Rekrutacja na studia doktoranckie

REKRUTACJA na rok akademicki 2018/2019

 

W roku 2018 na Wydziale Biologii i Biotechnologii prowadzona będzie rekrutacja na:

  • Studia doktoranckie z POWEREM - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki (info)
  • Studia doktoranckie z POWEREM - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biologii i Biotechnologii (info)
  • Studia doktoranckie z zakresu Biologii (info)

 

Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

  • OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie w roku 2018 oraz Kryteria i tryb naboru na Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii - w przygotowaniu
  • Dokumenty na studia doktoranckie (trzeciego stopnia) będą przyjmowane w wyznaczonym terminie w Dziekanacie Wydziału.

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich: