Kadra

Kadrę, zaangażowaną w realizację projektu, stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Są to osoby, które aktywnie brały już udział w innych inicjatywach popularyzatorskich, podejmowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: coroczny festiwal Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Europejska Noc Naukowców, Noc Biologów, Fascination of Plants Day, Olsztyńska Wystawa Dalii, Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia”, całorocznej akcji wykładów otwartych, realizowanych w szkołach pt. „Wypożycz sobie naukowca”, prowadzą zajęcia na Uniwersytecie Dzieci w Olsztynie, okolicznych uniwersytetach trzeciego wieku (nie tylko w Olsztynie), oraz jednorazowych piknikach naukowych takich „Majówka w parku” (2015), czy Noc Świętojańska (2016) organizowanych wspólnie z Gazetą Olsztyńską. Pracownicy Wydziału od wielu lat organizują okręgowy etap Olimpiady Biologicznej a także działania na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej (przykładowo, w 2015 r. Wydział objął patronatem następujących szkół i zorganizowała cykliczne zajęcia dla młodzieży z XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie, Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie). Kilkukrotnie, we współpracy ze Wspólnotą Polską, organizowane były także zajęcia warsztatowe dla młodzieży polonijnej oraz dla nauczycieli z Litwy „Kurs dla nauczycieli – uczymy jak uczyć” (wrzesień 2015).

Kadra naukowa i dydaktyczna (osoby prowadzące zajęcia)


Prof. dr hab. Alicja Boroń

Profesor nauk biologicznych; dyscyplina: biologia, biotechnologia; specjalność: cytogenetyka zwierząt, zoologia. Kierownik Katedry Zoologii. Prowadziła wykłady i przygotowywała wystawy edukacyjne dla młodzieży szkolnej w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki (2010-2014), zorganizowała i kierowała studiami podyplomowymi dla nauczycieli przyrody. Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Dr hab. Anna Biedunkiewicz 

Dr hab. nauk biologicznych, adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Mykologii, specjalność naukowa: mikrobiologia. Publikuje krótkie teksty na blogu przyrodniczym http://mikologia.blogspot.com. Zorganizowała cztery wystawy grzybów wielkoowocnikowych w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Była koordynatorem konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół olsztyńskich i wystawy prac „Grzybobranie” (2007), organizacja wystawy „Grzyby pożyteczne i niebezpieczne” w ramach ogólnopolskiej Nocy Biologów (2015). Przygotowała i poprowadziła 8. warsztatów mykologicznych oraz kilkanaście wykładów dla dzieci i młodzieży w czasie kolejnych edycji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, Nocy Biologów, Fascination of Plants Day (2012) oraz akcji Wypożycz sobie naukowca. Prowadziła zajęcia w szkole podstawowej (tematyka dotycząca grzybów).

Prof. hab. Iwona Bogacka

Kierownik Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt. Badania z zakresu regulacji funkcji rozrodczych samic ssaków w tym: procesów steroidogenezy, syntezy cytokin, syntezy prostaglandyn w tkankach rozrodczych samicy w różnych stanach fizjologicznych (cykl płciowy i wczesna ciąża) oraz podczas stanu zapalnego. Opiekun Naukowego Koła Biotechnologów (2004-2014), koordynowanie akcji propagujących wiedzę biotechnologiczną wśród szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu warmińsko-mazurskiego w ramach: Nocy Biologów, warsztatów „DNA – Encyklopedia Życia”, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Organizacja XXXVI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (2007 r.), które odbyło się pod hasłem „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. Wykłady i ćwiczenia w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zastosowanie współczesnych metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów biologiczno-przyrodniczych”. Udział w stażach dydaktycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [Sanford-Burnham Medical Research Institute, Orlando, Florida,USA (2011 r.); Department of Pharmaceutical Sciences, Gatton College of Pharmacy, East Tennessee State University, USA (2013 r.), Zakład Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2015 r.).

Dr Krystyna Bogus-Nowakowska 

Adiunkt w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii), doktor nauk biologicznych, specjalność neuroanatomia. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół struktur podwzgórza ssaków, szczególnie pola przedwzrokowego, także w aspekcie jego zróżnicowania płciowego. Poza wieloma przedmiotami, które prowadzi dla studentów Wydziału (m.in. anatomia człowieka, techniki histologiczne, pracownia immunohistochemii) prowadziła także zajęcia dla laureatów Okręgowej Olimpiady Biologicznej. Ponadto dr Krystyna Bogus-Nowakowska ma znaczący wkład w doroczne popularyzowanie wiedzy biologicznej. Czynnie uczestniczy m. in. w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, Nocy Biologów, czy też akcji Wypożycz Naukowca. Za całokształt dotychczasowej pracy została nagrodzona Medalem za Długoletnią Służbę III stopnia.

