Informacje dla doktorantów

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów do Szkoły Doktorskiej w piętnastu dyscyplinach naukowych. Zapraszamy - link

---------------------------------------------------

 UWAGA KONKURS WYDZIAŁOWY DLA DOKTORANTÓW!

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii prof. dr hab. Iwona Bogacka wraz z Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów mgr Robertem Stryińskim ogłaszają konkurs na najlepszy artykuł napisany przez doktoranta Wydziału.

W Konkursie mogą brać udział wszyscy doktoranci WBiB, w tym również doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej UWM, a realizujący prace doktorskie na WBiB.

WAŻNE!

  1. Wniosek w konkursie może złożyć tylko doktorant, który jest pierwszym autorem publikacji naukowej z przypisaną liczbą punktów wynosząca 100 lub więcej według obecnie obowiązującego „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów".
  2. Każdy doktorant może złożyć wyłącznie jeden wniosek potwierdzony artykułem, który został przyjęty do druku lub opublikowany w trakcie poprzedniego roku akademickiego do dnia 30 września b.r.
  3. Dany artykuł może otrzymać dofinansowanie tylko raz.
  4. Wniosek należy wypełnić w formie papierowej według wzoru z Załącznika nr 1 plik PDF.
  5. Wniosek należy złożyć w terminie do 30.10.2020 do Przewodniczącego WRSD (pokój 332, CB).
  6. Wnioski zostaną rozpatrzone do 10.11.2020.
Zachęcamy do wzięcia udziału!
 
aktualizacja 05.10.2020

----------------------------------

Konkurs na najlepszy artykuł napisany przez doktoranta WBiB 

 

wstawiono 05.04.2018, akrualizacja 27.09.2018

---------------------------------------------------------------

Finansowanie nauki

Narodowe Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/

 ---------------------------------------------------------------

 Badania lekarskie

Badania lekarskie studentów i doktorantów od dnia 13 stycznia 2016 roku przeprowadzane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie Olsztyn, ul. Warszawska 30 (budynek przychodni) Gabinet Medycyny Pracy – I piętro, gabinet nr 116.

Numer telefonu do rejestracji: (89) 524-53-95.

Więcej informacji oraz godziny rejestracji i przyjęć – plik PDF

  ---------------------------------------------------------------

 Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”

 ---------------------------------------------------------------