Noc Biologów

 

Piknik naukowy "Noc Biologów 2021" oraz "Noc Biologów 2022" ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy przyrodniczej oraz wyników badań prowadzonych na Uniwersytecie – od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problemowych, nurtujących współczesną biologię, mikrobiologię, medycynę i biotechnologię. Działanie to merytorycznie i organizacyjnie powiązane jest z innymi elementami projektu. Stanowi etapowe podsumowanie działań w postaci wykładów wyjazdowych, cyklicznych spotkań na terenie Uniwersytetu, wystaw w Bibliotece Uniwersyteckiej i wystaw objazdowych oraz upowszechniania wiedzy przez media.

Jednym z celów cyklicznie organizowanej ogólnopolskiej Nocy Biologów jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce. 

Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach Nocy Biologów w latach 2012-2020 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność przyjętej koncepcji upowszechniania nauki (interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie, m.in. blogi i portale społecznościowe) i niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Noc Biologów szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego. Wydarzenie to corocznie odwiedzane jest przez zorganizowane grupy szkolne jak i indywidualne rodziny.

Czytaj więcej o Nocy Biologów: http://biologiaolsztyn.blogspot.com/p/noc-biologow.html

Strona Ogólnopolskiej Nocy Biologów: http://www.nocbiologow.pl/noc/index.php

Aktualny prognam Nocy Biologów 2022 https://view.genial.ly/61a73510355b600d5c4967f4