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Nauki biologiczne, specjalność zoologia, ekologia. Badania naukowe dotyczą ekologii owadów wodnych i ochrony przyrody. W latach 2006-2009 był koordynatorem Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, jest inicjatorem i organizatorem Nocy Biologów w Olsztynie (od 2012 r.), inicjatorem i animatorem olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanum (funkcjonuje od 2000 r.), zainicjował powstanie kawiarni naukowej w Barczewie (2015), w latach 1999-2006 r. był kierownikiem studium podyplomowego „Edukacja Ekologiczna”. Liczne wykłady i ćwiczenie laboratoryjne i terenowe z młodzieżą szkolną w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, Europejskiej Nocy Biologów, Olsztyńskiej Wystawy Dalii, akcji „Wypożycz sobie naukowca”.  Jest popularyzatorem nauki, blogerem, autorem licznych artykułów edukacyjnych i popularnonaukowych, współpracuje z Centrum Nauki Kopernik, był jurorem w konkursie E(X)plory (2016), prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe w różnych rodzajach edukacji pozaformalnej. Współpracuje ze szkołami i centrami edukacji ekologicznej w Ełku i Elblągu. Jest współautorem podręcznika szkolnego do biologii, autorem licznych opracowań edukacyjnych. W 2016 r. opracował trzy bajki edukacyjne kamashibai o tematyce przyrodniczej, dedykowane dla przedszkoli i młodszych dla szkoły podstawowej. W 2012 r. został laureatem konkursu serwisu Nauka w Polsce P.A.P. „Popularyzator Nauki 2011” w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007), nagroda rektora dla najlepszego nauczyciela za propagowanie aktywności naukowej UWM (2008) a w 2015 r. otrzymał statuetkę Złoty Człowiek, laureat plebiscytu organizowanego przez Gazetę Olsztyńską i Dziennik Elbląski.

Dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

Specjalność naukowa: zoolog, parazytolog. Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki: Olsztyńskie Dni Nauki, Noc Biologów, Wypożycz sobie naukowca, zajęcia z uczniami szkół gimnazjalnych i liceów (indywidualnie uzgadniane przez nauczycieli terminy i tematy zajęć). Doświadczenie w zakresie szkolenia nauczycieli: zajęcia na studiach podyplomowych z Przyrody, warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Kapitał Ludzki.

Dr Jolanta Regina Frączek
Adiunkt, biochemik. Specjalność naukowa: badania alergenów białkowych grochu zwyczajnego, badania działania immunosupresyjnego warrozy na pszczołę miodną, badanie wpływu enzymów ślinianek warrozy na aktywność proteolityczną hemolimfy pszczoły miodnej. Doświadczenia dydaktyczne: wieloletnie prowadzenie zajęć z chemii organicznej, biochemii, toksykologii, enzymologii i farmacji; prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej w ramach: Noc Biologów oraz Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. 

Mgr Patrycja Glinka 
Jest absolwentką Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: biotechnologia. Praca magisterska wykonywana w Katedrze Mikrobiologii ("Wykorzystanie odpadowej frakcji glicerynowej do produkcji polihydroksykwasów"). Była zatrudniona w Katedrze Mykologii na stanowisku technicznym z czynnym udziałem w zajęciach dydaktycznych ze studentami na kierunku: biologia, biotechnologia i mikrobiologia.

Dr Katarzyna Głowacka

Doktor nauk biologicznych, specjalizacja naukowa: biologia komórki, cytofizjologia roślin, techniki mikroskopowe. Zajęcia z uczniami w ramach Nocy Biologów (komórka roślinna pod mikroskopem). Zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów w ramach Wypożycz sobie naukowca (porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej). Zajęcia dla młodzieży w ramach 14 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki (Mikrorozmnażanie roślin, 2016 r.).

Dr Andrzej Górski 

Doktor nauk biologicznych, specjalność ekologia, ornitologia, Zainteresowania badawcze: ekologia lęgów ptaków, ekologia zespołów ptaków terenów wodno-błotnych, aktywna ochrona ptaków, faunistyka, ekologia płazów. Autor (współautor) 22 prac oryginalnych oraz 39 rozdziałów w książkach. W latach 1985-1997 prowadził lekcje muzealne oraz warsztaty dla młodzieży o tematyce przyrody doliny Biebrzy i Narwi – w trakcie pracy w Muzeum Przyrody w Drozdowie. W latach 1997-2016 (w trakcie pracy w WSP i UWM) – warsztaty, pokazy, wycieczki w ramach: Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki (kilkukrotnie), Europejskiej Nocy Naukowców (2016), Nocy Biologów (2013).

Mgr inż. Teresa Jagielska 

Specjalizacja naukowa: roślinne kultury in vitro, fizjologia nasion chwastów, barwniki roślinne w sztuce, kolekcje roślin. Wielokrotnie brała udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki oraz Nocy Biologów przygotowując zajęcia dla dzieci i młodzieży, zajęcia z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie oraz z młodzieżą gimnazjalną jako kontynuacja spotkań na Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki.

Dr Iwona Jeleń 

Doktor nauk biologicznych, zatrudniona w Katedra Zoologii. W pracy naukowej zajmuje się taksonomią i biologią pijawek (Hirudinida) Europy. W ramach realizowanych badań zespół, z którym współpracuje zajmuję się m.in: organizacją jajnika (ultrastruktura żeńskiego układu rozrodczego) i przebieg oogenezy wybranych grup siodełkowców (Annelida, Clitellata) w tym pijawek (Hirudinida), aktywnością hydrolaz w ekstraktach przewodu pokarmowego pijawek o różnych strategiach odżywiania, grzybami potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka i ptaków przenoszone przez pijawki (Hirudiniformes, Glossiphonidae), różnorodnością cech pijawek (Hirudinida) w koncepcji filogenetycznej. Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki: czynnie uczestniczy w prowadzeniu zajęć dla młodzieży szkolnej w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki i Nocy Biologów, prowadziła również zajęcia z młodzieżą z XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, a także warsztaty w ramach akcji wydziałowej "Przyjedź do nas na warsztaty".

Dr hab. Dorota Juchno 

Specjalizacja naukowa: zoologia, malakologia, embriologia i rozmnażanie się zwierząt. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół ryb i innych zwierząt wodnych; głównie dotyczą rozrodu i rozwoju embrionalnego ryb, mięczaków i skorupiaków. Doświadczeniach w zakresie popularyzacji nauki: Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 2010- 2014 (dzieci w wieku szkolnym, od 6 do 17 roku życia): „Fascynujący świat muszli”; Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 2015 (dzieci w wieku szkolnym, od 6 do 16 roku życia): „Zwierzęta na dnie oceanu”; Dni Nauki 2012, 2013, 2014, 2015 (dzieci w wieku szkolnym, od 6 do 16 roku życia): „Twarde jak mięczaki”; Uniwersytet Dzieci (dzieci w wieku od 6 do 9 lat): „Kto mieszka w kropli wody?”, „Po co rybie pantofelek?”, „Czy ślimaki rodzą się z muszlą?”.

Dr hab. inż. Lech Kirtiklis 
Specjalizacja naukowa: cytogenetyka, zoologia, ichtiologia, Zainteresowania badawcze związane są z różnorodnością i identyfikacją gatunkową oraz procesami hybrydyzacji międzygatunkowej wśród ryb. Stosowane metody badawcze bazują na wykorzystaniu markerów molekularnych i chromosomowych. Doświadczeniach w zakresie popularyzacji nauki: Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki (uczniowie gimnazjum i liceum): Kwasy nukleinowe w różnej postaci; Noc Biologów (uczniowie gimnazjum i liceum): Kwasy nukleinowe w różnej postaci.

Dr Karol Komosiński 

Specjalizacja naukowa: zoologia, entomologia, ekologia i taksonomia owadów. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół ekologii i taksonomii chrząszczy, głównie z rodziny kusakowatych (Staphylinidae), charakterystyki zgrupowań chrząszczy określonych siedlisk, np. chrząszczy saproksylicznych, psammofilnych, nekrofilnych itp. Doświadczeniach w zakresie popularyzacji nauki: Noc Naukowców 2008: "Zachwycające jak owady", Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (dzieci w wieku szkolnym, od 6 do 12 lat): "Zachwycający świat owadów",  Noc Biologów 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (dzieci w wieku 5-10 lat): "Owady małe i duże – pokaz różnorodności i przystosowań", Uniwersytet Dzieci (dzieci w wieku od 6 do 10 lat): "Co w trawie piszczy?",  "Co piszczy w stawie?"

