Postępowania habilitacyjne

 

Uprawnienia

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia – plik PDF

  

Postępowania habilitacyjne prowadzone na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

 

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2017 roku

1. dr Monika Szczecińska

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

2. dr inż. Lech Kirtiklis

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik JPG
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

3. dr Dorota Juchno

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

4. dr Maciej Równiak

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2016 roku

1. dr Tatiana Flisikowska

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

2. dr Anna Biedunkiewicz

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

3. dr Beata Kurowicka

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

4. dr Agnieszka Kolada

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

5. dr Nina Smolińska

 • wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
 • autoreferat – plik PDF
 • skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
 • harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2015 roku

1. dr Andrzej Herman

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

2. dr Małgorzata Dmitryjuk

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

3. dr Maciej Wnuk

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

4.  dr Justyna Bień

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2014 roku

1. dr Dagmara Złotkowska

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

2. dr Monika Tarkowska-Kukuryk

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - plik PDF

3. dr Barbara Kamińska

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

4. dr Gabriela Siawrys

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

5. dr Zdzisław Laskowski

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

6. dr Agnieszka Tomza-Marciniak

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2013 roku

1. dr Katarzyna Chwedorzewska

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego -  plik PDF