Plany studiów - studia doktoranckie Biologia

PLANY STUDIÓW i STANDARDY KSZTAŁCENIA

Plan studiów i standardy kształcenia dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – studia stacjonarne w dyscyplinach naukowych: Biologia (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015). zatwierdzone przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii 15 maja 2014 r.  - standardy – zarządzenie nr 27  

  • Przedmioty kształcenia kierunkowego realizowane na poszczególnych latach Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 – kliknij aby pobrać plik PDF

———————————————————————

SYLABUSY