający do uczestnictwa. W czasie zajęć będzie także prośba o wpisanie się na listy obecności.

Procedura jest trochę skomplikowana i wymaga odrobiny dodatkowego wysiłku ale wynika to z formy dofinansowania. Grantodawca (sponsor) rozlicza nas z wykonanych zadań i wymaga potwierdzenia.

Wszelkich informacji udzielamy pod adresem mailowym: grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl.