Przewody doktorskie

Uprawnienia

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia – plik PDF
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia – plik PDF

Procedura

przy postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biologia i biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie - plik PDF

 

Zawiadomienia o publicznej obronie

mgr Aleksandra Kurzyńska - 14 czerwca 2018 r., godz. 10:30 - plik PDF 
 

Informacje o przeprowadzonych czynnościach w przewodach doktorskich

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2017 roku:

1. mgr Dariusz Rydzyński 

 • dyscyplina - technologia żywności i żywienia oraz biologia, w dyscyplinie wiodącej: biologia (interdyscyplinarna rozprawa doktorska); 
 • wszczęcie przewodu – 23.02.2017
 • promotor w dyscyplinie wiodącej: biologia – dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM
 • temat pracy: „Interakcje chlorofilu z kadmem i antybiotykami podczas wegetacji wybranych gatunków roślin, obróbki technologicznej oraz przechowywania”
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

2. mgr Monika Ruszkowska 

 • dyscyplina - biotechnologia; 
 • wszczęcie przewodu – 22.06.2017
 • promotor: prof. dr hab. Renata Ciereszko
 • promotor pomocniczy: dr Anna Nynca
 • temat pracy: Zmiany wywołane przez 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-r-dioksynę (TCDD) w transkryptomie komórek ziarnistych linii komórkowej AVG-16 z wyciszonym genem receptora węglowodorów aromatycznych (AhR)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

3. mgr Krzysztof Pawlikowski 

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 22.06.2017
 • promotor: prof. dr hab. Ryszard Kornijów
 • temat pracy: Makrozoobentos różnych siedlisk Zalewu Wiślanego
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

4. mgr Karolina Kowalewska 

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 22.06.2017
 • promotor: prof. dr hab. Alicja Boroń, prof. zw.
 • temat pracy: Metylacja DNA zarodków i osobników dorosłych ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei, Cobitidae) powstałych drogą hybrydyzacji i poliploidyzacji
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

5. mgr Izabela Stocka 

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 06.09.2017
 • promotor: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM 
 • promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kijewska
 • temat pracy: Występowanie i identyfikacja taksonomiczna nicieni (Ascaridida: Anisakidae) pasożytów fok i ryb z Morza Bałtyckiego
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

6. mgr Tomasz Dulski

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 25.09.2017
 • promotor: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM  
 • temat pracy: Zastosowanie metod metagenomicznych w charakterystyce mikrobiomu przewodu pokarmowego ryb
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

7. mgr Wioleta Czelejewska 

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 25.09.2017
 • promotor: prof. dr hab. Stanisław Okrasa, prof. zw. 
 • promotor pomocniczy: dr Agata Żmijewska 
 • temat pracy: Rola neurokininy A i B w lokalnej regulacji wydzielania prolaktyny u świni domowej (Sus scrofa domestica) podczas cyklu ryjowego
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

8. mgr Małgorzata Lepczyńska 

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 25.09.2017
 • promotor: prof. dr hab. Ewa Dzika 
 • temat pracy: Prewalencja i zróżnicowanie genetyczne Blastomyces sp. (Protozoa) u mieszkańców Olsztyna i okolic oraz wpływ wybranych drobnoustrojów jelitowych człowieka na występowanie pasożyta
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

9. Ewa Waszkiewicz 

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 25.09.2017
 • promotor: prof. dr hab. Anita Franczak, prof. zw. 
 • temat pracy: Molekularna charakterystyka oraz ocena wrażliwości błony mięśniowej macicy świni domowej (Sus scrofa domestica) na czynniki regulacyjne
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

10. mgr Monika Ciak 

 • dyscyplina - biologia  
 • wszczęcie przewodu – 19.10.2017
 • promotor: ... 
 • temat pracy: ...
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

Przewody doktorskie wszczęte w 2016 roku:

1. mgr Anna Kur-Piotrowska 

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 25.02.2016
 • promotor – dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw.
 • temat pracy: Molekularne mechanizmy działania czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w skórze
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

