Dodatek projakościowy

 

Dodatek motywacyjny na lata 2025-2026

Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2025-2026 - pdf

Aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2023 r. do Porozumienia zawartego dnia 8 czerwca 2021 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - pdf

Porozumienie zawarte pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - pdf

 

Dodatek motywacyjny na lata 2023-2024

Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2023-2024 - pdf

Porozumienie zawarte dnia 8 czerwca 2021 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - pdf

LISTA RANKINGOWA Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ( DODATEK PROJAKOŚCIOWY NA LATA 2023-2024) - pdf

LISTA RANKINGOWA Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ( DODATEK PROJAKOŚCIOWY NA LATA 2023-2024) - pdf

LISTA RANKINGOWA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ( DODATEK PROJAKOŚCIOWY NA LATA 2023-2024) - pdf