Dr Angelika Król 

 Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii i biochemii, odbyła staże krajowe i zagraniczne, aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach naukowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży, w czasie wszystkich edycji Nocy Biologów, organizowanych przez Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, prowadziła autorskie zajęcia laboratoryjne w bloku programowym „Biochemia od kuchni” oraz „W czym kapusta może pomóc chemikowi” dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dodatkowo w maju 2012 w ramach międzynarodowej akcji organizowanej przez Europejską Organizację Nauk o Roślinach (EPSO - European Plant Science Organisation) pod hasłem „Fascynujący Świat Roślin” prowadziła zajęcia laboratoryjne, w których wraz z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych analizowała właściwości przeciw rodnikowe roślinnych produktów spożywczych.

Dr hab. Beata Kurowicka 
Prowadzi badania dotyczące wpływu środowiska termicznego we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego na rozwój i czynność układu rozrodczego samic i samców szczurów, w tym: funkcjonowanie osi przysadka-gonady, steroidogeneza w jądrach, przebieg procesu spermatogenezy oraz cyklu rujowego i czynności endokrynnej jajników. Działalność dydaktyczna/popularyzatorska: ćwiczenia z zakresu fizjologii człowieka na studiach podyplomowych dla nauczycieli Przyrody i Biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzi zajęcia popularyzatorskie z zakresu fizjologii człowieka w ramach Nocy Biologów i Olsztyńskich Dni Nauki. Przygotowała i prowadziła zajęcia z fizjologii człowieka dla nauczycieli szkół polskich z Litwy, zajęcia z fizjologii człowieka dla uczniów liceum ogólnokształcącego w ramach programu: „Wypożycz sobie naukowca” oraz uczniów szkół polskich z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Prowadziła wykłady i ćwiczenia w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zastosowanie współczesnych metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów biologiczno-przyrodniczych”.

Dr Dariusz Kubiak 

Doktor nauk biologicznych (specjalność – botanika, lichenologia, mykologia). Zainteresowania badawcze - występowanie porostów w ekosystemach naturalnych i antropogenicznie przekształconych, udział i rola diagnostyczna porostów w zbiorowiskach leśnych, zagrożenie i ochrona porostów i grzybów wielkoowocnikowych Warmii i Mazur. Autor około 100 oryginalnych artykułów naukowych, doniesień i prac popularnonaukowych. 20-letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel akademicki, obejmujące m.in. prowadzenie ćwiczeń i wykładów poświęconych różnym aspektom mykologii, dla studentów różnych stopni i kierunków kształcenia. Organizacja i prowadzenie warsztatów, wystaw, prelekcji w ramach międzynarodowych i ogólnopolskich (Fascination of Plants Day, Noc Biologów) oraz regionalnych (Olsztyńskie Dni Nauki, Wypożycz Sobie Naukowca) akcji popularyzujących wiedzę przyrodniczą, w tym o grzybach wielkoowocnikowych, dla dzieci i młodzieży różnych stopni kształcenia. Udział (jako specjalista) w komitetach organizacyjnych konkursów i warsztatów terenowych nt. znajomości grzybów jadalnych i trujących organizowanych dla mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej (np. „Grzybobranie” - Nadleśnictwo Elbląg). Prowadzenie zajęć dla nauczycieli i uczniów polonijnych szkół średnich na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Pasjonaci biologii”.

Mgr Krzysztof Lewandowski 

Wykładowca w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Absolwent WSP w Olsztynie, kierunek nauczycielski. Ekolog i faunista, autor i współautor ponad 90 prac z zakresu entomologii, ornitologii, teriologii i batrachologii. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na badaniach nad ważkami, jętkami i widelnicami. Jako popularyzator wiedzy przyrodniczej współpracuje ze szkołami i muzeami w regionie. Od początku powstania imprez, prowadzi zajęcia w ramach Dni Nauki, Noc Biologów, Wypożycz sobie naukowca. Prowadził także zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci. Często prowadzi wykłady i warsztaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Olsztynie, Elblągu, Żegotach, Piszu, Pasłęku i wielu innych miejscowościach regionu. Przez kilka lat jako nauczyciel prowadził zajęcia z ekologii w Liceum Ekologiczny i Liceum Katolicki w Olsztynie oraz warsztaty dla młodzieży polonijnej z Litwy (2016r.). Pasjonuje się fotografią przyrodniczą, pokazując plony tej pasji w szkołach w formie wystaw.