2. mgr Kamila Zglejc 

 • dyscyplina – biotechnologia
 • wszczęcie przewodu – 25.02.2016
 • promotor – prof. dr hab. Anita Franczak
 • temat pracy: Wpływ restrykcyjnego żywienia samic w okresie okołozapłodnieniowym na transkryptom endometrium i potencjał do metylacji DNA endometrium i zarodków w okresie okołoimplantacyjnym – badania na modelu świni domowej (Sus scrofa domestica)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

3. mgr Maciej Florczyk 

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 28.04.2016
 • promotor – prof. dr. hab. Paweł Brzuzan, prof. zw.
 • temat pracy: MikroRNA i lncRNA jako biomarkery wpływu mikrocystyny-LR na wątrobę i mózg siei (Ceregonus lavaretus)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

4. mgr Aleksandra Szabelska 

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 28.04.2016
 • promotor – prof. dr hab. Alicja Boroń, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr inż. Lech Kirtiklis
 • temat pracy: Struktura i lokalizacja w chromosomach genu 5S rRNA u wybranych poliploidalnych gatunków ryb karpiowatych Cyprinidae
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

5. mgr inż. Dorota Dąbrowska

 • dyscyplina – biotechnologia
 • wszczęcie przewodu – 19.05.2016
 • promotor – dr hab. Sławomir Ciesielski, prof. UWM
 • temat pracy: Analiza transkryptomiczna procesu syntezy polihydroksykwasów średniołańcuchowych u Pseudomonas putida KT2440
 • powołani recenzenci:dr hab. inż. Karol Fijałkowski; dr hab. Katarzyna Potrykus
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

6. mgr Angelika Gomolińska

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 19.05.2016
 • promotor – dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM
 • temat pracy: Zmienność genomów organellowych i wybranych genów jądrowych gatunków z rodzaju Erica
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

7. mgr Marcin Martyniak

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 19.05.2016
 • promotor – prof. dr hab. Genowefa Kotwica, prof. zw.
 • temat pracy: Molekularne podłoże procesów zachodzących w jajowodzie świni domowej (Sus scrofa domestica L.)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

8. mgr Justyna Koc

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 23.06.2016
 • promotor – dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM
 • promotor pomocniczy - dr Piotr Androsiuk
 • temat pracy: Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne antarktycznych gatunków z rodzaju Colobanthus
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

9. mgr Kamil Myszczyński

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 23.06.2016
 • promotor – dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM
 • promotor pomocniczy - dr Jan Paweł Jastrzębski
 • temat pracy: Wzorce zmienności genomów organellowych wybranych taksonów mchów i wątrobowców
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

10. mgr Joanna Szablińska

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 23.06.2016
 • promotor – prof. dr hab. Lesław Lahuta
 • temat pracy: Zmiany w metabolomie siewek grochu (Pisum sativum L.), pszenicy (Triticum aesativum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.) w odpowiedzi na stresy abiotyczne
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

11. mgr Milena Szymczak-Dobosz 

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 13.09.2016
 • promotor – dr hab. Anna Bochenek
 • promotor pomocniczy - dr Ewa Gojło
 • temat pracy: Ekofizjologia generatywnego rozmnażania wybranych gatunków roślin z rodziny Asteraceae
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

12. mgr Tomasz Molcan

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 13.09.2016
 • promotor – prof. dr hab. Renata Ciereszko
 • promotor pomocniczy - Jan Paweł Jastrzebski
 • temat pracy: Specyficzność substratowa enzymów z rodziny CYP1 świni domowej (Sus scrofa domestica) względem wybranych estrogenów środowiskowych
 • powołani recenzenci:
 • recenzje –  
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony –
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim –  
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony –
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  –

Przewody doktorskie wszczęte w 2015 roku:

1. mgr Paulina Rusanowska

 • dyscyplina – biotechnologia
 • wszczęcie przewodu – 14.05.2015
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 19.11.2015

2. mgr Aleksandra Kurzyńska

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 14.05.2015
 • promotor – dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM
 • temat pracy: Udział receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) w regulacji steroidogenezy i syntezy cytokin w tkankach układu rozrodczego świni domowej (Sus scrofa demestica)
 • powołani recenzenci: dr hab. Agnieszka Rak; dr hab. Barbara Wąsowska, prof. nadzw.
 • recenzje – recenzja 1, recenzja2.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 24.05.2018
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie PDF; summary PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

3. mgr Agnieszka Mostek

 • dyscyplina – biologia
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 27.10.2016

4. mgr Karol Szeszko

 • dyscyplina - biologia
 • wszczęcie przewodu – 25.06.2015
 • promotor – prof. dr hab. Tadeusz Kamiński
 • promotor pomocniczy – dr Nina Smolińska
 • temat pracy: Wpływ adiponektyny na profil transkryptomiczny komórek lutealnych jajnika i gruczołowego płata przysadki świni domowej (Sus scrofa f. demestica)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

5. mgr Karina Orłowska

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 25.06.2015
 • promotor – prof. dr hab. Renata Ciereszko
 • promotor pomocniczy – dr Sylwia Świgońska
 • temat pracy: Receptor węglowodorów aromatycznych: interakcje z TCDD oraz wpływ jego aktywacji na proteom komórek ziarnistych świni domowej (Sus scrofa demestica)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

6. mgr inż. Beata Hermanowicz

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 25.06.2015
 • promotor – dr hab. Anna Robak, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr Krystyna Bogus-Nowakowska
 • temat pracy: Dystrybucja i ekspresja białek wiążących wapń w układzie przegroda – zakręt obręczy w wybranych stadiach ontogenezy świnki morskiej (Cavia porcellus)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

7. mgr Malwina Dobiesz

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 29.09.2015
 • promotor – dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM
 • temat pracy: Zmiany fizjologiczno-biochemiczne w starzejących się nasionach roślin bobowatych (Fabaceae)
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik; prof. dr hab. Jerzy Puchalski
 • recenzje – recenzja 1 - PDF; recenzja2 - PDF.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 18.01.2018
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF; summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 22.02.2018

8. mgr Małgorzata Margas

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 29.09.2015
 • promotor – dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM
 • temat pracy: Zmiany fizjologiczne w roślinach rosnących na podłożu zanieczyszczonym tetracykliną
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

9. mgr Aleksandra Orzoł (z d. Ziółkowska)

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 29.09.2015
 • promotor – dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM
 • temat pracy: Wpływ leków weterynaryjnych na procesy metaboliczne siewek grochu siewnego (Pisum sativum L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Jan Rybczyński, prof. dr hab. Lidia Wolska
 • recenzje – recenzja 1 - PDF, recenzja2 - PDF.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 23.11.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF, summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 14.12.2017

10. mgr Justyna Szydłowska

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 29.09.2015
 • promotor – prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr Anna Zalewska
 • temat pracy: Wpływ fragmentacji grądów subkontynentalnych Tilio-Carpinetum na różnorodność porostów epifitycznych Carpinus betulus
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

11. mgr Natalia Kordulewska

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 29.09.2015
 • promotor – prof. dr hab. Elżbieta Kostyra, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr Anna Cieślińska
 • temat pracy: Wpływ ostolu (7-metoksy-8-izopentenokumaryny) na jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej dzieci ze zdiagnozowaną alergią i autyzmem
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska, dr hab. Roman Paduch, prof. nadzw.
 • recenzje – recenzja 1 PDF, recenzja 2 PDF,
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 23.02.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie PDF, summary PDF,
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 8.06.2017

12. mgr Mariusz Dziekoński

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 29.09.2015
 • promotor – prof. dr hab. Stanisław Okrasa, prof. zw.
 • temat pracy: Endogenne systemy opioidowe w lokalnej regulacji sekrecji hormonów steroidowych przez endometrium świni (Sus scrofa domestica) w cyklu rujowym i wczesnej ciąży
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

13. mgr inż. Kamila Orlińska

 • dyscyplina – biotechnologia
 • wszczęcie przewodu – 29.09.2015
 • promotor – prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
 • temat pracy: Zwiększenie efektywności biokonwersji surowca lignocelulozowego do etanolu poprzez detoksykację hydrolizatów drewna wierzby (Salix L.), topoli (Populus L.) i robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

14. mgr Alicja Łakomiak

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 29.10.2015
 • promotor – prof. dr hab. Paweł Brzuzan
 • temat pracy: MikroRNA 34a jako potencjalny inhibitor funkcji bcl-2 i cdk6 u siei (Coregonus lavaretus)
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

15. mgr Katarzyna Makowska

 • dyscyplina – biologia
 • wszczęcie przewodu – 17.12.2015
 • promotor – prof. dr hab. Janusz Zimny
 • promotor pomocniczy: dr Sylwia Oleszczuk
 • temat pracy: Badanie wydajności androgenezy jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Jan Rybczyński; dr hab. Rafał Mól, prof. UAM
 • recenzje –  recenzja1 PDF, recenzja2 PDF.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 22.02.2018
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF; summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF 
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 22.03.2018

 

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2014 roku:

1. mgr Justyna Kołakowska

 • wszczęcie przewodu – 27.03.2014
 • promotor – prof. dr hab. ANITA FRANCZAK
 • temat pracy: Analiza proteomu endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica) z okresu wczesnej ciąży
 • powołani recenzenci: dr hab. Małgorzata Duda; dr hab. Małgorzata Ożgo;
 • recenzje – recenzja1 PDF; recenzja2 PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 25.05.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF, summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 22.06.2017

2. mgr Aneta Spóz

 • wszczęcie przewodu – 26.06.2014
 • promotor – prof. dr hab. ALICJA BOROŃ, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr DOROTA JUCHNO
 • temat pracy: Cytogenetyka wybranych poliploidalnych taksonów ryb karpiokształtnych Cypriniformes
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Junkun-Woźnicka; prof. dr hab. Maria Ogielska
 • recenzje – recenzja 1 - PDF, recenzja 2 - PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 22.06.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF, summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 04.07.2017

3. mgr Ewa Zaobidna

 • wszczęcie przewodu – 15.09.2014
 • promotor – prof. dr hab. KRYSTYNA ŻÓŁTOWSKA, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr ELŻBIETA ŁOPIŃSKA-BIERNAT
 • temat pracy: Zmiany w szlaku sygnałowym Toll w odpowiedzi pszczoły miodnej Apis mellifera carnica na zakażenie Varroa destructor
 • powołani recenzenci: dr hab. Rajmund Sokół; dr hab. Aneta Strachecka
 • recenzje – recenzja1 - PDF, recenzja2 - PDF.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 14.12.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF, summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 18.01.2018

4. mgr Joanna Czerwińska

 • wszczęcie przewodu – 15.09.2014
 • promotor - dr hab. BARBARA KAMIŃSKA
 • temat pracy: Sezonowe zmiany ekspresji oreksyn i receptorów oreksyn w strukturach osi podwzgórze-przysadka-nadnercza/gonady (HPA/HPG) u bobra europejskiego (Castor fiber L.)
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Marek Koziorowski; prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • recenzje – recenzja1 PDF, recenzja2 PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 25.05.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF, summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 20.06.2017

5. mgr Katarzyna Chojnowska

 • wszczęcie przewodu – 15.09.2014
 • promotor – dr hab. IWONA BOGACKA, prof. UWM
 • temat pracy: Wpływ płci i okresu aktywności rozrodczej na stężenie gonadotropin, hormonów steroidowych i leptyn we krwi oraz ekspresję leptyny w strukturach osi podwzgórze-przysadka-gonady/nadnercza bobra europejskiego (Castor fiber L.)
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Marek Koziorowski; prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • recenzje – recenzja 1 - PDF, recenzja 2 - PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 22.06.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie PDF, summary PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 04.07.2017

