Studia doktoranckie z POWEREM - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki

Celem studiów jest edukacja i wsparcie najlepszych studentów, co mają ma zapewnić unikalny program studiów, opracowany dzięki współpraca następujących wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Informacje o programie studiów, projekcie i dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej https://bioeconomy.uwm.edu.pl 

 

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).