Obozy naukowe

Dokumenty do pobranie przez rodziców
(wypełnione druki należy dostarczyć w dniu przyjazdu dziecka na obóz naukowy)

  • karta kwalifikacyjna (aktualizacja 15.07.2019) - plik PDF, plik Word;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w celu ubezpieczenia w czasie letniego obozu naukowego (wstawione 19.07.2019) - plik PDF, plik Word;
  • zgoda na "Krwawe zajęcia" (pobranie kropli krwi i zbadanie grupy krwi) - plik PDF, plik Word 

 

Ramowy program obozu letniego - informacje dla rodziców
Obozy letnie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Terminy:
21-26 lipca 2019 - pierwszy turnus
4-9 sierpnia 2019 - drugi turnus

Zakwaterowanie, Olsztyn Kortowo (miasteczko uniwersyteckie, Dom Studenta nr 3 (DS 3), ul. Oczapowskiego 9 (link)

Wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) - Fundacja Żak (stołówka akademicka)

 

21-26 lipca 2019 - pierwszy turnus

Program zajęć:

21. lipca (niedziela) godz. 16.00-18.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników w DS 3

22. lipca (poniedziałek):
godz.  9.00 - sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii – uroczyste rozpoczęcie obozu naukowego z wręczeniem „indeksów”
godz. 9.30 – 13.30 - zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
godz. 14.00-15.00 - przerwa obiadowa
godz. 15.00-19.00 - zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

23-25. lipca (wtorek, środa, czwartek)
9.00-13.00 zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-19.00 - zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

26. lipca (piątek):
9.00-11.00. (sala rady Wydziału) – uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie dyplomów, wykład na zakończenie
13.00-14.00 obiad
15.00-16.00 odbiór przez rodziców, wyjazd do domu

 

4-9 sierpnia 2019 - drugi turnus

4. sierpnia (niedziela) godz. 16.00-18.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

5. sierpnia (poniedziałek):
godz.  9.00 sala Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii – uroczyste rozpoczęcie obozu naukowego z wręczeniem „indeksów”
9.30 – 13.30 - zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-19.00 zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

6-8. sierpnia (wtorek, środa, czwartek):
9.00-13.00 zajęcia w dwóch grupach, laboratoryjne i terenowe
14.00-15.00 przerwa obiadowa
15.00-19.00 zajęcia popołudniowe, rekreacyjne

9. sierpnia (piątek):
9.00-11.00. (sala rady Wydziału) – uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie dyplomów, wykład na zakończenie
13.00-14.00 obiad
15.00-16.00 odbiór przez rodziców, wyjazd do domu

 

Zajęcia przedpołudniowe odbywać się będą w laboratoriach i salach wykładowych Wydziału Biologii i Biotechnologii w dwóch grupach po 10 uczniów. Prowadzący to pracownicy naukowo-dydaktyczni UWM (dr Iwona Jeleń, dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Beata Kurowicka, dr hab. Anna Robak prof. UWM, dr Grzegorz Panasiewicz, dr Wioletta Pluskota, dr Aldona Fenyk, dr Paweł Loro, dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Anna Źróbek-Sokolnik, dr hab. Jan Pawluczyk, dr Grzegorz Fiedorowicz, dr hab. Stanisław Czachorowski, dr hab. Hanna Ciecierska). Tematyka zajęć: obserwacje pod mikroskopem komórek roślinnych, obserwacja pierwotniaków, obserwacja preparatów mikroskopowych krwi oraz tkanki nerwowej, zagadnienie dotyczące fizjologii zwierząt i człowieka, badanie grup krwi, jak działają geny, obserwacje mikroorganizmów żyjących na powierzchni liści, obserwacje roślin i zwierząt w terenie.

Zajęcia popołudniowe: wycieczka do arboretum w Kudypach, gry rekreacyjne planszowe, zabawy terenowe w parku kortowskim, wycieczka do olsztyńskiego Planetarium, Muzeum Gazety Olsztyńskiem i Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody w Olsztynie, wyjście do kina.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

W ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 zaplanowane zostały dwa obozy letnie w następujących terminach:

  • 21-26 lipca 2019 r.
  • 4-9 sierpnia 2019 r.

Zakwaterowanie i zajęcia na terenie Kortowa (miasteczko uniwersyteckie UWM). Koszty zakwaterowania (noclegi, wyżywienie) oraz zajęcia są dla uczniów bezpłatne.

---------------------------------------------------------------------

W dniu 17 czerwca komisja dokonała rekrutacji na obozy letnie. Zgłosiło się 65 uczniów z woj. warmińsko-mazuskiego. Na obozy zakwalifikowano 40 uczniów, wybór był trudny. W kryteriach uwzględniliśmy miejsce zamieszkania a także staraliśmy się dobrać grupy w podobnym przedziale wiekowym. Informacje o rekrutacji wysyłamy opiekunom.

Szczegóły organizacyjne niebawem. Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie miasteczka akademickiego w Kortowie. W czasie obozu odbywać się będą zajęcia z pracownikami UWM, w laboratoriach oraz zajęcia terenowe. Ponadto przewidziane są zajęcia rekreacyjne i wycieczki po Olsztynie.