6. mgr Anna Frelik

 • wszczęcie przewodu – 25.09.2014
 • promotor – dr hab. JACEK NOWAKOWSKI, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr  JOANNA PAKULNICKA
 • temat pracy: Ekologia drapieżnictwa chrząszczy wodnych z rodziny Dytiscidae
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Dumnicka; dr hab. Rafał Gosik
 • recenzje – recenzja1, recenzja2.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 25.09.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - plik PDF, summary - plik PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 26.10.2017

7. mgr Agnieszka Sadowska (z domu Kołomycka)

 • wszczęcie przewodu – 25.09.2014
 • promotor – prof. dr hab. RENATA CIERESZKO
 • promotor pomocniczy – dr ANNA NYNCA
 • temat pracy: Zmiany w transkryptomie komórek ziarnistych linii AVG-16 poddanych działaniu 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD)
 • powołani recenzenci: dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora; dr hab. Izabela Wocławek-Potocka
 • recenzje – recencja 1 - PDF, recenzja 2 - PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 04.07.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF, summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 06.09.2017

8. mgr Michał Matysiewicz

 • wszczęcie przewodu – 25.09.2014
 • promotor – prof. dr hab. ELŻBIETA KOSTYRA, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr KONRAD WROŃSKI
 • temat pracy: Rola wybranych peptydów opioidowych i cytokin w raku jelita grubego u człowieka
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Łaszewicz; dr hab. Roman Paduch, prof. nadzw.;
 • recenzje – recenzja 1 - plik PDF; recenzja 2 - plik PDF;
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 25.05.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - plik PDF, summary - plik PDF;
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 8.06.2017

9. mgr Radosław Mroczyński

 • wszczęcie przewodu – 25.09.2014
 • promotor – dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr KAROL KOMOSIŃSKI
 • temat pracy: Ekologia zgrupowań chrząszczy (Coleoptera) zasiedlających odchody bydła na pastwisku w okolicach Iławy (Pojezierze Iławskie)
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz; dr hab. Marek Bunalski
 • recenzje – recenzja1, recenzja 2.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 25.09.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - plik PDF, summary - plik PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 26.10.2017

10. mgr Aleksandra Lipka (z d. Zamojska)

 • wszczęcie przewodu – 15.09.2014
 • promotor – prof. dr hab. BOŻENA SZAFRAŃSKA, prof. zw.
 • promotor pomocniczy – dr GRZEGORZ PANASIEWICZ
 • temat pracy: Identyfikacja transkryptomu łożyskowego i rodziny PAG (Pregnancy-Associated Glycoproteins) u bobra europejskiego (Castor fiber L.)
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński; dr hab. inż. Izabela Szczerbal
 • recenzje – recenzja 1 PDF, recenzja 2 PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 22.06.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie PDF, summary PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 06.09.2017

11. mgr Marta Bukało

 • wszczęcie przewodu – 25.09.2014
 • promotor – dr hab. BEATA JARMOŁOWSKA
 • promotor pomocniczy – dr EDYTA SIENKIEWICZ-SZŁAPKA
 • temat pracy: Wpływ diety na ekspresję genu i aktywność dipeptydylopeptydazy IV (DPPIV; EC 3.4.14.5) u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem
 • powołani recenzenci:
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

12. mgr Kamil Dobrzyń

 • wszczęcie przewodu – 25.09.2014
 • promotor – dr hab. NINA SMOLIŃSKA
 • temat pracy: Wpływ hormonów steroidowych i prostaglandyn na system adiponektynowy w macicy świni domowej (Sus scrofa domestica) podczas wczesnej ciąży
 • powołani recenzenci: dr hab. Alina Gajewska, prof. nadzw., dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora,
 • recenzje – recenzja1 PDF, recenzja2 PDF.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 25.05.207
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF, summary - PDF,
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 20.06.2017

