Obozy naukowe

Rekrutacja szkół, które zechcą wziąć udział w obozie naukowym, rozpocznie się w maju 2021 roku

Obóz naukowy, odbywający się na terenie miasteczka uniwersyteckiego, zorganizowany zostanie w formie "zielonej szkoły", zajęcia odbywać się będą w salach i laboratoriach Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

Dwa obozy planowane są w miesiącu wrześniu 2021, gdy nie ma jeszcze zajęć dydaktycznych dla studentów, oraz gdy szkoły rozpoczynają rok szkolny i organizują różnego typu obozy integracyjne czy "zielone szkoły". 

Planowana jest liczba uczestników łącznie do 50 uczniów z co najmniej 2 szkół. Czas trwania obozu przewidziany jest na 7 dni, z możliwością krótszego pobytu jednej szkoły (i wymiany rotacyjnej uczestniczących szkół). Minimalny czas pobytu na obozie to 3 dni. W czasie pobytu uczniowie uczestniczyć będą w dłuższych eksperymentach terenowych i laboratoryjnych. 

W projekcie przewidziana jest dalsza współpraca z uczestnikami obozu, konsultacje dotyczące zaplanowanych eksperymentów oraz przedstawienie wyników uczniowskich badań w czasie pikników naukowych na uczelni (Noc Biologów, Dzień Biologii i Biotechnologii) oraz w czasie szkolnych festiwali nauki. W tym drugim przypadku planowany jest udział pracowników Uniwersytetu w ramach zadania Wypożycz sobie naukowca.