Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie naboru na drugi cykl zajęć w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0, semestr letni (luty-czerwiec 2019)

 

UWM w Olsztynie, w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 (w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr umowy: WND-POWR.03.01.00-00-U145/17-00),

ogłasza nabór na drugi cykl zajęć, realizowanych w semestrze letni 2018 (luty-czerwiec 2019) w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0.

(więcej o projekcie, oraz o zakresie oferowanych zajęć)

Rekrutacja dzieci i młodzieży prowadzona jest za pośrednictwem ankiety kierowanej do szkół. Oferta skierowana jest do wszystkich szkół w woj. warmińsko-mazurskim.

Zgłoszenie szkoły należy nadsyłać do 10 lutego 2019 drogą elektroniczną na adres mailowy: e-mail stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl (dr hab. Stanisław Czachorowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn).

Formularz zgłoszeniowy szkoły uczestnictwa w Projekcie: plik PDFplik Word;

Szkoły do realizacji projektu wybrane zostaną wg następujących kryteriów
Kryteria obowiązkowe:
- szkoła w woj. warmińsko-mazurskim;
- deklaracja szkoły o zorganizowaniu przejazdu
- poprawnie wypełnione dokumenty projektowe

Kryteria premiujące (dodatkowe):
- pochodzenie uczniów z terenów wiejskich i małych miasteczek (brane będzie pod uwagę miejsca zamieszkania uczniów) oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych z roku 2016 i 2017 (preferowane będą szkoły z gmin i powiatów o niższych wynikach z przedmiotów przyrodniczych);
- udział w wytypowanych klasach uczniów niepełnosprawnych (aby zapewnić udział co najmniej 2% uczniów z niepełnosprawnością).;
- wcześniejszy udział nauczycieli jako opiekunów szkolnych projektów badawczych, klubów młodego odkrywcy,
- deklaracja szkoły o zorganizowaniu szkolnego festiwalu nauki z udziałem przedstawicieli samorządów i rodziców.

Szkoły typujące uczniów do udziału w zajęciach będą musiały uzyskać zgodę rodziców na udział niepełnoletnich uczniów w Projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie dokumenty na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/umo-20/regulaminy

--------------------------------------

Wyniki rekrutacji na zajęcia stacjonarne w semestrze drugim (marzec-czerwiec 2019)

Na zajęcia stacjonarne w drugim semestrze (marzec-czerwiec 2019) nadesłanych pięć zgłoszeń. Uzgadniając kryteria projekty do zajęć zakwalifikowane zostały następujące grupy:
  • Szkoły z Gminy Działdowo - 10 uczniów (jedna grupa)
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej, Dywity -20 uczniów (2 grupy)
  • Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek "Edukacja dla Przyszłości", Lamkowo - 12 uczniów (jedna grupa)
  • Zespól Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie - 10 uczniów (jedna grupa)
  • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF - 10 uczniów (jedna grupa)
Lista rezerwowa:
  • Szkoły z Gminy Działdowo - 10 uczniów (jedna grupa)
  • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF - 43 uczniów (cztery grupy)