13. mgr Patrycja Młotkowska

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2014
 • promotor – dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UWM
 • promotor pomocniczy – dr Agnieszka Skowrońska
 • temat pracy: Ekspresja wybranych akwaporyn w komórkach pęcherzyka jajnikowego świni (Sus scrofa domestica)
 • powołani recenzenci: dr hab. Paweł Antosik; dr hab. Alina Gajewska, prof. nadzw.
 • recenzje – recenzja1 - PDF, recenzja2 - PDF.
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 06.09.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - plik PDF, summary - plik PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 18.09.2017

14. mgr Martyna Łupicka

 • wszczęcie przewodu – 11.12.2014
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 27.10.2016

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2013 roku:

1. mgr Anna Malwina Kamelska

 • wszczęcie przewodu – 07.05.2013
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 29.10.2015

2. mgr Marta Kieżun

 • wszczęcie przewodu – 09.04.2013
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 29.09.2015

3. mgr Kinga Budzikur

 • wszczęcie przewodu – 04.06.2013
 • promotor – prof. dr hab. PAWEŁ BRZUZAN
 • promotor pomocniczy – dr MACIEJ GÓRA
 • temat pracy: Aktywność mutagenna i genotoksyczna związków z grupy fenantrotiofenów w warunkach in vitro (test Amesa i mikrojądrowy)
 • powołani recenzenci: …
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

4. mgr inż. Ewa Kowalska

 • wszczęcie przewodu – 04.06.2013
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 29.09.2015

5. mgr Piotr Kaczyński

 • wszczęcie przewodu – 02.07.2013
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 26.06.2016

6. mgr Katarzyna Rudnicka

 • wszczęcie przewodu – 02.07.2013
 • promotor – prof. dr hab. PAWEŁ BRZUZAN
 • promotor pomocniczy – dr MACIEJ WOŹNY
 • temat pracy: Aktywność mutagenna i genotoksyczna wybranych naftotiofenów w warunkach in vitro
 • powołani recenzenci: …
 • recenzje – ….
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – …
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – …
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – …
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – …

7. mgr Angelika Król

 • wszczęcie przewodu – 16.09.2013
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 25.02.2016

8. mgr Żaneta Adamiak-Brud

 • wszczęcie przewodu – 27.09.2013
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 15.12.2016

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2012 roku:

1. mgr Kamila Dmochowska-Ślęzak

 • wszczęcie przewodu – 18.09.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 8.10.2015

2. mgr Anna Maleszka

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia  - 25.09.2014

3. mgr Katarzyna Krawczyk

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia  - 20.02.2014

4. mgr Przemysław Kołodziej

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia  - 01.07.2014

5. mgr Monika Ślipiko (Milewicz)

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 30.04.2015

6. mgr Justyna Święczkowska

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 24.09.2015

7. mgr Joanna Ruszczyńska

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  - 24.09.2015

8. mgr Witold Żakowski

 • wszczęcie przewodu – 23.10.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia  - 26.06.2014

10. mgr Jacek Kieżun

 • wszczęcie przewodu – 27.11.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 28.05.2015

11.  mgr Joanna Cichocka

 • wszczęcie przewodu – 18.12.2012
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 17.12.2015

12. mgr Adam Osowski

 • wszczęcie przewodu – 18.12.2012
 • promotor – prof. dr hab. ZBIGNIEW WIECZOREK
 • promotor pomocniczy – dr MARIUSZ SZABELSKI
 • temat pracy: Wybrane stilbeny, katechiny i ksantyny jako związki przechwytujące interkalatory DNA
 • powołani recenzenci: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki; prof. dr hab. Mieczysław Puchała
 • recenzje – recenzja 1 - PDF; recenzja 2 - PDF
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 06.09.2017
 • streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim – streszczenie - PDF; summary - PDF
 • ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia publicznej obrony – plik PDF
 • przyjęcie publicznej obrony oraz nadanie stopnia doktora  – 18.09.2017