Informacje dla pracowników

„Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2023-2024” na podstawie osiągnięć pracowników obejmujących lata 2021-2022 - plik PDF

-------------------------------------------

„Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2021-2022” na podstawie osiągnięć pracowników obejmujących lata 2019-2020 - plik PDF

-------------------------------------------

„Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020” na podstawie osiągnięć pracowników obejmujących lata 2017-2018

  • Załącznik do Uchwały nr 151 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie z dnia 13 października 2016 r.  – plik PDF

W nawiązaniu do Uchwały Nr 128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę informuję, że minimalna liczba punktów za publikację z listy A MNiSW, która będzie uwzględnia w podwyżkach projakościowych za lata 2017-2020 dla pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii wynosi 25. Publikacje za 20 i mniej punktów MNiSW w najbliższej podwyżce projakościowej nie będą uwzględniane.
dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM

-------------------------------------------- 

„Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2017-2018” na podstawie osiągnięć pracowników obejmujących lata 2015-2016

  • Załącznik do Uchwały nr 163 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie z dnia 29 października 2015 r.  – plik PDF