Dr Dariusz Michalczyk

Specjalizacja naukowa – biotechnologia roślin: roślinne kultury in vitro (mikrorozmnażanie roślin ostrojowatych, koniczyny perskiej, grochu), inżynieria genetyczna roślin (transformacja genetyczna tytoniu, pomidora). Doświadczenia w pracy z uczniami: artykuły metodyczne w „Biologia w Szkole (2008); zajęć warsztatowe i wykłady popularnonaukowych w ramach Olsztyńskich Dni Nauki (2012-2016), Nocy Biologów (2012-2016), Europejskiej Nocy Naukowców (FUSION2NIGHT 2016), zajęcia poświęcone biotechnologii dla uczniów z liceów z Olsztyna i Litwy (2010-2015 r.).

Dr Justyna Możejko-Ciesielska 

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia, specjalizacja naukowa związana jest z mikrobiologiczną syntezą biopolimerów oraz badaniem ich unikalnych właściwości fizykochemicznych i termicznych, badania zmierzają do opracowania warunków hodowlanych umożliwiających otrzymanie nowych materiałów polimerowych o określonych właściwościach mechanicznych, biodegradowalnych i biokompatybilnych mogących znaleźć potencjalne zastosowanie w sektorze medycznym jako implanty czy też osłonki lekarstw.
Doświadczenia w zakresie popularyzacji: Noc Biologów (2014) - warsztaty "Laboratorium Mikrobiologiczne" (wiek od 6 lat) oraz Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki (2014) - wiek dowolny.

Dr Janusz Najdzion

Adiunkt w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt, specjalizacja naukowa – neuroanatomia. Zainteresowania i badania naukowe – anatomia, morfometria i immunohistologia podkorowych ośrodków wzroku i słuchu u ssaków łożyskowych. Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki - wieloletni i stały udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Nocy Biologów. Dodatkowo przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży polonijnej (2013) oraz dla uczniów XI LO w Olsztynie (2014).

Dr Sylwia Okorska 
 W badaniach naukowych zajmuje się regulacją ekspresji genów u roślin, inżynierią genetyczną, roślinnymi kulturami in vitro. Brała czynny udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki oraz Nocy Biologów, przygotowując zajęcia dla dzieci i młodzieży, prowadziła zajecia na Uniwersytecie Dzieci, brała udział w organizacji kilku edycji Olsztyńskiej Wystawy Dalii.

Dr Joanna Pakulnicka 

Ekolog, hydrobiolog. Zainteresowania naukowe dotyczą taksonomii, systematyki, biologii, ekologii oraz zmienności genetycznej owadów wodnych. Przedmiotem badań są mechanizmy funkcjonowania zespołów w faunie chrząszczy zasiedlającej rzeki, jeziorach oraz zbiorniki antropogeniczne i rowy melioracyjne. Organizator warsztatów terenowych w ramach cyklicznych Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców. Wykłady i szkolenia w ramach Nocy Biologów, zajęcia wyjazdowe dla dzieci i młodzieży szkół w Szczytnie w ramach projektu „Mała Biel”, zajęcia terenowe prowadzone z uczniami LO w Elblągu, wykłady w LO w Łomży.

Dr inż. Grzegorz Panasiewicz

Prowadzi badania z zakresu regulacji procesów rozrodczych samic ssaków domowych i dziko żyjących z użyciem metod biologii molekularnej. Prowadził lekcji z biologii dla klas II i III Gimnazjum nr 5 w Olsztynie (rok szkolny 2015-2016), zajęcia z biologii molekularnej dla uczniów I i II klas licealnych w ramach Porozumienia o współpracy pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a Dyrektorem LO XI w Olsztynie (od 2014 r.). Indywidualne zajęcia z laureatką I miejsca centralnej Olimpiady Biologicznej, przygotowujących do międzynarodowych zawodów w Indonezji (2014 r.). Prowadzenie warsztatów popularno-naukowych dla uczniów szkół polskich z Litwy i Ukrainy (2013 r.). Koordynowanie oraz prowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zastosowanie współczesnych metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów biologiczno-przyrodniczych” (2009-2011). Udział w stażu dydaktycznym w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2011 r.). Prowadzenie zajęć z biologii molekularnej z uczniami uzdolnionymi ze szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego (2006-2008).

Dr hab. Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM 

Specjalizuje się w fizjologii i biochemii roślin, kierownik wielu programów badawczych, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu biologii (w tym współautorka dwóch książek anglojęzycznych i skryptu dla studentów), organizator licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, oraz popularyzatorka nauki, promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. dr Wioletta E. Pluskota Dr nauk biologicznych, w zakresie biologii, specjalność biotechnologia roślin. Udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki (2016 r. Mikrorozmnażanie roślin), Fascynujący Świat Roślin (2012, 2015 r. Rośliny GMO: szansa i zagrożenia), Nocy Biologów (2013 r. Poczuj się jak agent CSI – izolacja DNA metodą kuchenną), oraz IV Ogólnopolskich Warsztatach „DNA – Encyklopedia życia” (2012 r. „Rośliny GM”). Realizacja zajęć dla gimnazjalistów i licealistów pt.: „Izolacja kwasów nukleinowych metodą kuchenną”, „Komórka pod mikroskopem” oraz „Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej”.

Dr Wioletta E. Pluskota 

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność biotechnologia roślin. Udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki (2016 r. Mikrorozmnażanie roślin), Fascynujący Świat Roślin (2012, 2015 r. Rośliny GMO: szansa i zagrożenia), Nocy Biologów (2013 r. Poczuj się jak agent CSI – izolacja DNA metodą kuchenną), oraz IV Ogólnopolskich Warsztatach „DNA – Encyklopedia życia” (2012 r. „Rośliny GM”). Realizacja zajęć dla gimnazjalistów i licealistów pt.: „Izolacja kwasów nukleinowych metodą kuchenną”, „Komórka pod mikroskopem” oraz „Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej”. 

Mgr Anna Przybył 

Doktorantka w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Biotechnologii. Dyscyplina naukowa: biologia. Prowadzi badania z zakresu regulacji procesów rozrodczych samic i samców karasia srebrzystego z zastosowaniem metod biologii molekularnej. Aktywny członek Koła Naukowego Zoologów (KNZ); w latach 2013/2015 pełniła rolę Przewodniczącej KNZ. Pomoc w organizacji XLIV i XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie w latach 2015/2016. Kilkuletnie doświadczenie w popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży w ramach Nocy Biologów, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Warsztatów DNA – encyklopedia życia, podczas których prowadziła zajęcia: „Chromosomy pod mikroskopem”; „Zwierzęta jadowite i niebezpieczne”, a także wykładowca Uniwersytetu Dzieci w zajęciach pt.” Dlaczego pchła jest wrogiem psa?”
  
Dr hab. Maciej Równiak

Pracuje w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie prowadzi badania naukowe dotyczące struktury i funkcji mózgu. Przedmiotem szczególnych jego zainteresowań jest ciało migdałowate- ośrodek odpowiedzialny za regulację emocji i pamięci emocjonalnej, procesy reprodukcyjne oraz mechanizmy stresu i uzależnień. W chwili obecnej badania dr hab. Macieja Równiaka skoncentrowane są przede wszystkim na różnorakich aspektach zróżnicowania płciowego ciała migdałowatego i powiązanych z nim obszarów mózgu. Jest od wielu lat czynnym dydaktykiem i popularyzatorem nauki. Bierze corocznie czynny udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Nocy Naukowców (wykłady i zajęcia praktyczne) oraz Nocy Biologów (wykłady i warsztaty). Za swą działalność dydaktyczną został on wyróżniony Nagrodami Rektora UWM (2006, 2012).

Dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM

Badania z zakresu regulacji procesów rozrodczych samic ssaków z użyciem metod biologii molekularnej. Opiekun Koła Naukowego Biologii Medycznej „Exon” (KNBM), od 2015 roku. Koordynowanie i prowadzenie akcji propagujących wiedzę biotechnologiczną wśród szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu warmińsko-mazurskiego w ramach: Nocy Biologów, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, Europejskiej Nocy Naukowców. Prowadzenie warsztatów popularnonaukowych dla uczniów i nauczycieli szkół polskich z Litwy i Ukrainy (2013 r.). Koordynowanie i prowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zastosowanie współczesnych metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów biologiczno-przyrodniczych” (2009–2011). Udział w stażach dydaktycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [Sanford-Burnham Medical Research Institute, Orlando, Florida, USA (2011 r.), Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2011 r.), Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (2011 r.)].

Dr Ewa Sucharzewska

Adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Mykologii, doktor nauk biologicznych w zakresie fitopatologii i mykologii. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół mikroskopijnych grzybów pasożytniczych, porażających rośliny różnych siedlisk oraz grzybów zasiedlających powierzchnię roślin w celu rejestrowania zmian różnorodności gatunkowej grzybów mikroskopijnych, pojawiania się obcych i inwazyjnych gatunków, zmiany spektrum żywicieli, zjawisk wypierania jednych gatunków przez drugie, a także ocena stopnia porażenia roślin przez grzyby pasożytnicze. Organizator z czynnym udziałem w wystawach, warsztatach i wykładach popularyzujących wiedzę przyrodniczą prowadzonych w ramach Nocy Biologów, Fascination of Plants Day oraz Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, organizowanych przez UWM w Olsztynie. Organizatorka wystaw i pokazów, prowadząca liczne warsztaty dla młodzieży licealnej, gimnazjalnej oraz dla dzieci szkól podstawowych i przedszkoli. Prowadzenie lekcji w szkołach podstawowych w Olsztynie i w regionie w ramach Uniwersytetu Dzieci. Opiekun dydaktyczny nauczycieli szkół podstawowych w Olsztynie i w regionie podczas pisania scenariuszy z wykorzystaniem metody pytań i doświadczeń.

Prof. dr hab. Aleksander Świątecki 

Specjalność naukowa: mikrobiologia środowiskowa, badania mikrobiomu człowieka. Udział w realizacji przedsięwzięć Noc Biologów, realizacja zajęć dydaktycznych z uzdolnioną młodzieżą w ramach współpracy z olsztyńskimi liceami, warsztaty metodyczne dla nauczycieli liceów, opracowanie programu i kierowanie studiami podyplomowymi „Nauczania przyrody w szkole podstawowej”. 

Dr Barbara Wasilewska 

Adiunkt w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt, dyscyplina naukowa: nauki biologiczne, pecjalność naukowa: neuroanatomia. Od 2007 roku udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki (m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Chore tkanki i narządy pod mikroskopem," "Tkanki i narządy pod mikroskopem”), w latach 2012-2015 udział w Nocy Biologów –warsztaty ,,Wpływ środowiska na narządy i funkcjonowanie człowieka,” Tajemnice naszego ciała". Wykładowca Uniwersytet Dzieci w Olsztynie (2013-2014 , warsztaty "Jak nasze kości trzymają się razem?”), opieka nad uczniami z Litwy-warsztat (2013). 

Dr Janusz Wasilewski 

Starszy wykładowca, chemik, badania naukowe: synteza pochodnych ferrocenu - dodatków do smarów i olejów, synteza nowych jonoforów potasowych do membran elektrod jonoselektywnych, synteza podandów siarkowych, synteza nowych leków zwalczających insulinooporność w cukrzycy typu 2. Doświadczenia dydaktyczne: wieloletnie prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia) z chemii organicznej, fizycznej i analitycznej; prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej w ramach pikników naukowych: Noc Biologów, "Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki oraz śródrocznej akcji „Wypożycz sobie naukowca".

Dr Agata Żmijewska

Prowadzi badania z zakresu regulacji procesów rozrodczych samic i samców ssaków z użyciem metod biologii molekularnej. Opiekun Naukowego Koła Biotechnologów (NKB) w latach 2014-2016, prowadzenie zajęć lub/i koordynowanie (również w ramach działalności NKB) akcji propagujących wiedzę biotechnologiczną wśród szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu warmińsko-mazurskiego w ramach: Nocy Biologów, „Warsztatów DNA – Encyklopedia Życia”, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz „Europejskiej Nocy Naukowców” oraz Pikniku Innowacji w Iławie (2015 r.). Pomoc w organizacji XLIV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (2015 r.), również organizacja obrad w panelu nauk biologicznych w czasie Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych w Olsztynie (2013-2015 r.). Wykładowca Uniwersytetu Dzieci (od 2014 r.), udział w akcji „Wypożycz sobie naukowca”, organizowanej przez Wydział Biologii i Biotechnologii, udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zastosowanie współczesnych metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów biologiczno-przyrodniczych” (2009-2011) , staż naukowo-dydaktyczny w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w University College of Dublin, School of Agriculture, Food Science and Veterinary Medicine.